Informējam, ka Ventspils Sociālā dienesta darbinieki turpina izskatīt iedzīvotāju iesniegumus par vienreizējā Ziemassvētku pabalsta saņemšanu. Iesniegumu Sociālajā dienestā var iesniegt līdz pat janvāra beigām.

Vienreizēju Ventspils valstpilsētas pašvaldības piešķirto pabalstu Ziemassvētkos 43 eiro apmērā var saņemt Ventspils valstspilsētā deklarēti pensionāri un personas ar invaliditāti, kuru pensijas apmērs mēnesī nepārsniedz 400 eiro (pirms nodokļu nomaksas), bērni ar invaliditāti, bāreņi, par kuriem lēmumu par ārpusģimenes aprūpi ir pieņēmusi Ventspils pilsētas bāriņtiesa, kā arī bez vecāku gādības palikuši bērni.

Savukārt pabalstu 30 eiro apmērā var saņemt trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības par katru nepilngadīgu bērnu, tajā skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem bērniem.

Iesniegumu pieņemšana Ventspils Sociālajā dienestā tika uzsākta šā gada 1. decembrī, un tā turpināsies līdz pat 2022. gada 31.janvārim. Iesnieguma veidlapas pieejamas pie Sociālā dienesta ieejas durvīm Raiņa ielā 10 un Talsu ielā 39, kā arī Ventspils pilsētas mājaslapā www.ventspils.lv un Ventspils pašvaldības Sociālā dienesta mājaslapā labklajiba.ventspils.lv.

Pabalsta izmaksa kontos tika uzsākta 16.decembrī. Aicinām arī pārējos seniorus, ģimenes un citus ventspilniekus, kuriem pabalsts pienākas, rakstīt iesniegumu, lai varētu saņemt pašvaldības atbalstu.

Jāņem vērā, ka, izvērtējot senioru un personu ar invaliditāti ienākumus, vērā tiek ņemta aprēķinātā pamata pensija pirms nodokļu nomaksas (neņemot vērā piemaksu pie pensijas). Reizēm seniori, zinot, cik daudz naudas ik mēnesi saņem savā kontā, maldīgi domā, ka Ziemassvētku pabalsts viņam nepienākas, jo nav iedziļinājušies, ka pabalsta piešķiršanā nozīme ir tikai pamata pensijai. Ja ir šaubas par to, vai pabalsts pienākas, aicinām rakstīt iesniegumu, un speciālisti izvērtēs ienākumu atbilstību pabalsta saņemšanai.

Aizpildītos iesniegumus var ievietot pie Sociālā dienesta ieejas durvīm izvietotajās pastkastēs, var nosūtīt iesniegumu elektroniskā dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pastu socdienests@ventspils.lv, vai arī nosūtīt iesniegumu Sociālajam dienestam pa pastu.

Ņemot vērā Covid-19 izplatību Latvijā un valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, aicinām pabalsta saņēmējus izvēlēties saņemt pabalstu norēķinu kontā, norādot to iesniegumā. Ar tiem pabalsta saņēmējiem, kuriem nav norēķinu konta, vai kuriem veselības stāvokļa dēļ ir nepieciešama pabalsta piegāde dzīvesvietā, Sociālā dienesta darbinieki sazināsies individuāli, lai informētu par pabalsta saņemšanas iespējām.

Bērniem ar invaliditāti, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pabalstu 43 eiro apmērā par katru nepilngadīgu bērnu izmaksās, pārskaitot uz bērna vecāka vai aizbildņa norēķinu kontu.

Ventspils valstspilsētas pašvaldībā minētā atbalsta sniegšana šogad plānota  6724 personām, tam atvēlot 285 920 eiro.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: