Ventspilī reģistrētie tūrisma un ar to saistīto pakalpojumu jomas uzņēmēji aicināti pieteikt dalību projektu līdzfinansēšanas konkursā, kurā būs iespējams saņemt no 300 līdz 5000 EUR līdzfinansējumu pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai.

Kopumā Ventspils pilsētas dome projektu finansēšanai piešķīrusi EUR 10 000.

Konkursa mērķis ir sekmēt tūrisma un ar to saistīto nozaru uzņēmumu sniegto pakalpojumu vai saražotās produkcijas kvalitātes uzlabošanu, attīstot Ventspils pilsētu ar daudzveidīgu un plašu atpūtas, ēdināšanas, kultūras, izglītības un veselības pakalpojumu piedāvājumu Latvijas un ārvalstu tūrismam. Konkursā aicināti pieteikties komersanti, kas reģistrēti Ventspils pilsētā un pieteikuma iesniegšanas brīdī nodarbina vismaz vienu Ventspils pilsētā deklarētu darbinieku.

Projektu konkursā par prioritārām atbalsta saņemšanai noteiktas šādas aktivitātes:

  • ekskursiju transporta līdzekļa (“vilcieniņš” vai cits transporta līdzeklis) izveide un tā darbības nodrošināšana;

  • publiska bezmaksas bezvadu interneta tīkla ierīkošana un pieejamības nodrošināšana apmeklētājiem;

  • ventilācijas uzlabošana vai iekārtu izbūve klientiem pieejamās telpās;

  • bērnu atpūtas zonas izbūve un iekārtošana;

  • vides pieejamības nodrošināšana apmeklētājiem ar bērnu ratiņiem un personām ar kustību traucējumiem.

Viena projekta minimālais atbalsta apjoms ir EUR 300, maksimālais – EUR 5000. Ventspils pilsētas dome līdzfinansē 50-80% no projekta attiecināmajām izmaksām atkarībā no darbinieku skaita (50% atbalsts – ja nodarbina vienu Ventspilī deklarētu darbinieku, 60% – ja divus, 70% – ja trīs, 80% – ja vismaz četrus).

Par projekta attiecināmajām izmaksām uzskatāmas:

  • iekārtu un aprīkojuma, materiālu izmaksas (t. sk. transports, uzstādīšana), ciktāl tie nepieciešami atbalstāmo aktivitāšu īstenošanai;

  • pakalpojumu, t.sk. būvdarbu izmaksas, ja pakalpojumi nepieciešami atbalstāmo aktivitāšu īstenošanai;

  • pievienotās vērtības nodokļa maksājumi, ja tos nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem par pievienotās vērtības nodokli.

Pieteikties projektam iespējams no š. g. 12. februāra līdz 16. marta plkst. 12:00, projekta pieteikumu iesniedzot Ventspils pilsētas domes Ekonomikas nodaļā nolikumā norādītajā kārtībā.

Konkursa kritērijiem atbilstošos pieteikumus vērtēs Ventspils pilsētas domes Tūrisma komisija un Ekonomikas un budžeta komisija.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: