18. novembrī Piltenē notiks valsts svētkiem veltīts svinīgs pasākums. Tas sāksies plkst. 15 kultūras namā, bet plkst. 13.30 visi aicināti pulcēties Piltenes evaņģēliski luteriskajā baznīcā, kur mācītājs Elmārs Derzāvis vadīs dievkalpojumu.

Kultūras namā Ventspils novada domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks pasniegs 13 Ventspils novada pašvaldības apbalvojumus - Goda, Atzinības un Pateicības rakstus. Šajā dienā sveiks arī 16 sportistus un trenerus, kuri sasnieguši labus rezultātus, tādējādi daudzinot novada vārdu citviet Latvijā. Skanēs Sigitas Jevgļevskas koncerts.

Apbalvojumu "Ventspils novada Goda raksts" saņems:
Ventspils novada kultūras nodaļas vadītāja Zane Pamše - "Par augstu profesionalitāti, inovatīvu, kvalitatīvu un atbildīgu darbu Ventspils novada kultūras telpā."

SIA "Miesnieks" - "Par nozīmīgu ieguldījumu Ventspils novada attīstībā, novada popularizēšanā un pozitīva tēla veidošanā, veicot uzņēmējdarbību."

Jātnieku skolas, sporta kluba "Demora" dibinātāja Gelintai Apsei - "Par ieguldījumu Ventspils novada attīstībā un atpazīstamības veicināšanā."

Apbalvojumu "Ventspils novada pašvaldības Atzinības raksts" saņems:

Vārves pagasta zemnieku saimniecība "Zemgaļi" - "Par ieguldījumu Vārves pagasta un Ventspils novada attīstībā, novada popularizēšanā un pozitīva tēla veidošanā."

Užavas pamatskolas direktore Guntra Magonīte - "Par nozīmīgu ieguldījumu izglītības procesa dažādošanā un attīstībā."

Ventspils novada Bāriņtiesas locekle Ingrīda Jansone - "Par ilggadīgu un pašaizliedzīgu darbu bāriņtiesā."

Jūrkalnes zemnieku saimniecības "Bērziņi" īpašnieki Inga un Juris Lastovski - "Par aktīvu darbību Jūrkalnes un Ventspils novada tēla popularizēšanā un aktīvu iekļaušanos pagasta kultūrvides veidošanā."

Zlēku kultūras nama vadītāja Kristīne Kauliņa - "Par iesaistīšanos pagasta kultūras dzīves spilgtākajos notikumos novada, valsts un starptautiskā mērogā, par ieguldījumu Zlēku amatierteātra radošajā izaugsmē un sasniegumiem režisores darbā."

Apbalvojumu "Ventspils novada pašvaldības Pateicības raksts" saņems:

Zūru pamatskolas pavāre Mudīte Brūna - "Par pašaizliedzīgu un izcili veikto darbu un nesavtīgu atbalsta sniegšanu sabiedrībai."

Zlēku pagasta pārvaldes grāmatvede Iveta Kaģe - "Par atbildīgu pieeju darbam, sabiedrisko aktivitāti, pozitīvisma paraugu jaunajai paaudzei."

Vārves pagasta iedzīvotāja Līga Kalnmale - "Par godprātīgu, pašaizliedzīgu un apzinīgu attieksmi pret uzticēto darbu, veicinot pagasta un novada pozitīva tēla veidošanu."

Ugāles amatierteātra "Ugāles drāma" vadītāja Iveta Pete - "Par  būtisku ieguldījumu amatiermākslas izaugsmes veicināšanā un pagasta tēla popularizēšanā."

Ances pasta nodaļas vadītāja Sigita Rūmniece - "Par ieguldījumu pagasta vizuālā tēla uzlabošanā un patriotisma izpausmē."

Atzinības rakstus par sasniegumiem sportā saņems:
Treneris Kaspars Gulbis - par veiksmīgu audzēkņu sagatavošanu Latvijas Republikas čempionātiem vieglatlētikā;
Treneris Dainis Lodiņš - par veiksmīgu audzēkņu sagatavošanu Latvijas Republikas čempionātiem vieglatlētikā;
Treneris Arno Kiršteins - par veiksmīgu audzēkņu  sagatavošanu Latvijas Republikas čempionātiem vieglatlētikā;
Treneris Aivars Čaklis - par veiksmīgu audzēkņu sagatavošanu Latvijas Republikas čempionātam vieglatlētikā;
Sportiste Anna Gulbe - par iegūto 1. vietu un 2. vietu Latvijas Republikas čempionātā vieglatlētikā pieaugušajiem lodes grūšanā un vesera mešanā, par 1. vietu Latvijas Republikas čempionātā klasiskajā spēka trīscīņā sievietēm;
Sportists Jēkabs Priekulis - par iegūto 3. vietu lodes grūšanā Latvijas Republikas čempionātā vieglatlētikā U18 grupā un 3. vietu Latvijas Jaunatnes olimpiādē lodes grūšanā;
Sportists Roberts Mažrims - par iegūto 1. vietu augstlēkšanā Latvijas Republikas čempionātā vieglatlētikā U18 grupā un par izcīnīto 2. vietu augstlēkšanā Latvijas Jaunatnes olimpiādē;
Sportists Gabriels Toms Kvecko - par iegūto 2. vietu 2000 m kavēkļu skrējienā Latvijas Republikas čempionātā vieglatlētikā U16 grupā;
Sportists Ņikita Agapovs -  par iegūto 3. vietu Latvijas Republikas čempionātā vieglatlētikā augstlēkšanā U20 grupā;
Sportists Klāvs Bogdanovs - par iegūto 2. vietu šķēpa mešanā un 3. vietu 4x100 m stafetē Latvijas Republikas čempionātā vieglatlētikā U16 grupā;
Sportists Kaspars Plotnieks - par iegūto 2. vietu trīssolī un 3. vietu 4x100 m stafetē Latvijas Republikas čempionātā vieglatlētikā U16 grupā;
Sportists Ralfs Reinis Kvecko - par iegūto 3. vietu 4x100 m stafetē  Latvijas Republikas čempionātā vieglatlētikā U16 grupā;
Sportists Kristaps Mihelsons - par iegūto 3. vietu 4x100 m stafetē  Latvijas Republikas čempionātā vieglatlētikā U16 grupā;
Sportists Māris Ansbergs - par iegūto 3. vietu 2000 m kavēkļu skrējienā  Latvijas Republikas čempionātā vieglatlētikā un 3. vietu 2000 m kavēkļu skrējienā Latvijas Jaunatnes olimpiādē U16 grupā;
Sportiste Karīna Bernāne - par iegūto 2. vietu 2000 m kavēkļu skrējienā Latvijas Republikas čempionātā vieglatlētikā U16 grupā;
Sportiste Pārsla Bogdanova - par iegūto 3. vietu 2000 m kavēkļu skrējienā Latvijas Republikas čempionātā vieglatlētikā U16 grupā.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: