Novadā

 • Speciālists atrasts 0

  Ventspils novada dome pieņēmusi darbā Komunālās nodaļas galveno speciālistu.

 • Ventspils novadā siltinās 0

  Ventspils novadā iecerēts siltināt vairāku skolu un bērnudārzu ēkas, kā arī sociālo dzīvojamo māju Ambulance Ances pagastā.

 • Ārkārtas situācija novadā atcelta 0

  Valdība šodien atcēla iepriekš energoapgādes problēmu dēļ izsludināto ārkārtas situāciju 26 Latvijas novados, tai skaitā Ventspils novadā.

 • Lauksaimniecība nedaudz stabilizējas 0

  Ienākumi uz vienu Latvijas lauksaimnieku bijuši par 25,5 % lielāki nekā 2009. gadā, liecina Eiropas statistikas biroja Eurostad provizoriskie dati. Ventspils novada zemnieki šīm aplēsēm nepiekrīt.

 • Tārgalnieki baidās no trokšņiem 0

  Kaut arī uzņēmums TCK gatavs ieguldīt līdzekļus iecerētā vēja parka trokšņu samazināšanas pasākumiem un ikgadējiem mērījumiem, iedzīvotājus nepārliecina, ka ģeneratori nekaitēs viņu veselībai.

 • Novadā mācības nenotiek četrās skolās 0

  Laika apstākļu izraisīto elektrolīniju bojājumu dēļ Ventspils novadā mācības šodien pēc brīvlaika nav atsāktas četrās Ventspils novada skolās.

 • Kaimiņš un draugi atceras Jāni Teibi 2

  Pirms 73 gadiem šajā dienā Popes Bēržvados pasaulē nāca Jānis Teibe.  Nu jau četrus gadus par Jānīti runājam pagātnes formā, bet viņa daudzinātais kaimiņš Žanis vēl turas.

 • Iecerēti daudzi vērienīgi projekti 0

  Ventspils novada dome šogad plāno apgūt aptuveni 4 miljonus latu no ES fondiem un realizēt vairākus lielus projektus.

 • Iebildes sola akceptēt 0

  Novada pašvaldība Piltenes teritorijas plānojuma grozījumu izstrādātājiem rekomendējusi ņemt vērā sabiedriskajā apspriešanā saņemtās Gārzdes ciema iedzīvotāju iebildes pret ciema teritorijas robežu samazināšanu.

 • Projektu nauda atgriežas 0

  Novada dome saņēmusi finansējumu no Lauku atbalsta dienesta (LAD) par realizētajiem projektiem Piltenē – estrādes rekonstrukciju un Zemnieku un Ķiršu ielas izbūvi.

 • Arī Usmā atvērta zupas virtuve 0

  Usmas sociālo pakalpojumu centrs uzsācis darbību, piedāvājot saviem klientiem darbdienās baudīt siltu zupu. Sociālās aprūpes pakalpojumu gan pagaidām neviens neizmanto. 

 • Iznomā pieturvietas paviljonu 0

  VAS Latvijas Valsts ceļi organizē mutisku izsoli par tiesībām iznomāt autobusu pieturvietas paviljonu Autopietura Ugāles pagastā.

 • Nauda atlikusi 0

  Ventspils novada domei iedzīvotāju ienākumu nodokļa ieņēmumi 2010. gadā izpildījušies par 95,89%.

 • Legalizē būvobjektus 0

  Novada dome izskatījusi vairākus gadījumus, kad saimnieki lūdz legalizēt savu īpašumu palīgēkas vai žogus. 

 • 24% zemju neapstrādāti 0

  Novada dome tāpat kā citas pašvaldības no Lauku atbalsta dienesta saņēmusi paziņojumu par neapstrādāto lauksaimniecības zemju platībām, par ko īpašniekiem tiek aprēķināta nekustamā īpašuma nodokļa papildlikme 1,5% apmērā.