Tēma: Konference

  • Būs videokonference par vides un informācijas pieejamību 0

    Lai visi iedzīvotāji vienlīdzīgi varētu piedalīties Latvijas simtgadei veltītos pasākumos un personas ar invaliditāti būtu ne tikai skatītāji, bet arī aktīvi pasākuma veidotāji un līdzdalībnieki, Labklājības ministrija ir izstrādājusi vadlīnijas pasākumu organizatoriem vides un informācijas pieejamības nodrošināšanai.

  • Augstskolā notiks ikgadējā studentu zinātniskā konference 0

    Ceturtdien, 17. maijā, Augstskolā notiks ikgadējā studentu zinātniskā konference “Aktualitātes tautsaimniecībā, tulkošanā un tehnoloģijās”. Šogad studentu zinātniskajai konferencei pieteikušies 26 dalībnieki, pārstāvot visas trīs Augstskolas fakultātes.