Ventspils pilsētas domes nosūtījusi atklāto vēstuli Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskapam Jānim Vanagam, kurā informē par Ventspils Nikolaja evaņģēliski luteriskās baznīcas tehnisko stāvokli un nepieciešamību to sakārtot.

Augsti godātais Arhibīskapa kungs,

Vispārzināms ir fakts, ka gandrīz visā pasaulē valsts ir atdalīta no baznīcas, un šīs struktūras darbojas neatkarīgi viena no otras. Neraugoties uz toVentspils pilsētas pašvaldība augstu novērtē un ciena ikvienas Ventspils pilsētas reliģiskās draudzes darbību, stiprinot garīgās vērtības sabiedrībā. Pašvaldība iespēju robežās ir sniegusi, sniedz un sniegs atbalstu pilsētas draudzēm Dievnamu sakārtošanai, tai skaitā esam atbalstījuši Ventspils Nikolaja evaņģēliski luteriskās baznīcas ērģeļu atjaunošanu.

Ventspils pilsētā nevienam nav noslēpums, ka Ventspils Nikolaja evaņģēliski luteriskās baznīcas tehniskais stāvoklis gadu no gada pasliktinās un uz šo brīdi jau radījis bažas par apdraudējumu sabiedrības drošībai. Ņemot vērā iepriekš minēto, lai noskaidrotu stāvokļa nopietnību un darītu to zināmu arī Latvijas Evaņģēliski luteriskajai baznīcai, Būvniecības administratīvā inspekcija vairāku gadu garumā vairakkārt veikusi pārbaudes, pēc kurām Dievnama īpašniekiem norādīts uz veicamajiem pasākumiem un potenciālajiem draudiem – īpašu uzmanību pievēršot baznīcas torņa kritiskajam tehniskajam stāvoklim.

Lai palīdzētu risināt jautājumu par Dievnama sakārtošanu, Ventspils pilsētas dome Ventspils Evaņģēliski luterisko draudzi iesaistīja projektā „Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība” īstenošanā, paredzot baznīcas torņa, kas vienlaikus bijis arī sens zvejnieku orientieris jūrā, atjaunošanu, nesošo konstrukciju, durvju, logu, kā arī skatu platformas seguma atjaunošanu. Iesaistīšanās projektā sniegtu iespēju Latvijas Evaņģēliski luteriskajai draudzei saņemt Eiropas Savienības dāvinājumu 34 tūkst. eiro apmērā, un vienlaikus bijām paredzējuši projekta aktivitātes atbalstīt arī ar pašvaldības finanšu līdzekļiem – 35 tūkst. eiro apmērā. Kā redzams, piedaloties projektā, Ventspils Nikolaja evaņģēliski luteriskās baznīcas torņa rekonstrukcijai draudze būtu ieguvusi kopumā 69 tūkst. eiro dāvinājumu.

Projekts tika apstiprināts ar Latvijas Republikas Ministru Kabineta rīkojumu un sekmīgi uzsākts, tomēr 2017.gada 26.aprīlī draudze atteicās no turpmākas dalības projektā, to motivējot ar līdzekļu trūkumu. Mēs šādu lēmumu uztvērām ar dziļu neizpratni, jo kopš 90-to gadu sākumā Ventspils evaņģēliski luteriskajai draudzei un Latvijas Evaņģēliski luteriskajai baznīcai Ventspils pilsētā tika atjaunotas īpašuma tiesības uz vairāk nekā 80 nekustamajiem īpašumiem. Šobrīd draudzes īpašumā ir palikuši tikai 14 un Latvijas Evaņģēliski luteriskajai baznīcai – 2 īpašumi, no kuriem daļa netiek apsaimniekoti pienācīgā kārtībā, nedarot godu ne Latvijas Evaņģēliski luteriskajai baznīcai, ne draudzei. Pārējie 60 īpašumi ir pārdoti par kopējo summu, kas mērāma miljonos. Tā piemēram, īpašums Tērauda ielā 21, Ventspilī, pārdots par 1.3 milj. eiro. No šādas summas tikai pavisam neliela daļa būtu nepieciešama līdzfinansējumam, kas nodrošinātu Dievnama savlaicīgu remontu. Mūsuprāt, Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas pienākums un prioritāte ir šāda veida ienākumus, kas gūti Ventspils pilsētā, ieguldīt tieši Ventspils Dievnama sakārtošanā un uzturēšanā. Atgādinām, ka par radušos situāciju 2017. gadā Jūs personīgi informēja Ventspils pilsētas domes izpilddirektors A.Ābele.

Iepriekš raksturoto situāciju spilgti apliecina tas, ka Dievnams pēc būtības ir avārijas stāvoklī – Būvniecības valsts kontroles birojs, kas saskaņā ar likumu nodrošina publisku ēku ekspluatācijas uzraudzību, pēc Ventspils pilsētas domes oficiāla lūguma š.g. 5. jūnijā veicis Ventspils Nikolaja evaņģēliski luteriskās baznīcas ekspluatācijas pārbaudi, kuras laikā konstatēts ēkas konstrukciju kritiskais stāvoklis un norādīti ieteicamie risinājumi bojājumu novēršanai – tai skaitā pat ēkas norobežošana un tuneļa izveide iekļūšanai ēkā.

Paužam cerību, ka Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca veiks Dievnama remontu, kas turklāt ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis un kurā esošais altāris, ērģeles, kancele, gleznas u.c. arī ir valsts nozīmes mākslas pieminekļi. Savukārt Ventspils pilsētas dome no savas puses apliecina un pauž gatavību saskaņā ar Saistošajiem noteikumiem par atbalstu kultūras pieminekļu saglabāšanai Ventspils pilsētā piešķirt līdzfinansējumu līdz 35 tūkst. eiro apmērā.

Augsti godājamais Arhibīskapa kungs, vēršamies pie Jums ar aicinājumu un lūgumu izmantot visus Jūsu rīcībā esošos līdzekļus, lai Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca sadarbībā ar Ventspils luterāņu draudzi atrastu finansējumu, kas ļautu veikt Ventspils evaņģēliski luteriskās baznīcas sakārtošanas darbus, lai nepieļautu situācijas pasliktināšanos, kuras rezultātā Dievnams tā tehniskā stāvokļa dēļ tiktu slēgts gan draudzei, gan apmeklētājiem.

Būsim pateicīgi, ja tuvākajā laikā informēsiet mūs par pieņemtajiem lēmumiem un turpmāko rīcību.

Patiesā cieņā,

Domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs

Lasi vēl

Komentāri (7)

 • -6
  Margrieta. 19.06.2018, 17:45:29

  Pareizticīgo baznīca piešķīra atstādinātajam svētmocekļa ordeni.Tāpēc,ka dome sagrūda lērumu naudas šīs baznīcas remontā.
  No luteriem ko tādu laikam nevarēs sagaidīt,tāpēc arī tādu rakstu uztaisījis.
  Vai pilsētas kase taps pavisam tukša,ja luteru baznīcu atjaunos tikai un vienīgi par pilsētas līdzekļiem?
  Vai nav tā,ka pareizticīgie dabūja biezu žūksni tādēļ,ka liela daļa no tiem ir nelatvieši?

 • -6
  arcus 20.06.2018, 08:40:11

  Pirms komentē un uzdod jautājumus, saņemies un izlasi komentējamo rakstu. Atbildes uz taviem jautājumiem ir tajā. Nevajag komentēt virsrakstus un pirmos pāris teikumus.

 • -1
  Jans 21.06.2018, 07:12:04

  Varbūt konkrēti nosauc summu, kas ieguldīta, jo "lērums" ir tāds izplūdis jēdziens. Ja nevari nosaukt, tad labāk nekomentē lietas, kuras nepārzini. Citādi sanāk, ka viena tante teica.

 • -3
  Lietus 19.06.2018, 20:27:43

  Kas notiek ar Grinberga namu pie 2.vidusskolas? Arī tas laikam piederēja luterāņu draudzei un to iegādājās dr.Vēliņš, bijušais ventspilnieks. Tomēr rodas jautājums, ja ir pārdoti daudzi dārgi īpašumi, vai vispirms šī nauda nav jāiegulda baznīcas atjaunošanā un tikai tad jāprasa no pašvaldības un ES.

 • -1
  Būvniecības administratīvā inspekcija 21.06.2018, 11:30:57

  Būvniecības administratīvā inspekcija informē, ka ēka “Grīnberga nams” Kuldīgas ielā 63, Ventspilī ir privātīpašums, tā celta 19. gadsimtā un saskaņā ar Ventspils pilsētas apbūves noteikumiem ēkai noteikts kultūrvēsturiski vērtīgas ēkas statuss.
  Savukārt 2014. gadā ar Ventspils pilsētas domes lēmumu ēkai “Grīnberga nams” tika piemērots vidi degradējošas, sagruvušas un cilvēku drošību apdraudošas būves statuss, jo ēka ilgstoši atradās avārijas stāvoklī un ēkas savešanas kārtībā darbi netika uzsākti.
  Pēc īpašnieku maiņas ēkai izstrādāts projekts ēkas nesošo konstrukciju un ēkas fasādes pret Kuldīgas ielu saglabāšanai, kā arī jumta izbūvei. Šobrīd uzsākti iepriekš minētā projektā paredzētie būvdarbi, lai novērstu ēkas tālāku sagrūšanu, vēsturisko vērtību zaudēšanu un cilvēku drošību apdraudēšanu.
  Tai pat laikā turpinās projektēšanas darbi ēkas pilnai atjaunošanai, kurā būs paredzēta ēkas fasāžu atjaunošana, tai skaitā vēsturisko detaļu un citu nozīmīgo elementu restaurācija.

 • -4
  uguntiņa 20.06.2018, 08:08:29

  Cerēsim, ka vēstule tiks ņemta vērā. Graustu mūsu pilsētā ir vairāk
  kā pietiekoši.

 • -1
  Imants Auziņš 20.06.2018, 09:18:42

  Baznīcai ir savs nekustamo īpašumu apsaimniekotājs, kura mājaslapā www.pastorats.lv sastopams plašs piedāvājums gan pirkt, gan nomāt gribētājiem. Šis tas ir pieejams arī Ventspilī un rajonā. Piemēram Vasarnīcu 11 par 136.000 Eur vai Raiņa 16 par 86.000 Eur.

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: