No 1. jūlija stāsies spēkā izmaiņas asistenta pakalpojuma personām ar invaliditāti nodrošināšanas kārtībā. Izmaiņas paredz vienkāršotu atskaišu iesniegšanas kārtību, tāpat tiks palielināta atlīdzība asistentam, kā arī gaidāmas citas būtiskas izmaiņas.

Tiesības uz asistenta pakalpojumu ir personām ar I un II invaliditātes grupu un bērniem ar invaliditāti.

Asistenta nepieciešamību pieaugušajiem noteiks Sociālais dienests atbilstoši novērtēšanas anketai, savukārt bērniem nepieciešams tikai īpašas kopšanas atzinums no Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK).

Veicot personas ar invaliditāti izvērtējumu, Sociālais dienests noteiks, vai personai ir nepieciešams asistenta atbalsts ārpus mājokļa, piešķiramo pakalpojuma apjomu un nepieciešamo asistenta atbalsta intensitāti, nosakot to koeficientos: nepieciešams liels atbalsts – koeficients 1, ja nepieciešams ļoti liels atbalsts – koeficients 2.

Asistenta pakalpojuma apjoms tiks noteikts no 15 stundām līdz 160 stundām mēnesī. Stundu skaits var mainīties, ja persona strādā, studē, veic brīvprātīgo darbu vai veic citas darbības.

No 1. jūlija tiks paplašināts atbalsts bērniem ar invaliditāti, ir ieviesti divi jauni pakalpojumi – valsts finansēts pavadoņa pakalpojums un pašvaldības finansēts aprūpes pakalpojums īpaši kopjamiem bērniem. Pavadoņa pakalpojumam ir nepieciešams VDEĀVK atzinums, un tas paredzēts bērniem, kuri nesaņem asistenta pakalpojumu, bet kuriem ir nepieciešams atbalsts pārvietoties ārpus mājokļa. Pavadoņa pakalpojumu var saņemt līdz 60 stundām mēnesī. Savukārt, ja ir īpašas kopšanas atzinums no VDEĀVK, varēs saņemt aprūpes pakalpojumu līdz 80 stundām mēnesī. To finansēs no pašvaldības budžeta.

Par asistenta pakalpojuma saņemšanu būs jāiesniedz apliecinājums reizi mēnesī. Pakalpojuma sniedzējs un saņēmējs ar parakstu apliecinās iepriekšējā mēnesī sniegto pakalpojumu, norādot stundu skaitu. Tomēr jāņem vērā, ka stundu apjomu skaits var mainīties, atkarībā no situācijas. Piemēram, ja tiek izbeigtas darba attiecības, ja persona uzsāk mācības, utml. Izmaiņu gadījumā ir jāvēršas Sociālajā dienestā, lai pārskatītu līgumu un veiktu izmaiņas.

Tāpat no 1. jūlija tiks palielinātas asistenta pakalpojuma vienas darba stundas izmaksas, kas turpmāk būs 4.50 eiro (bruto) līdzšinējo 3.62 eiro vietā.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: