Ventspils pilsētas pašvaldība budžetā paredzējusi līdzekļus 295 eiro apmērā pabalstu izmaksai Ventspils vispārizglītojošo skolu 9. un 12. klašu absolventiem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kā arī bāreņiem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm un bāreņiem, kuriem piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss.

Sniegtais materiālais atbalsts skolas izlaidumam bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm ir 36,00 eiro, savukārt bāreņiem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm un bāreņiem, kuriem piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss - 43,00 eiro.

Iesniegumu pieņemšana tiks uzsākta 25. maijā un turpināsies līdz 10. jūlijam, bet pabalstu izmaksa absolventiem vai to likumiskajiem pārstāvjiem tiks uzsākta no 1. jūnija uz pieprasītāja iesniegumā norādīto norēķinu kontu.

Paredzēts, ka palīdzību šogad saņems astoņi bērni un jaunieši.

Iesniedzot iesniegumu Sociālajā dienestā, pabalstu var pieprasīt jebkurš no bērna vecākiem vai aizbildnis, vai arī skolēns pats, ja viņš sasniedzis pilngadību.

Pabalsts tiek piešķirts vispārējo izglītības iestāžu absolventiem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm līdz 20 gadu vecumam (ieskaitot) ar nosacījumu, ka skolēns nestrādā, savukārt bāreņi no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm un bāreņi, kuriem piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss pabalstu var saņemt līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: