Ventspils pilsētas pašvaldība sniedz daudzpusīgu atbalstu trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem skolās, pirmsskolas izglītības iestādēs, jauniešiem, kuri apgūst mācību programmu augstskolās un tehnikumos, kā arī sniedz pabalstu mācību maksas segšanai Ventspils Mūzikas vidusskolā.

Motivējot jauniešus no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kuri apgūst mācību programmu augstskolās un tehnikumos, veiksmīgi turpināt mācības, Ventspils pilsētas pašvaldība arī šajā 2018./2019. mācību gadā sniegs finansiālu atbalstu pabalsta veidā talantīgo trūcīgo un maznodrošināto jauniešu izglītībai.

Ik gadu, beidzoties rudens semestrim un ziemas sesijai augstskolās un tehnikumos, jaunieši no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm vecumā no 15 līdz 25 gadiem (ieskaitot), kuri savu dzīvesvietu ir deklarējuši Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā, var saņemt pabalstu talantīgo trūcīgo un maznodrošināto jauniešu izglītībai.

Katra semestra pabalsta apmērs ir atkarīgs no jaunieša sekmēm, no tā, kāda līmeņa izglītības iestādē jaunietis mācās, kā arī no tā, vai izglītību viņš iegūst mācību iestādē, kas atrodas Ventspilī vai citā administratīvajā teritorijā. Ņemot vērā iepriekš minēto, minimālais pabalsts semestrī ir 356 eiro apmērā, bet maksimālais – 846 eiro apmērā.

Pašvaldība sniedz atbalstu arī mācību maksas segšanai Ventspils Mūzikas vidusskolā. Tiesības saņemt šo pabalstu ir ģimenēm, kuru bērni mācās Ventspils Mūzikas vidusskolas 1. – 9. klasē un tas noteikts 100% apmērā no mācību iestādes noteiktās mācību maksas.

Visa gada laikā pašvaldība sniedz atlaides par ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādēs trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kurās ir pirmsskolas vecuma bērni.

Pirmsskolas izglītības iestādēs bērniem, kuri apmeklē specializētās grupiņas, ēdināšanas izdevumi tiek segti 100% apmērā. Savukārt vispārējās grupiņās par bērniem no trūcīgām ģimenēm vecākiem jāsedz tikai 50% no noteiktās maksas par ēdināšanu. Maznodrošināto ģimeņu bērni, kuri apmeklē vispārējās grupiņas, minētajam pakalpojumam saņem atlaidi 25% apmērā. Ja ģimene nonākusi krīzes situācijā, pamatojoties uz Sociālā dienesta atzinumu, pabalstu 25% apmērā bērna ēdināšanas izdevumu segšanai piešķir pirmsskolas izglītības iestādes vadītājs.

Kā katru gadu, sākoties jaunajam mācību gadam, Ventspils pilsētas pašvaldība sniedz 100% atbalstu bērnu ēdināšanai skolā ģimenēm ar bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm. Kompleksās pusdienas 100% apmērā tiek nodrošinātas ne tikai 1. – 4. klašu audzēkņiem, bet arī 5. – 12. klašu skolēniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm.

Pašvaldības sociālo palīdzību ēdināšanai skolā ir tiesības saņemt trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kuru bērni mācās Ventspils vispārējās izglītības iestādēs un kurām dzīvesvieta ir deklarēta Ventspils pilsētas pašvaldībā.

Skolēnam, kura ģimene nonākusi krīzes situācijā, daļēji izvērtējot ienākumus un materiālo stāvokli, pamatojoties uz Sociālā dienesta atzinumu, brīvpusdienas var piešķirt arī ar skolas direktora rīkojumu.

Valsts apmaksātas brīvpusdienas pienākas visiem 1. – 4. klases skolēniem. Pilnvērtīgu pusdienu cena ir 1,73 eiro dienā, kur 1,42 eiro finansē valsts no saviem budžeta līdzekļiem, savukārt Ventspils pilsētas pašvaldība katram skolniekam piemaksā vēl 0,31 eiro. Vispārējo izglītības iestāžu 5. – 12. klašu audzēkņiem komplekso pusdienu cena ir noteikta 2,00 eiro dienā, kur pašvaldība katram skolēnam pusdienu apmaksai sedz 1,00 eiro, savukārt skolēna vecāki arī maksā 1,00 eiro.

Lai nodrošinātu līdzfinansējumu kompleksajām pusdienām, Izglītības pārvaldes 2018. gada pamatbudžetā šim mērķim paredzēti 189 tūkst. eiro, savukārt Sociālā dienesta 2018. gada pamatbudžetā – 28 tūkst. eiro.

Lasi vēl

Komentāri (1)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: