Ventspils pilsētas dome pieņēma lēmumu piešķirt finansējumu apgaismojuma izbūves un uzlabojuma darbiem Ventspils pilsētas ielās, skvēros, laukumos un iekšpagalmos par kopējo summu EUR 51 500.

Finansējums tika piešķirts administratīvās teritorijas apgaismojuma izbūvei un uzlabojumiem sekojošos objektos:

- apgaismojuma uzlabojumiem - gaismekļu nomaiņai uz jauniem, energoefektīviem LED tipa gaismekļiem iekšpagalmos Sarkanmuižas dambī 5A (pie daudzdzīvokļu mājām Sarkanmuižas dambī 3, 5, 7, 11, 13, 15 un 17, Brīvības ielā 17) un Inženieru ielas iekšpagalmos pie daudzdzīvokļu mājām Inženieru ielā 79 un 93 par kopējo summu EUR 12 000 apmērā;

- papildu apgaismojuma izbūvei deviņu ielu atsevišķos posmos (Talsu, Lidotāju, Embūtes, Usmas, Sabiles, Ērgļu, Mazā Jēkaba, Kalēju, Riekstu ielās), kuros nav apgaismojums, par kopējo summu EUR 25 500 apmērā;

- apgaismojuma izbūvei skvērā pie Talsu, Tārgales un Lidotāju ielu krustojuma par kopējo summu EUR 8 000 apmērā;

- apgaismojuma izbūvei Pārventas tirgus laukumā Talsu ielā 10 par kopējo summu EUR 6 000 apmērā.

Lēmums par pašvaldības finansējuma piešķiršanu pieņemts, ņemot vērā likumu ''Par pašvaldībām'' 15. panta pirmās daļas 2. punktā noteikto pašvaldības autonomo funkciju gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu, kas sevī ietver pienākumu veikt ielu, ceļu un laukumu būvniecību, rekonstruēšanu un uzturēšanu, kā arī ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošanu, parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: