Staldzenes pludmale ir ventspilnieku iecienīta atpūtas vieta. Pie tās izveidotā stāvvieta jau labu laiku nevar nodrošināt visu autobraucēju vajadzības, bet noeju pie jūras apdraud biežās vētras un iespējamie zemes nogruvumi, tāpēc kāpnes nepārtraukti labojamas, lai neapdraudētu atpūtnieku pārvietošanos pa tām.

Lai padarītu pludmali pieejamāku, plānota jaunas noejas izbūve vietā, kur jūras krasta nogāze ir viszemākā, tāpat plānota gājēju un veloceliņa izbūve Bangu ielas posmā no Staldzenes ielas līdz stāvlaukumam. Darbi plānoti no dabas aizsardzības viedokļa jutīgā teritorijā, tāpēc jautājums tika izskatīts Domes Vides aizsardzības komisijā. Ņemot vērā jūras krasta erozijas procesus un to, ka pieeja jūrai plānota ar priežu mežu apaugušā piejūras kāpu zonā, tika piesaistīts eksperts sugu un biotopu aizsardzības jomā Egita Grolle, kura novērtēja plānotās darbības iespējamo ietekmi uz aizsargājamiem biotopiem.

Plānotās darbības gaitā paredzēta koka konstrukcijas gājēju laipas ierīkošana, kas savienotu austrumu daļā esošo automašīnu stāvlaukumu ar jūras pludmali. Laipu paredzēts izveidot par senās upes gultnes pamatni, kas nav aizaugusi ar kokiem vai krūmiem. Laipa šķērsos aizsargājamo biotopu ''Mežainas piejūras kāpas'' un biotopu ''Jūras stāvkrasti'', bet neskars tuvumā konstatētās aizsargājamās augu sugas - Pallasa sausserža atradnes. Biotopu ekspertīzes rezultātā secināts, ka laipas ierīkošanas rezultāta biotopu platība nesamazināsies, var veidoties neliela nelabvēlīga ietekme, kas saistīta ar antropogēnās noslodzes palielināšanos, piemēram, pastiprinātu izmīdīšanu gar laipas malām, fragmentāru zemsedzes ietekmēšanu, piegružošanu utt.

Eksperti iesaka ierīkot laipu, saglabājot teritorijā augošos kokus un stiprinot to nedaudz paceltu virs zemes. Šādi netiktu ietekmēta virszemes notece, kā arī tiktu ierobežota vai novērsta cilvēku pārvietošanās pa zemi gar laipas malu. Stāvkrasta zonā eksperti ieteikuši laipu novietot pāri sanesu un akmeņu joslai līdz pludmales smilšainai daļai, saglabājot nozīmīgu struktūras elementu klātbūtni teritorijā.  

Pamatojoties uz biotopu ekspertu izpētes rezultātiem, Valsts vides dienesta Kurzemes reģionālā vides pārvalde jau veikusi plānoto darbu - pieejas izbūves Staldzenes pludmalei ietekmes sākotnējo izvērtējumu un izsniegusi tehniskos noteikumus būvprojekta izstrādei, savukārt apvienotā gājēju/veloceliņa izbūves iecerei sākotnējais izvērtējums šobrīd vēl turpinās

Lasi vēl

Komentāri (2)

  • -3
    Margrieta666 16.12.2020, 20:48:00

    Nebūs jau vairs,kam tur iet.Vīruss visus nopļaus.

  • -2
    Opaps 16.12.2020, 23:00:42

    Dotā vieta ir labi izvēlēta un būs nebīstama.

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: