Novadā

 • Legalizē būvobjektus 0

  Novada dome izskatījusi vairākus gadījumus, kad saimnieki lūdz legalizēt savu īpašumu palīgēkas vai žogus. 

 • 24% zemju neapstrādāti 0

  Novada dome tāpat kā citas pašvaldības no Lauku atbalsta dienesta saņēmusi paziņojumu par neapstrādāto lauksaimniecības zemju platībām, par ko īpašniekiem tiek aprēķināta nekustamā īpašuma nodokļa papildlikme 1,5% apmērā.

 • Izšķiras Vārves teritorijas plānojuma virzība 0

  Lai saglabātu labas kaimiņattiecības, novada dome atlikusi Vārves teritorijas plānojuma grozījumu pieņemšanu. Šodien domes sēdē izšķiras dokumenta tālākais liktenis.

 • Siltinās skolas un bērnudārzus 0

  Atbalstīts novada domes Vides ministrijā iesniegtais projekts par izglītības iestāžu ēku siltināšanu, kas paredz energoefektivitātes pasākumus Užavas, Tārgales un Puzes pamatskolā, kā arī Ances un Popes bērnudārzā.

 • Aptur detālplānojumu 0

  Šonedēļ novada domes Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas sēdē deputāti skatīja uzņēmuma TCK rosināto detālplānojumu Tārgales pagastā.

 • Privātā saimniecībā nodeg pirts 0

  Vakar kādā privātā saimniecībā, kas atrodas Ugāles pagastā netālu no Puzes, pirtī izcēlies ugunsgrēks.

 • Darbu diktē laika apstākļi 0

  Lauku iedzīvotāji ievērojuši, ka ar ceļu tīrītājiem ir gluži tāpat kā ar pīrāgu cepējiem – vieniem darba iznākums ir izcils, citiem kaut kā īsti nesanāk.

 • Dāvana kamermūzikas mīļotājiem 0

  Svētdien, 26. decembrī, otrajos Ziemassvētkos visiem kamermūzikas mīļotājiem Ugāles tautas namā sarūpēta skaista muzikāla dāvana – klavieru kvarteta RIX koncerts.

 • Novads sadala naudu 0

  Ārkārtas sēdē novada deputāti lēmuši veikt grozījumus novada budžetā, palielinot ieņēmumu daļu no nekustamā īpašuma nodokļa un iedzīvotāju ienākuma nodokļa.

 • Likvidēt vai meklēt risinājumus? 0

  Skola var pastāvēt tikai tad, ja ir bērni, kas tajā mācās. Diemžēl dzimušo bērnu skaits mūsu valstī ar katru gadu samazinās, un īpaši sāpīgi to izjūt mazos pagastos, arī mūsu novadā.

 • Trešdaļa bērnu bez tēva 0

  Latvijas skolās ar jaunās paaudzes audzināšanu nodarbojas sievietes. Tādējādi zūd ideālais cilvēces modelis, kurā sievietei līdzās ir vīrietis un otrādi. Sabiedrībai kopumā tā ir drāma. 

 • Ugālnieki paliek bez ūdens un siltuma 0

  Pašvaldības uzņēmuma Ugāles nami realizētais ūdenssaimniecības projekts aizsācies ar ķibeli – firma pārrakusi ūdensvadu un vairāk nekā diennakti atstājusi iedzīvotājus bez ūdens un siltuma.

 • Mācās no novada domes 0

  Šodien pieredzes apmaiņas braucienā Ventspils novada domē ierodas delegācija no Bauskas novada.

 • Godinās novada uzņēmējus 0

  Novada pašvaldība arī šogad teiks paldies sava budžeta ieņēmumu daļas galvenajiem pildītājiem – lielākajiem nodokļu maksātājiem.

 • Iesaistās labdarības pasākumos 0

  Daudzos novada pagastos notiek dažādas labdarības akcijas, kurās ar savu ziedojumu aicināts piedalīties ikviens pagasta iedzīvotājs.