Daļa vecāku bērnu sagatavošanu skolai līdz šim uzticēja Ventspils Jaunrades nama harmoniskās attīstības pulciņam. Tas darbosies arī turpmāk, bet izziņu par bērna sagatavotību skolai neizsniegs.

Trauksmi par to, ka pulciņu grasās likvidēt, cēla šī pulciņa audzēkņu vecāki, lūdzot saglabāt tā darbību. Jautājums tika aktualizēts arī Ventas Balss portāla forumā. Gunilla pauda viedokli, ka daļai pirmsskolas vecuma bērnu, piemēram, tiem, kuri bieži slimo, šī bija vienīgā iespēja kvalitatīvi sagatavoties mācībām skolā. Audzēkņa mamma norāda, ka mūsu valstī darbojas un pirmsskolas izglītības kārtību regulē Vispārējās izglītības likums, kura 22. pantā noteikts, ka pirmsskolas izglītības programmu var īstenot gan pirmsskolas izglītības iestādē vai citā izglītības iestādē, gan ģimenē. Viņa uzsver, ka Jaunrades nama pulciņš ar savu līdzšinējo darbību ir pierādījis, ka «darbojas kā ideāls pirmsskolas izglītības konsultatīvais centrs, tāpēc lūgums turpināt tā darbību arī nākošajos mācību gados». Izglītības pārvalde, atbildot uz šo aicinājumu, norāda, ka likums nosaka, ka katram pirmsskolas vecuma bērnam, lai sagatavotos skolai, jābūt piesaistītam kādai izglītības iestādei, kurā ir licencēta pirmsskolas izglītības programma. Jaunrades nama harmoniskās attīstības pulciņam līdz šim nav bijusi licencēta un akreditēta pirmsskolas izglītības programma. Arī telpas, kuru atbilstība būtu jāsaskaņo ar Nacionālo veselības dienestu, nav piemērotas noteiktām prasībām. Novērtējot vecāku interesi par šo pulciņu, tas turpinās darboties, domājot par bērnu harmonisku attīstību, bet neizsniedzot izziņu par bērnu sagatavotību skolai. Lai pārrunātu vecākus interesējušos jautājumus, pagājušajā nedēļā tika organizēta arī tikšanās, kurā Jaunrades nama un Izglītības pārvaldes pārstāvji informēja par turpmākajiem plāniem.

Jaunrades nama direktore Elita Heinsberga Ventas Balsij apliecina, ka harmoniskās attīstības pulciņš darbosies arī nākamajā mācību gadā, bet patlaban tiek pārskatīts tā saturs un forma. Direktore uzsver, ka šis ir interešu izglītības pulciņš, tāpēc nav paredzēts, ka to audzēkņi saņem dokumentu, kas apliecinātu sagatavotību skolai. Pagājušajā mācību gadā pulciņā darbojās 43 audzēkņi vecumā no 4 līdz 7 gadiem. Daļa no bērniem paralēli apmeklēja arī kādu no pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm, bet daļa bija tā sauktie mājas bērni, kam pulciņš bija vienīgā izglītības iestāde.

Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Jana Jansone skaidro, ka tā sauktajiem mājas bērniem, kuri līdz šim nebija reģistrējušies nevienā pirmsskolas izglītības iestādē, ir trīs iespējas, kā iegūt obligāto izglītību. Viena no tām ir iestāties pirmsskolas izglītības iestādē, kurā bērni pavada laiku no rīta līdz vakaram. Otra iespēja ir pirmsskolas izglītības grupa skolā vai bērnudārzā, kurā bērni pavada 3-3,5 stundu dienā un tāpat kā pilna laika pirmsskolas izglītības iestādē turpmāk apgūs jauno kompetencēs balstīto izglītības saturu. Trešā iespēja ir obligāto pirmsskolas izglītības saturu apgūt mājās. Taču tādā gadījumā bērnam arī jābūt piesaistītam kādai no izglītības iestādēm, kurā ir licencēta pirmsskolas izglītības programma. Izglītības pārvalde šobrīd veido konsultatīvos centrus, kuros šos bērnus reizi nedēļā individuālās nodarbībās konsultēs pedagogi, pārliecinoties, vai bērns apgūst obligātās apmācības saturu. Vecāki saņems konsultācijas un konkrētu individuālu plānu, kas bērnam jāapgūst nākamās nedēļas laikā. Šādi konsultatīvi centri tiek plānoti pirmsskolas izglītības iestādē Rūķītis un Pārventas pamatskolā. Jansone norāda, ka vecāki var izvēlēties veidu, kur un kā viņu bērns apgūs obligāto pirmskolas izglītību no 5 gadu vecuma.

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: