Ventspils pilsētas pašvaldība ik gadu atbalsta mazaisargātās iedzīvotāju grupas, daļēji kompensējot ūdens un kanalizācijas pakalpojumus.

Ikmēneša dzīvokļa pabalstu ūdens un kanalizācijas pakalpojumu daļējai kompensēšanai var saņemt trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes vai personas, atsevišķi dzīvojoši pensionāri un atsevišķi dzīvojošas personas ar invaliditāti, kuriem nav Civillikumā noteikto apgādnieku, ja viņu ienākumu līmenis uz vienu personu nepārsniedz 340 eiro mēnesī.

Pabalsts par patērēto ūdeni un kanalizācijas pakalpojumiem ir noteikts 50% apmērā no maksājuma summas, bet ne vairāk kā par 5 m3 mēnesī vienai personai. Pabalstu Sociālais dienests pārskaita pakalpojumu sniedzējam.

Saskaņā ar LR normatīviem aktiem, iedzīvotājiem par pašu līdzekļiem periodiski, tas ir, reizi četros gados, ir jāveic savā valdījumā esošajā dzīvojamā telpā vai nekustamajā īpašumā uzstādīto ūdens patēriņa skaitītāju verifikācija. Tām ģimenēm, kurām ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss, kā arī vientuļiem pensionāriem un personām ar invaliditāti, kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz 340,00 eiro, var saņemt pašvaldības atbalstu 50% apmērā ūdens skaitītāju uzstādīšanas un verifikācijas izdevumu kompensēšanai. Būtiski, ka trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kuras aprūpē trīs vai vairāk nepilngadīgus bērnus, tajā skaitā audžuģimenē ievietotus un aizbildnībā esošus bērnus, pašvaldība ūdens skaitītāju uzstādīšanas un verifikācijas izdevumus kompensē 80% apmērā.

Lai saņemtu pabalstu ūdens skaitītāju uzstādīšanas un verifikācijas izdevumu daļējai apmaksai, pabalsta pieprasītājam Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums un sniegtā pakalpojuma izdevumu apliecinošs dokuments (maksājuma kvīts).

2020. gadā pabalsta ūdens un kanalizācijas pakalpojumu daļējai kompensēšanai paredzēti teju 47 tūkst. eiro.

Lasi vēl

Komentāri (5)

 • 0
  Kriska 29.10.2020, 17:47:09

  Vai 340 eiro jau ir ar inflācijas koeficientu? Koeficientu ( 1,05..) dome nosūtīja uz Rīgu apstiprināšanai. Vai jau ir apstiprināts?

 • -1
  Ventspils pilsētas Sociālais dienests 30.10.2020, 09:11:31

  Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.1 “Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā” stājās spēkā 27.10.2020.
  https://likumi.lv/ta/id/245445-par-maznodrosinatas-gimenes-personas-statusa-noteiksanu-un-pasvaldibas-socialo-pabalstu-sanemsanas-kartibu-ventspils-pilseta

 • 0
  tupenis 04.11.2020, 23:00:57

  ja man uz vienu ģimenes locekli sanāk 341 Eur, tad es šai kategorijā neiekļūstu, bet par cik man novelk visus 100%, es dzīvoju sliktāk nekā tie kas ir tuvu šai robežsķirtnei. Vai cien. Ventspils dome tomēr nebūtu jāatbalsta visas daudzbērnu ģimenes neatkarīgi no statusa? Un lai būtu pavisam godīgi, atbalstam visas ģimenes ar bērniem? To ka draudzīga bērniem, skandina visur kur vien var, bet reāls atbalsts daudzām ģimenēm izpaliek. Tukša muldēšana..

 • -1
  Katja 05.11.2020, 14:16:44

  Interesanti zināt, ko nozīmē "novelk visus 100%" - iztērē? Kas novelk visus 100%? Tā ir visa alga, visi ienākumi vai 100% uz viena ģimenes locekļa ienākumiem?
  Turklāt, ja ir finansiālas grūtības, tad ir jāvēršas Sociālajā dienestā, viņi noteikti atradīs kādu veidu kā palīdzēt ģimenei! Forumā šādas lietas neatrisināsi..
  Un, ja Tev šķiet, ka Ventspils nav bērniem draudzīga pilsēta, tad vai nu tev nav bērnu vai neesi bijis Ventspilī, vai abi! Ir gan rotaļu laukumi, kur atpūsties, sporta laukumi, kur sportot, pastaigu vietas, pašvaldības dārziņi, kur reāli var tikt jau no 1.5 gada vecuma, Sporta skola, Jaunrades nams, Digitālais centrs Mūzikas skola, Mākslas skola u.t.t..

 • 0
  Ventspils pilsētas Sociālais dienests 06.11.2020, 14:21:48

  Daudzbērnu ģimenēm, kuras savu dzīvesvietu ir deklarējušas Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā, neizvērtējot ģimenes ienākumus, ir pieejams šāds pašvaldības sniegtais sociālais atbalsts - pabalsts mājokļa īres maksas daļējai kompensēšanai daudzbērnu ģimenēm un daļēji tiek kompensēta mēnešbiļetes iegāde braukšanai Ventspils pilsētas nozīmes maršrutu autobusos. Tāpat arī jebkurai ģimenei ar bērnu/-iem, kuras savu dzīvesvietu ir deklarējušas Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā, neizvērtējot ienākumus, ir pieejams bērna piedzimšanas pabalsts, pabalsts bērnu vakcinācijai pret ērču encefalītu, ģimenes asistenta un krīzes centra pakalpojums. Aicinām sazināties ar Sociālā dienesta sociālajiem darbiniekiem, lai saņemtu konsultāciju par Jums aktuāliem sociālās nozares jautājumiem.

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: