Saskaņā ar Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) iesniegto pieteikumu par pamatkapitāla ieguldījumu SIA Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca dalībnieku sapulce, kura sastāv no Ventspils pilsētas domes, Talsu, Mērsraga, Dundagas un Rojas novada domes, pieņēma lēmumu RSU iekļaut dalībnieku sastāvā, tādējādi nostiprinot ilgtermiņa sadarbību šobrīd jau uzsāktajā veselības aprūpes speciālistu piesaistē, māsu apmācībā un pētniecības attīstībā.

SIA Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca 87,96% slimnīcas kapitāla daļu pieder Ventspils pilsētas domei, 11,04% – Talsu novada pašvaldībai, 0,57% – Rīgas Stradiņa universitātei, 0,23% – Rojas novada pašvaldībai, 0,15% – Dundagas novada pašvaldībai un 0,06% – Mērsraga novada pašvaldībai.

RSU ir Latvijas augstskolu reputācijas topa līdere un viena no modernākajām augstākās izglītības mācību iestādēm Baltijā ar izteikti starptautisku ievirzi. RSU sagatavo aptuveni 90% no visiem Latvijas jaunajiem mediķiem, un kopumā deviņās fakultātēs līdzās ar medicīnu saistītajām studijām ir iespējams apgūt arī dažādas modernas sociālo zinātņu programmas. RSU šobrīd studē 9130 studenti, tostarp 2210 ārvalstu studenti no 47 valstīm. Papildu informācija par RSU ir pieejama interneta mājaslapā www.rsu.lv.

Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca nodrošina augstas kvalitātes stacionāros un ambulatoros medicīniskos pakalpojumus Ventspils, Talsu, Rojas, Mērsraga, Dundagas un citu novadu iedzīvotājiem. Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca Ventspilī un Talsos nodrošina Ziemeļkurzemes iedzīvotājiem neatliekamo medicīnisko palīdzību. Uz slimnīcas bāzes ir izveidoti reģionālie centri tādos medicīniskās palīdzības veidos kā diagnostika, neiroloģija (insulta vienība), traumatoloģija, ortopēdija, infekciju slimības, otolaringoloģija, oftalmoloģija, nefroloģija.

Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas viens no rīcības virzieniem ir kvalitatīvas veselības aprūpes nodrošināšana, kurai izvirzīti šādi uzdevumi:

 • uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti – piesaistot augsti kvalificētus ārstniecības speciālistus, paaugstinot ārstniecības personāla profesionālo kompetenci un prasmes, ieviešot e-veselības sistēmu;

 • uzlabot ārstniecības iestādes infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi;

 • uzlabot slimību profilaksi, sekmējot veselības profilakses pasākumus un informējošus, audzinošus pasākumus par veselīgu dzīvesveidu;

 • paplašināt rehabilitācijas pakalpojumus, t.sk. pacientiem pēc smagām saslimšanām un gados veciem cilvēkiem.

Izvirzīto uzdevumu īstenošanai ir ielikti stabili pamati:

 • 2018. gadā vairāk nekā 35 jauni speciālisti;

 • 2018. gadā ERAF projekta SIA «Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīca» veselības aprūpes infrastruktūras attīstība īstenošanas gaitā iegādātas diagnostiskās un operāciju iekārtas Ventspils un Talsu filiāles slimnīcās;

 • Līdz 2023. gadam ERAF projekta ietvaros plānota Ventspils slimnīcas laboratorijas un uzņemšanas nodaļas paplašināšana un pārbūve, operāciju bloka pārbūve un modernizācija, vairāku slimnīcas nodaļu atjaunošana. Paredzēts arī ievērojami paplašināt rehabilitācijas nodaļu un attīstīt medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus, it īpaši dienas stacionārā;

 • Ieguldīti finanšu resursi ārstu speciālistu kvalifikācijas celšanai;

 • Jau otro gadu sadarbībā ar RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžu Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā tiek īstenota praksē balstīta izglītības programma Māszinības ar iespēju praktiskās nodarbības un praksi apgūt Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā;

 • Organizēta virkne izglītojošu pasākumu iedzīvotājiem par profilaktiskajiem izmeklējumiem veselības aprūpē;

 • Medicīnas personāla piesaistes un iekārtu iegādes procesā izstrādāti jauni pakalpojumi;

 • u.c.

Par sadarbību ar RSU Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētājs Juris Lācis norāda: «Sadarbībā ar universitāti ir sperts solis izaugsmes virzienā, kopīgi plānojot rezidentu apmācību ciklu uzsākšanu atsevišķos slimnīcas profilos, māsu un māsu palīgu apmācību, gan veidojot jaunas programmas, gan uzņemot jaunus audzēkņus un paplašinot grupu skaitu. Tāpat plānots attīstīt pētniecību jaunu ārstniecības metožu izstrādē un pielietošanā, tādējādi ceļot slimnīcas veselības aprūpes kvalitāti un pakalpojumu pieejamību Kurzemes reģiona iedzīvotājiem. Ar 2018./19. mācību gadu jau uzsāktas RSU Medicīnas fakultātes studentu prakses dažāda profila nozarēs Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā Ventspilī un Talsu filiālē. Sadarbības rezultātā ieguvējas ir abas puses.»

Ārstu speciālistu piesaistes procesā pastāv liela konkurence starp ārstniecības iestādēm, tādēļ sadarbība ar izglītības iestādēm ir būtiska rezidentu apmācību nodrošināšanai un speciālistu piesaistei slimnīcās pēc ārsta sertifikāta iegūšanas. Šāda sadarbība starp slimnīcu un universitāti ir iespēja nodrošināt topošajiem speciālistiem pieredzi reālās dzīves situācijās.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: