Ventspils novada pedagogu sanāksmē Tārgales pamatskolā piešķirti deviņi pašvaldības apbalvojumi Gada skolotājs, tādējādi novērtējot pedagogu ieguldījumu mācību un audzināšanas darbā, veikumu izglītības kvalitātes paaugstināšanā un radošumu.

Apbalvojumu Gada skolotājs piešķīra piecās nominācijās: par inovācijām izglītības procesā, par ieguldījumu un sasniegumiem audzināšanas, ārpusstundu un interešu izglītības darbā, par mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītības darba organizēšanu un vadību, par ieguldījumu un sasniegumiem atbalsta pasākumu nodrošināšanā izglītojamajiem un par kvalitatīvu, atbildīgu, radošu darbu, augstu kompetences līmeni, aktīvu sabiedrisko darbību izglītības jomā.

Nominācijā Par inovācijām izglītības procesā pašvaldības Atzinības rakstu un apbalvojumu saņēma Ugāles vidusskolas skolotāja Dace Vesele un Puzes pamatskolas skolotāja Sibilla Veģe, nominācijā Par ieguldījumu un sasniegumiem audzināšanas, ārpusstundu un interešu izglītības darbā – Piltenes vidusskolas skolotājs Reinis Ziemelis un Stiklu internātpamatskolas skolotāja Inese Veigule, bet nominācijā Par mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītības darba organizēšanu un vadību – Tārgales pamatskolas direktore Ilze Judzika.

Nominācijā Par ieguldījumu un sasniegumiem atbalsta pasākumu nodrošināšanā izglītojamajiem apbalvota Piltenes pirmsskolas izglītības iestādes Taurenītis pirmsskolas skolotāja Undīne Priedoliņa un Tārgales pamatskolas sociālā pedagoģe Dace Ābele, savukārt nominācijā Par kvalitatīvu, atbildīgu, radošu darbu, augstu kompetences līmeni, aktīvu sabiedrisko darbību izglītības jomā – Popes pirmsskolas izglītības iestādes "Zemenīte" pirmsskolas skolotājā Solvita Fogele un Zūru pamatskolas skolotāja Agrita Upīte.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: