Noslēdzies divu gadu ilgs Erasmus+ programmas KA2 Stratēģiskās partnerības skolu projekts Euromosaica, kuru kopā īstenoja astoņas skolas no septiņām valstīm, tajā skaitā Ventspils Pārventas pamatskola.

Līdzās Ventspilij, projektā tika pārstāvētas Itālija, Bulgārija, Slovākija, Grieķija, Turcija un Rumānija. Ventspils Pārventas pamatskola bija projekta koordinējošā skola.

Projekta īstenošanā iesaistījās skolēni vecumā no trīs līdz 16 gadiem, dažādās aktivitātēs kopā pulcējot 4718 skolēnus. Ventspils Pārventas pamatskolas projekta īstenošanas darba grupā strādāja astoņi skolas pedagogi un skolas direktore, uzņemoties projekta koordinatores pienākumus. Skolas pārstāvji projekta ietvaros piedalījās trīs dažādos apmācības pasākumos Itālijā, un Grieķijā.

Projektam tika noteiktas trīs prioritātes - sociālā iekļaušana, atvērta un inovatīva prakse digitālajā laikmetā, kā arī aktuālu prasmju un kompetenču apgūšana. Projekta īstenošanas laikā tika sasniegti visi plānotie rezultāti.

Pēc projekta skola veica aptauju dalībnieku un skolēnu vecāku vidū par šādu projektu sniegtajiem ieguvumiem skolēniem, skolotājiem, kā arī visai izglītības iestādei. Katrs projekta dalībnieks izvērtēja savus ieguvumus, kā galvenos no tiem minot iegūto pieredzi sadarbojoties ar skolu pārstāvjiem partnervalstīs, iespēju popularizēt savu skolu, pilsētu un valsti plašākai sabiedrībai, kā arī iespēju iepazīt citu tautu kultūras un tradīcijas, vairojot izpratni par kopīgo un atšķirīgo un veicinot dažādības pieņemšanu. Tāpat caur savu personisko pieredzi projekta dalībniekiem radās sapratne par to, ka katrai tautai, arī mums, ir savas tradīcijas. Vēl ar projekta palīdzību tika nodibināti kontakti ar citu valstu skolēniem, kuri tiek uzturēti joprojām, un papildinātas digitālās un valodu prasmes.

Arī vecāki ļoti novērtēja projekta sniegtos ieguvums, izceļot bērniem sniegto iespēju ciemoties ārzemēs, komunicēt svešvalodās un gūt priekšstatu, kā cilvēki dzīvo citās valstīs. Tāpat tika novērtēta iespēja izvērtēt to, cik bērns ir gatavs patstāvīgai dzīvei, kā spēj risināt problēmsituācijas, komunicēt ar svešiem jauniešiem un citu skolu skolotājiem. Dažiem bērniem projekts ļāvis pat pieņemt galīgo lēmumu par nākotnes profesijas izvēli.

Protams, arī pati skola no dalības projektā guvusi daudz. Tai tika sniegta iespēja popularizēt savus mērķus, idejas un tradīcijas ārvalstīs. Iesaistoties šādā starptautiskā projektā, skola gūst prestižu, nes savu vārdu pasaulē, iegūst pieredzi sadarbībā ar citām valstīm un paver jaunas sadarbības iespējas. Tāpat skolotājiem tas sniedz iespēju savus skolēnus iepazīt vidē ārpus skolas.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: