Novadā

 • Iepirkums liek vilties 0

  Novada domes atvērtais iepirkums par Piltenes ūdenssaimniecības projekta realizēšanu pierādījis, ka pretendentu piedāvātās cenas ir ievērojami lielākas nekā tās aprēķinātas tehniski ekonomiskajā pamatojumā.

 • Atbalstu saņemt vieglāk 0

  Valdība apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos MK noteikumu grozījumus, kas paredz atvieglot atbalsta saņemšanas kārtību biškopjiem.

 • Izveido komisiju 0

  Deputāti sēdē atbalstījuši Jaunatnes un bērnu lietu komisijas izveidi. Līdz šim novada domē darbojās Izglītības, bērnu un jaunatnes lietu komisija, taču turpmāk Izglītības komisija un Bērnu un jaunatnes lietu komisija strādās atsevišķi.

 • Par lauksaimniecību trūkst intereses 0

  Tārgales pamatskolas 9. klases audzēkņu sapņi pierāda, ka neviens no viņiem nevēlas savu dzīvi saistīt ar lauksaimniecību. Šīs nozares prestižs jauniešu vidū ir ļoti zems.

 • Kredītus ņems vēl vairāk 0

  ES projektu īstenošanai un transporta iegādei novada deputāti nolēmuši ņemt piecus kredītus. To kopējā summa pārsniedz 1,6 miljonus latu.

 • Mazina novada budžeta skaitļus 0

  Novada dome turpina šķetināt gada budžeta ciparus. Šī brīža uzdevums ir samazināt struktūrvienību pieprasījumus par aptuveni 1 miljonu latu. 

 • Komisija lems par skolām 0

  Novadā izveidota komisija, kuras uzdevums ir sagatavot Ventspils novada izglītības iestāžu tīkla attīstības koncepciju 2011.-2015. gadam.

 • Teātrim jubileja 0

  Rīt Popes kultūras namā plkst. 18 pagasta amatierteātra Teātramīļi aktieri aicina apmeklēt kolektīva pieci gadu jubilejas pasākumu.

 • Puzē atklāta fotoizstāde 0

  Puzes kultūras namā līdz 11. martam skatītājus var apskatīt Gunas Oškalnas-Vējiņas fotoizstādo Piemineklis Brīvībai.

 • Iecelti vietas izpildītāji 0

  Piltenes pilsētas un pagasta pārvaldnieks Jānis Abakuks jau ilgāk nekā mēnesi slimības dēļ nevar pildīt savus darba pienākumus, viņa slimības laikā par pārvaldes vadītāja vietas izpildītāju iecelts pārvaldes komunālo jautājumu speciālists Aigars Kress.

 • Budžeta prioritātes zināmas 0

  Šogad novada domes budžetā liela daļa naudas tiks tērēta Eiropas projektu ieviešanai, daudz naudas būs nepieciešams darbinieku algām, tās pietiks arī pabalstiem un brīvpusdienām.  

 • Apturēts miljonu vērts projekts 0

  Ugāles iedzīvotāji apturējuši miljonu vērto ūdenssaimniecības attīstības projektu, cīnoties par saviem privātīpašumiem. Pasludināts būvdarbu tehnoloģiskais pārtraukums, projektā gatavo izmaiņas.

 • Novada budžets rada asaras un stresu 0

  Šī gada budžets novada domē tiek gatavots detalizētāk un rūpīgāk nekā tas darīts citus gadus. Struktūrvienību vadītājiem jaunās prasības sagādājušas galvassāpes.