Personām, kurām vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ pastāv risks nonākt bezpalīdzības stāvoklī, pieejams pašvaldības apmaksāts pakalpojums Drošības poga, ko sniedz biedrība Latvijas Samariešu apvienība.

«Drošības pogas pakalpojums nodrošina sirdsmieru un drošību kā klientam, tā tuviniekiem. It īpaši, ja cilvēks dzīvo viens. Drošības pogas pakalpojums ir būtisks ikdienā, lai vajadzības gadījumā saņemtu palīdzību,» skaidro Ventspils Sociālā dienesta vadītāja Una Lapskalna.

Pakalpojums 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā sniedz nepārtrauktas saziņas iespēju personas dzīvesvietā, informatīvu atbalstu un palīdzību bezpalīdzīgās situācijās, izmantojot īpašu sistēmu – saziņas iekārtu un signālpogu, kas atrodas ap roku apliekamā aprocē vai kaklā karināmā kulonā. Drošības poga ir ērta lietošanā – brīdī, kad nepieciešama palīdzība, atliek tikai piespiest signālpogu. Zvanu centra operators, saņemot izsaukumu, sazinās ar klientu un izjautā, kas viņam atgadījies. Ja klients ir paklupis vai izkritis no gultas un pats nespēj piecelties, vājuma dēļ nevar izkāpt no vannas vai nonācis citā bezpalīdzīgā stāvoklī, pie klienta dodas Latviešu Samariešu apvienības izbraukuma brigāde, lai sniegtu palīdzību. Nepieciešamības gadījumā uz klienta adresi tiek izsaukta arī neatliekamā medicīniskā palīdzība. Zvanu centra operators sazinās arī ar klienta norādīto kontaktpersonu – piemēram, radinieku vai kaimiņu. Sarunas laikā zvanu centra operatoram datorā redzama pamata informācija par klientu – dzīvesvietas adrese, norādītās kontaktpersonas, ziņas par klienta veselības stāvokli un cita informācija, kas palīdz izvērtēt katru situāciju un operatīvi rīkoties, skaidroja Latvijas Samariešu apvienības Ventspils nodaļas vadītājs Andis Sukurs.

Pagājušajā gadā Ventspils pilsētā un novadā saņemti kopumā 17 izsaukumi no pakalpojuma Drošības poga klientiem. «Klientu izsaukumos dominē nevis neatliekamā medicīniskā palīdzība, bet gan situācijas, kad bijusi nepieciešama cita veida palīdzība personai bezpalīdzības stāvoklī – visbiežāk tie ir gadījumi, kad cilvēkam dzīvoklī, piemēram, aizķeras kāja un viņš pakrīt. Ja cilvēks gados pakrīt, tad viņam pašam piecelties ir ļoti grūti, jo muskuļu spēks ir samazinājies, un tad šī poga ir lielisks palīgs,» skaidroja Latvijas Samariešu apvienības Kurzemes nodaļas vadītāja Lolita Grīnvalde.

«Drošības pogas saziņas iekārta ir neliela formāta iekārta, kas tiek piestiprināta pie sienas klienta dzīvesvietā, lai būtu maksimāla uztveršanas zona un zvanu centra operators labi sadzirdētu klientu no istabas, virtuves, vannas istabas u. c. telpām,» skaidroja Andis Sukurs. Ja agrāk šīs saziņas iekārtas uzstādīšanai bija nepieciešama fiksētā telefona līnija dzīvoklī, tad pašlaik tas vairs nav vajadzīgs – iekārta darbojas mobilo sakaru tīklā un neatkarīgi no klienta mobilā sakaru operatora. Saziņas iekārta 24 stundas turpina darboties arī gadījumā, ja ir elektrības padeves pārtraukums. «Iekārta ir jutīga – tas nozīmē, ka operators labi var dzirdēt, ko klients runā arī no blakus telpām,» uzsvēra Sukurs. «Tā ir ļoti laba iespēja cilvēkam, kurš nevēlas atstāt savu dzīvokli, savu māju un pārcelties uz pansionātu. Ja cilvēks spēj par sevi parūpēties, bet ir vajadzīga drošības sajūta pašam un radiniekiem, tad tas ir ļoti labs variants.»

Drošības pogas pakalpojumu jau 15 gadus izmanto Ņina Koltunova un viņas meita Svetlana Koltunova, kurai ir 1. grupas invaliditāte. Ņinas kundze stāsta, ka visu mūžu rūpējas par meitu: «Man ir 94 gadi, meitai 70. Svetlana saslima sešu gadu vecumā, viņai bija meningīts smagā formā,» stāsta Ņina Koltunova un atceras agrākos laikos, kad tikai retajam bija mājās telefons un brīžos, kad meitai bija epilepsijas lēkmes, lai izsauktu ātro palīdzību, bijis jāiet meklēt telefons, no kura piezvanīt. «Ļoti bieži sanāk izmantot Drošības pogu, īpaši tagad, pēc tam, kad meita smagi pārslimoja Covid-19 infekciju un 20 dienas nogulēja slimnīcā. Mums abām ir aritmija. Ja jūt, ka var zaudēt samaņu, nospiež pogu, un pēc piecām minūtēm ir klāt neatliekamā medicīniskā palīdzība. Nav pat jānosauc adrese, viņiem jau viss ir zināms. Veic kardiogrammu, iedod kādas zāles. Reiz es, kāpjot augšā pa kāpnēm, nokritu un smagi saistos, arī toreiz man palīdzēja. Drošības poga mums nozīmē dzīvi, esam ļoti pateicīgas par šo pakalpojumu, par ko mums nekas pašām nav jāmaksā!» atzīst Ņina Koltunova.

Ventspils Sociālā dienesta apmaksātu Drošības pogas pakalpojumu pašlaik saņem četri iedzīvotāji, bet vēl četri šādu pakalpojumu apmaksā paši, informē Latvijas Samariešu apvienības Kurzemes nodaļas vadītāja Lolita Grīnvalde. Tiesības saņemt pašvaldības apmaksātu pakalpojumu ir atsevišķi dzīvojošiem pensionāriem un atsevišķi dzīvojošām personām ar invaliditāti, kuru ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 438 eiro mēnesī un kuriem nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku, izņemot gadījumus, kad tie nespēj apgādājamo aprūpēt objektīvu apstākļu dēļ, piemēram, apgādnieki paši atrodas sociālās aprūpes namā, ieslodzījuma vietā u. tml. «Situācijas, kad likumīgie apgādnieki par saviem tuviniekiem nespēj parūpēties, var būt ļoti dažādas, tādēļ katra situācija tiek izvērtēta Ventspils pašvaldības domes Sociālo lietu komisijā un Sociālais dienests pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu,» skaidro Sociālā dienesta sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām Anete Misiņa.

Lai saņemtu Drošības pogas pakalpojumu, jāvēršas Ventspils Sociālajā dienestā. Pakalpojums tiek piešķirts uz 12 mēnešiem. Pakalpojuma saņemšanai jāiesniedz ģimenes ārsta izziņa ar norādi, ka personai veselības stāvokļa dēļ nepieciešams pakalpojums Drošības poga.

Plašāku informāciju par sociālā atbalsta iespējām un citiem jautājumiem iedzīvotāji var saņemt Ventspils Sociālajā dienestā, Raiņa ielā 10, tālr. 63601210, vai Ventspils Sociālā dienesta Pārventas filiālē, Talsu ielā 39, tālr. 63663001, kā arī pašvaldības mājaslapā www.ventspils.lv un Ventspils Sociālā dienesta mājaslapā https://labklajiba.ventspils.lv un sociālā tīkla Facebook lapā.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: