Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) rosina atteikties no pašvaldību komisijām, kas pieņem lēmumu par skolēnu atbrīvošanu no eksāmeniem, šī lēmuma pieņemšanu uzticot izglītības iestādes vadītājam, liecina IZM sagatavotie grozījumi noteikumos "Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem".

"No spēkā esošā tiesiskā regulējuma neizriet nekādas komisijas kompetences ārstniecības jomā - tā pēc būtības nevar vērtēt ārsta norādes vai secinājumus par izglītojamā veselības stāvokli, to skaitā ārsta noteikto diagnozi un rīcības pamatotību", skaidro IZM.

Ministrija šādu komisiju darbību vērtē vairāk kā "formalizētu atbildības dalīšanu" un attiecīgi atbilstoši mūsdienu izpratnei par fizisku personu datu apstrādi, IZM uzskata, ka komisiju darbība nav nepieciešama un esot lieka. Turklāt tiek norādīts, ka diagnozes, kuras var būt par pamatu izglītojamā atbrīvošanai no pārbaudījumiem, noteiktas Ministru kabineta noteikumos.

IZM aicina atteikties no šādu komisiju turpmākas veidošanas, nosakot, ka izglītības iestādes vadītājs pieņem lēmumu atbrīvot izglītojamo, pamatojoties uz ārsta izsniegtu izrakstu no medicīniskās kartes un tajā sniegtajām norādēm par nepieciešamību atbrīvot personu no pārbaudījumiem.

Grozījumos minēts, ka tos pieņemot tiktu samazināts administratīvais slogs pašvaldībām un ministrijām, kuru padotībā atrodas izglītības iestādes, jo tām vairs nebūtu jāveido komisijas un nebūtu jāgatavo rīkojumu projekti par atbrīvojumiem, kā arī tās neveiktu attiecīgo izglītojamo datu apstrādi.

Pašlaik izglītojamo no valsts pārbaudījumiem atbrīvo ar lēmumu, kuru pieņem izglītības ministra vai pašvaldību vai republikas pilsētas domes priekšsēdētāja apstiprināta komisija vai amatpersona, pamatojoties uz izglītojamā likumiskā pārstāvja iesniegumu, kam pievienots ģimenes ārsta atzinums.

Pamatojoties uz saņemtajiem dokumentiem, izglītības iestādes vadītājs virza izskatīšanai komisijā iesniegumu par izglītojamo atbrīvošanu no pārbaudījumiem.

Pēc IZM paustā, atbalstu šīm izmaiņām paudusi arī Veselības ministrija.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: