Ventspils novada pašvaldība izsludinājusi pieteikšanos trīs projektu konkursiem, kas paredzēti jauniešu pasākumu organizēšanai, tūrisma veicināšanai un arī jaunu darba vietu veidošanai.

Projektu konkurss Jaunietis darbībā paredzēts Ventspils novada jauniešu iniciatīvu realizēšanai un līdzdalībai novada sabiedriskajā dzīvē. Projektu konkursa mērķis ir sniegt iespēju jauniešiem iegūt jaunu pieredzi, veicināt jauniešu aktivitāti izglītojošu un lietderīga brīvā laika pavadīšanas pasākumu organizēšanā un uzlabot savstarpējās attiecības un sadarbības iespējas.

Prioritātes ir inovatīvas un izglītojošas aktivitātes, pasākumi, kuri sekmēs kultūrvides attīstību un būs nozīmīgi saliedētas sabiedrības veidošanā. Tāpat tiks ņemts vērā, vai iesniegtie pieteikumi domāti jauniešu brīvā laika lietderīgai izmantošanai, pozitīvai Ventspils novada tēla veidošanai un popularizēšanai, jauniešu līdzdalībai sabiedrības dzīvē, iedzīvotāju, īpaši jauniešu, informētības un nodarbinātības veicināšanai, karjeras izglītībai, sociālā riska grupu integrācijai, veselību veicinošu un sporta pasākumu rīkošanai, dažādu radošo darbnīcu organizēšanai, kultūras, tematisko, dažādu sadarbības un sadraudzības pasākumu rīkošanai.

Konkursa pasākumu finansēšanas fonds ir 2000 eiro, bet vienam projektam maksimāli piešķiramais – 400 eiro. Projektu iesniegšanas termiņš ir 13. aprīlis.

Projektu konkurss Mēs savā novadā izsludināts dzīves un vides kvalitātes uzlabošanai Ventspils novadā. Tā mērķi ir tūrisma attīstības veicināšana, pieejamības nodrošināšana vides objektiem, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un novada, pilsētas, pagastu tēla veidošana. Projektu konkursa finansējums ir 5000 eiro, bet viena projekta realizēšanai piešķirs ne vairāk kā 500 eiro. Projektu pieteikumus var iesniegt Ventspils novada pašvaldības struktūrvienībās, tai skaitā pilsētas un pagastu pārvaldēs, kā arī Ventspils novadā reģistrētas biedrības un nodibinājumi.

Konkursa Solis uzdevums ir Ventspils novada uzņēmēju iniciatīvu īstenošana uzņēmējdarbības attīstībā, kas saistītas ar jaunu darbavietu izveidošanu, radot inovatīvus produktus un pakalpojumus ar paaugstinātu pievienoto vērtību, veicinot saimnieciskās darbības attīstību un dažādošanu un ražošanas resursu izmantošanas efektivitāti.

Tā finansējums ir 10000 eiro, bet viena projekta realizācijai piešķirs ne vairāk kā 1000 eiro. Pieteikumus var iesniegt Ventspils novadā reģistrētas komercsabiedrības, individuālie komersanti, kā arī Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicēji reģistrētās fiziskās personas un fiziskās personas, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Ventspils novadā, kuras atbalsta gadījumā reģistrēsies kā saimnieciskā darba veicējas.

Abos pēdējos konkursos projektu iesniegšanas termiņš – 29. marts.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: