Pilsētas dome pieņēma lēmumu piešķirt līdzfinansējumu kopumā vairāk nekā 160 000 EUR apmērā pagalmu labiekārtošanai deviņos māju iekšpagalmos: Saules ielā 56, Ugāles ielā 19, Sarkanmuižas dambī 21, Embūtes ielā 51, Lielais prospekts 42, Ugāles ielā 13, Lielais prospekts 46, Inženieru ielā 81, un Sarkanmuižas dambī 20.

Pēc apsaimniekotāja SIA “Ventspils nami” pieteikuma daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Saules ielā 56 iekšpagalma labiekārtošanai ir piešķirts pašvaldības finansējums 57`000 EUR apmērā. Labiekārtošanas darbu ietvaros tiks veikta ceļa daļas, ārējo kanalizācijas un lietus kanalizācijas tīklu izbūve, labiekārtojuma elementu uzstādīšana un teritorijas papildināšana ar apstādījumiem.

Pēc apsaimniekotāja SIA “Pārvaldnieks V” pieteikuma daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Ugāles ielā 19 iekšpagalma labiekārtošanai piešķirts pašvaldības finansējums 43`258,69 EUR apmērā. Labiekārtošanas darbu ietvaros tiks veikta gājēju ietves un brauktuves pārbūve.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Sarkanmuižas dambī 21 iekšpagalma labiekārtošanaipēcapsaimniekotāja PSIA “Ventspils nekustamie īpašumi” pieteikuma piešķirts pašvaldības finansējums 30`134,31 EUR apmērā gājēju ietves pārbūvei bruģakmens segumā un esošo inženiertīklu aku vāku līmeņošanai.

Pēc apsaimniekotāja SIA “Pārvaldnieks V” pieteikuma daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Embūtes ielā 51 iekšpagalma labiekārtošanai piešķirts pašvaldības finansējums 16`831,00 EUR apmērā. Labiekārtošanas darbu ietvaros tiks veikta gājēju ietves pārbūve bruģakmens segumā.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lielais prospekts 42 iekšpagalma labiekārtošanaipēcapsaimniekotāja PSIA “Ventspils nekustamie īpašumi” pieteikuma piešķirts pašvaldības finansējums 6`505,17 EUR apmērā teritorijas āra apgaismojuma pārbūvei.

Pēc pārvaldnieka Dzīvokļu īpašnieku biedrība “Ugāles 13”pieteikuma daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Ugāles ielā 13 piešķirts pašvaldības finansējums 5`390,25 EUR apmērā iekšpagalma labiekārtojuma būvprojekta izstrādei.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lielais prospekts 46 iekšpagalma labiekārtošanaipēcapsaimniekotāja PSIA “Ventspils nekustamie īpašumi” pieteikuma piešķirts pašvaldības finansējums 2`707,66 EUR apmērā teritorijas āra apgaismojuma pārbūvei.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Inženieru ielā 81 iekšpagalma labiekārtošanai piešķirts pašvaldības finansējums 2`696,80 EUR apmērā. Labiekārtošanas darbu ietvaros tiks veikta gājēju ietves pārbūve bruģakmens segumā.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Sarkanmuižas dambī 20 iekšpagalma labiekārtošanai pēc apsaimniekotāja PSIA “Ventspils nekustamie īpašumi” pieteikuma piešķirts pašvaldības finansējums 300,32 EUR apmērā, lai veiktu apgaismojuma laternas nomaiņu iekšpagalma teritorijā.

Ventspilī pašvaldības līdzfinansējums laika posmā no 2013. gada līdz 2023. gada beigām piešķirts 1,2 milj. EUR. apmērā 148 māju iesniegtajiem projektiem, veicot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju labiekārtojuma būvprojektu izstrādi, iekšpagalmu labiekārtošanu – gājēju ietves un brauktuves pārbūvi, ceļa daļas, ārējo kanalizācijas un lietus kanalizācijas tīklu izbūvi, apgaismojuma nomaiņu uz energoefektīvu LED apgaismojumu, teritorijas papildināšanu ar apstādījumiem un labiekārtojuma elementiem. Dzīvojamo māju līdzmaksājums šajā laika posmā ir bijis aptuveni 675 tūkst. EUR, kas nozīmē ka kopējā iekšpagalmu labiekārtojuma summa ir ap 1,875 milj. EUR. Pašvaldības līdzfinansējuma atbalsts no kopējām izmaksām ir bijis vidēji 64% apmērā.

Ventspils pašvaldība pateicas ikvienam aktīvam mājas iedzīvotājam un uzņēmīgam mājas pārvaldniekam, kuri izvēlas veidot savu apkārtējo dzīves vidi labāku un sakārtotāku. Lielākā daļa no iekšpagalmiem pilsētā atrodas māju iedzīvotāju īpašumā, tādēļ to labiekārtošana ir iedzīvotāju iniciatīvas panākuma atslēga un nopelns. Lai to uzsāktu, mājas iedzīvotāji kopsapulcē izlemj par nepieciešamajiem labiekārtojuma darbiem, un tālāk mājas apsaimniekotājs vēršas pilsētas domē.

Aicinām iedzīvotājus aktīvi izmantot pašvaldības finansiālo atbalstu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu labiekārtošanai.

Līdzfinansējums sastāda līdz pat 80% no darbu izmaksām dažādu labiekārtošanas darbu veikšanai un to var pieteikt šādas aktivitātes:

    - ietvju jaunbūve, pārbūve vai atjaunošana – 80% apmērā no izmaksām;
    - brauktuves un/vai stāvlaukuma jaunbūve, pārbūve vai atjaunošana – 50% apmērā izmaksām;
    - apgaismojuma jaunbūve, pārbūve vai atjaunošana – 75% apmērā no izmaksām;
    - cits piesaistītā zemesgabala labiekārtojums (bērnu rotaļu laukuma, soliņu un atkritumu urnu, atkritumu konteineru laukumu, zālienu jaunbūve, pārbūve vai atjaunošana) – 75% apmērā no izmaksām;
    - būvprojekta izstrāde – 50% apmērā no izmaksām;
    - brauktuves, ietves un/vai stāvlaukuma esošā seguma izlases remonts – 80% apmērā no izmaksām;
    - būvuzraudzības veikšana – 50 % apmērā no izmaksām;
    - autoruzraudzības veikšana – 50 % apmērā no izmaksām ar nosacījumu, ka izmaksas summa nepārsniedz 10% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Papildu informācija par iespējām pretendēt un saņemt pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pagalma labiekārtošanai pieejama, sazinoties ar p/i „Ventspils Komunālā pārvalde” pa tālruni 63624269.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: