Pagājis vairāk nekā gads, kopš Ventspils Digitālais centrs realizē projektu Koplietošanas IKT resursu attīstība pašvaldību vajadzībām, kas ir viens no diviem Eiropas Savienības līdzfinansētajā darbības programmā Izaugsme un nodarbinātība finansētajiem projektiem.

Projektā tiek paplašināta pašvaldību koplietošanas programmatūras darbībai nepieciešamā IKT infrastruktūra un izstrādāta pakalpojumu vadības sistēma, ieviešot t.s. vienas pieturas aģentūras principu valsts pārvaldē. Pašlaik ir pabeigta tehnisko specifikāciju izstrāde, veikts iepirkums un ir piegādāts aprīkojums – serveri, to operētājsistēmas, datortīklu aparatūra u.tml. Paralēli ar aprīkojuma piegādi ir uzsākta valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) informācijas sistēmas izstrāde, kas nodrošinās pakalpojumu pieteikumu vadību, saziņu ar un starp VPVKAC darbiniekiem, kā arī nodrošinās pakalpojumu pieteikšanai nepieciešamās zināšanu bāzes izveidi un pieteikto pakalpojumu nodošanu citām informācijas sistēmām digitālā veidā.

Pašlaik tiek izstrādāts sistēmas funkcionalitātes pirmais laidiens, savukārt pilnu funkcionalitāti plānots nodot ekspluatācijā 2020. gada beigās. Projekta kopējais realizācijas laiks ir 36 mēneši un, tā kā tas veidos būtisku daļu no valsts centrālās IKT infrastruktūras, tas tiks īstenots ciešā saistībā ar citiem aktuālajiem publiskās pārvaldes projektiem attiecīgajā nozarē – Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas projektu Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma, Valsts reģionālās attīstības aģentūras projektu Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma, Rīgas domes projektu Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības risinājums un pašvaldībām.

Projekta kopējais apjoms ir 1500000 eiro, bet Eiropas Reģionālās attīstības fonds to līdzfinansē 1275 000 eiro apmērā. Latvijas valsts budžeta dotācija ir 45 000 eiro, bet pašvaldības finansējums – 180 000 eiro.

Lasi vēl

Komentāri (1)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: