Katru gadu pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi (VNĪ) plāno remontdarbus vidēji 20 kāpņu telpās daudzdzīvokļu mājās, kuras apsaimnieko pašvaldības kapitālsabiedrība. Šogad ieplānotais apjoms izpildīts jau aptuveni par 50% – izremontētas astoņas kāpņu telpas un tuvākajā laikā tiks pabeigts remonts vēl sešās.

Darbus veic laikus un kvalitatīvi

Gaidāms, ka remontdarbi visās kāpņu telpās, kas iekļautas šā gada plānos, tiks pabeigti laikus un par pieņemamām cenām. Pamatojumu tādai pārliecībai dod fakts, ka visi plānotie darbi tika apstiprināti dzīvokļu īpašnieku kopsapulcēs jau pagājušajā gadā, bet šīs sezonas darbu iepirkumu konkursi tika veikti ziemā – kad gan celtnieku pakalpojumu cenas bija demokrātiskas, gan konkurence šajā pakalpojumu tirgū bija augstāka, kas ļāva piesaistīt profesionālus strādniekus, skaidro VNĪ valdes priekšsēdētājs Valdis Lesiņš. «Mēs uzskatām, ka mums ir paveicies, jo jau ir zināmas celtniecības kompānijas, kas veiks kosmētisko remontu visās šogad ieplānotajās kāpņu telpās,» viņš piebilst.

VNĪ vadītājs ir apmierināts ar jau paveiktajiem remontdarbiem. Vairāk nekā pirms nedēļas tika pabeigts remonts daudzdzīvokļu mājas Lielajā prospektā 29 otrajā kāpņu telpā. Mājas iedzīvotāji ir gandarīti par paveikto remontu un norāda ne tikai uz labo kvalitāti, bet arī uz celtnieku augsto darba kultūru. Šogad pabeigti darbi arī atsevišķās kāpņu telpās dzīvojamajās mājās Jūras ielā 1, Lidotāju ielā 13, 18 un 21, Sarkanmuižas dambī 18, Lielajā prospektā 11 un 32. Drīzumā plānots pabeigt remontu atsevišķās kāpņu telpās dzīvojamajās mājās Kuldīgas ielā 23, Lielajā prospektā 16 un 34, Sarkanmuižas dambī 22, Ozolu ielā 2 un 4.

Ērti kopjamas flīzes un koka margas

Atkarībā no katras mājas kāpņu telpu tehniskā stāvokļa kosmētiskais remonts paredz sienu, griestu izlīdzināšanu un krāsošanu, defektu novēršanu betona grīdā un uz betona kāpnēm, nepieciešamības gadījumā tiek veikts arī ieejas mezgla remonts. Pēdējā laikā laukumos pie dzīvokļiem un starp kāpņu laidumiem tiek liktas neslīdošas virsmas grīdas flīzes, kas ilgāk kalpo, ir ērtas lietošanā un izskatās daudz estētiskāk nekā ierastā betonētā grīda, vērš uzmanību Lesiņš. Vēl papildus tiek mainītas ārdurvis un bēniņu durvis, kāpņu margas, sakārtota elektroinstalācija un pirmajos stāvos nomainīts apgaismojums pret energoefektīvākiem gaismekļiem ar kustību sensoriem. Iedzīvotājus īpaši iepriecina lakotās koka kāpņu margas, kā arī glītās koka durvis. VNĪ speciālisti kontrolē visu veikto darbu kvalitāti.

Kāpņu telpa rada pirmo iespaidu par visu māju. Ja kāpņu telpā ilgstoši nav bijis kosmētiskais remonts, tad šis iespaids, visticamāk, izrādīsies nepatīkams. To norāda arī paši mājas iedzīvotāji. Tomēr remonta veikšanai kāpņu telpā ir nepieciešami vairāki priekšnosacījumi. Pirmais – vajadzīgo finansiālo līdzekļu uzkrājums. Tas daudzējādā ziņā ir atkarīgs no iedzīvotāju finanšu disciplīnas, proti, no tā, cik kārtīgi un laicīgi viņi veic mājas apsaimniekošanas maksājumus. Otrs – visu dzīvokļu īpašnieku piekrišana, jo kāpņu telpa – tā ir daļa no kopīpašuma. Turklāt remonta plāna apstiprināšanai pat vienā kāpņu telpā ir nepieciešama visas mājas dzīvokļu īpašnieku piekrišana.

Lēmumu pieņem dzīvokļu īpašnieki

Piecstāvu dzīvojamās mājas vienas kāpņu telpas remonta izmaksas svārstās no 7 līdz 9 tūkstošiem eiro. Nepieciešamos finansiālos līdzekļus iedzīvotāji uzkrāj, veicot maksājumus par mājas apsaimniekošanu. Iedzīvotāji atzīst, ka ģimenes budžetam tie ir pieņemami tēriņi. VNĪ speciālisti aprēķinājuši, ka vienas kāpņu telpas remontam bez ievērojamas apsaimniekošanas maksājuma palielināšanas var sakrāt aptuveni gada laikā.

VNĪ parasti plāno remontdarbus trīs gadus uz priekšu, stāsta Lesiņš. Vispirms tiek veikta mājas apsekošana un noteikti darbi, kurus vajadzēs paveikt, toskait – remonts kāpņu telpās. Lēmumu par konkrētu remontdarbu veikšanu pieņem dzīvokļu īpašnieki vai nu kopsapulcē, vai aptaujas laikā. Dzīvokļu īpašnieki izsaka savu viedokli par konkrēti noformulētu jautājumu, uz kuru viņiem ir jāatbild par vai pret. Tāpat tiek pieņemts lēmums par remontdarbiem nepieciešamā finansējuma avotiem. Tie var būt gan jau mājas uzkrātie finanšu līdzekļi, gan arī no jauna rasties. Ja iedzīvotāji uzskata, ka remontdarbi ir jāveic pēc iespējas ātrāk, viņi var pieņemt lēmumu par mājas apsaimniekošanas maksājuma palielināšanu uz laiku, līdz tiks sakrāti nepieciešamie līdzekļi.

Ministru kabineta noteikumi paredz iedzīvotāju informēšanu par jau sagatavotu ieplānoto remontdarbu tāmi. Tāda informācija parasti tiek izvietota kāpņu telpās. Ja iedzīvotāji piekrīt tāmei, tad tā stājas spēkā un tiek īstenota dzīvē remontdarbu veikšanas laikā. Savukārt, ja nepiekrīt un viņiem rodas jautājumi vai šaubas, tad tiek sasaukta dzīvokļu īpašnieku kopsapulce, kurā var saņemt atbildes uz visiem jautājumiem un pieņemt gala lēmumu.

Palīdz aktīvisti un mājas padome

Reizēm nav nemaz tik viegli sasaukt visus dzīvokļu īpašniekus uz kopsapulci un pieņemt lēmumus, ar kuriem būtu mierā kaut vairākums. Mājas pārvaldīšanas līgumā ir noteikts, kādos jautājumos lēmumi var tikt pieņemti kopsapulcē, bet kādos – dzīvokļu īpašnieku aptaujas laikā. Katrā mājā ir aktīvāki un pasīvāki iedzīvotāji. Tie, kas strādā, ne vienmēr var pagūt uz sapulcēm. Daži dzīvokļu īpašnieki vispār strādā un dzīvo ārzemēs vai citā pilsētā.

Lielu palīdzību VNĪ māju pārvaldīšanā sniedz aktīvisti, mājas vecākie vai padome. Piemēram, gadās, ka aptaujas laikā iedzīvotāji mājas apsaimniekotājam neatdod anketas. Formāli tas nozīmē, ka ir nobalsots pret, tomēr neatdošanas iemesli var būt visdažādākie. Tajās dzīvojamajās mājās, kur ir iecelti māju vecākie, šie jautājumi tiek risināti daudz raitāk. Viņi tiekas ar iedzīvotājiem, lai noskaidrotu viedokli par balsojumā izvirzīto jautājumu, un noskaidro iemeslu, kāpēc anketas nav atdotas.

Lēmuma pieņemšanai par remontdarbu veikšanu ir nepieciešams, lai par to nobalsotu 50% dzīvokļu īpašnieku plus vēl viena balss. «Māju padomes vai māju vecākie darbojas mazāk nekā pusē visu dzīvojamo māju, kuras pārvalda VNĪ. Gribētos, lai tādas institūcijas būtu izveidotas katrā mājā. Tas palīdzētu pieņemt visai mājai svarīgus lēmumus ātrāk un kvalitatīvāk,» norāda Lesiņš.

VNĪ strādā profesionāļi

No savas puses VNĪ, lai uzlabotu un kvalitatīvāk pārvaldītu dzīvojamās mājas, pieņēmusi Ekspluatācijas daļā darbā divus profesionālos pārvaldniekus ar atbilstošu izglītību. Šobrīd VNĪ strādā trīs piektā līmeņa un viens ceturtā līmeņa pārvaldnieks. Daži VNĪ speciālisti šobrīd paaugstina savu kvalifikāciju, mācoties augstskolās. Savus pienākumus profesionāli veic māju pārziņi (kādreiz tos sauca par māju meistariem). VNĪ tāpat ir ieviesta papildu štata vienība – speciālists, kurš vada visu sētnieku darbu un atbild par to dzīvojamo māju un teritoriju sanitāro stāvokli, kuras pārvalda VNĪ. Tagad māju pārziņi vairs tieši nenodarbosies ar šiem jautājumiem un varēs pilnībā veltīt savu darba dienu to jautājumu risināšanai, kas saistīti ar māju pārvaldīšanas tehniskajām problēmām, nepieciešamo darbu organizāciju.

Daudzdzīvokļu māja Lielajā prospektā 29 tagad izskatās glītāka ne tikai no ārpuses, bet arī iekšpusē.

Iedzīvotāji augstu novērtē gaišumu, ko rada sienu virsmas pasteļtoņi un koka durvis.

Lielā prospekta 29. mājas otrā kāpņu telpa pirms un pēc remonta.

Pēc remonta kāpņu telpās arī iedzīvotāji vairāk rūpējas par skaistumu.

Ieklātas viegli kopjamas un estētiskas grīdas flīzes ar neslīdošo virsmu.

Remonta laikā kāpņu telpās tiek uzstādītas patīkamas lakotas koka margas.

Kā pieteikt remontu dzīvojamās mājas kāpņu telpā

 •  Dzīvokļu īpašnieki pieņem kopīgu lēmumu PAR remonta veikšanu. Par lēmumu nobalso vairāk nekā puse dzīvokļu īpašnieku – 50% +1.
 •  Mājas apsaimniekotājs – SIA Ventspils nekustamie īpašumi – sagatavo kāpņu telpas remonta izmaksu kontroltāmi un nodod to dzīvokļu īpašniekiem kopīgai izskatīšanai un saskaņošanai. 
 • Pēc saskaņošanas VNĪ veic cenu aptauju, lai noteiktu kāpņu telpas kosmētiskā remonta veicēju.   

Dzīvojamo māju finanšu pārskati par 2017. gadu

Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi sagatavojusi dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas ieņēmumu un izdevumu pārskatus par 2017. gadu.

Katras dzīvojamās mājas finanšu atskaitē ir norādīta informācija gan par aprēķināto apsaimniekošanas un pārvaldīšanas maksu, gan izlietotajiem finanšu līdzekļiem, veicot ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu saistītos darbus, gan arī informācija par iedzīvotāju parāda apjomu uz attiecīgā perioda beigām un faktisko naudas līdzekļu atlikumu jeb uzkrājumu. Ar pārskatu iespējams iepazīties pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi (VNĪ) mājaslapā www.vni.ventspils.lv, sadaļā PAKALPOJUMI – DZĪVOJAMO MĀJU PĀRVALDĪŠANA, kur jāsameklē savas mājas adrese un sarkanajā lodziņā FINANŠU ATSKAITE jāievada parole, kas katrai mājai ir individuāla. Mājas parole katram klientam ir norādīta ikmēneša rēķinā. Tāpat arī pārskats izvietots katras dzīvojamās mājas kāpņu telpā uz informatīvā stenda. Ja iedzīvotāji vēlas pārskatu saņemt personīgi, lūdzam informēt VNĪ Ekspluatācijas daļu pa tālruni 63622588 vai vēršoties Užavas ielā 8.

Iedzīvotāju viedokļi

Velta, Lielais prospekts 29:
–  Kāpņu telpā ir veikts ļoti labs remonts! Es dzīvoju mājā vairāk nekā piecdesmit gadus, kosmētiskais remonts tajā bija veikts pirms vairākiem desmitiem gadu. Kāpņu telpa bija jau ļoti nolaista, bija kauns ciemiņu priekšā. Tagad nevaru vien nopriecāties par pārmaiņām! Remonta kvalitāte pilnībā apmierina. Kāpņu telpā kļuvis gaiši un saulains. Kāpņu telpas remontam papildu naudu nevāca, tāpēc manam budžetam tas nekādus papildu izdevumus nenozīmēja. Celtnieki bija ļoti kārtīgi, rēķinājās ar iedzīvotājiem.

Romāns, Lielais prospekts 29:
– Tagad mūsu kāpņu telpā ir vienkārši skaisti! Darbi paveikti ļoti glīti un kvalitatīvi. Remonta laikā celtnieki pat dzīvokļu durvis aplīmēja, lai nenosmērētu, vaicāja, kas mūs neapmierina. Es palūdzu lupatu, lai dzīvoklī nenāktu ar visiem netīrumiem, un viņi uzreiz izpildīja manu lūgumu. Esmu daudz celtnieku redzējis, taču tik akurātus bieži nesastapsi. Viņi visu savāca aiz sevis un pat logus kāpņu telpā nomazgāja!

Skaidrīte, Lielais prospekts 29:
–  Kāpņu telpas remonta laikā celtnieki strādāja ļoti rūpīgi, mierīgi un pilnīgi nemaz netraucēja iedzīvotājiem. Esam ļoti apmierināti ar paveikto remontu un tā kvalitāti. Mēs šajā mājā dzīvojam sen, vismaz kādus divdesmit gadus, ne mazāk, un neatceramies, ka būtu veikts tāds remonts. Pēdējos gados kāpņu telpa nebija pārāk skaista – kāpnēs bija caurumi, sienas – netīras. Pārvietoties pa kāpnēm nebija pārāk ērti – varēja aizķerties aiz nodrupušā pakāpiena vai satraumēt roku aiz metāla margām. Tagad kāpņu telpa ir pārveidota. Man ļoti patīk, ka kāpņu telpās ir tīrs un gaišs.

Iedzīvotāja no Jūras ielas 1:
– Mūsu kāpņu telpā pēc remonta tagad ir ļoti skaisti – kā pie kārtīgiem cilvēkiem. Es dzīvoju šajā mājā četrdesmit gadus. Pēdējā laikā bija nepatīkami ienākt kāpņu telpā – netīras durvis, grīda un pakāpieni bedrītēs. Tagad kāpņu telpā ienāku ar pilnīgi citu noskaņojumu – iepriecina gaišās krāsās nokrāsotās sienas. Kad celtnieki ņēma nost veco krāsu no sienām, kādu tikai krāsu tur nebija – gan sarkana, gan zaļa. Pa visiem šiem gadiem, kopš dzīvoju šajā mājā, es pirmo reizi sastopos ar kvalitatīvi veiktu remontu.

Guntis, Lielais prospekts 32:
–  Esmu ļoti priecīgs, ka mūsu kāpņu telpā uztaisīja remontu. Vismaz tagad ir redzams, kā ir tērēta nauda, kuru iedzīvotāji maksāja par mājas pārvaldīšanu. Man šajā mājā dzīvokli piešķīra pašvaldība pirms trīs gadiem. Kad es pirmo reizi ienācu šajā kāpņu telpā, pārņēma graujoša sajūta. Ziniet, dzīvoklī var būt dažādi, bet kāpņu telpa uzreiz rada iespaidu par visu māju. Sienas šeit bija apzīmētas, pakāpieni nobrukuši, bija jūtama nepatīkama smaka. Tagad ir pavisam cita aina, kāpņu telpā ir gaiši, silti un sausi. Daudz kas ir atkarīgs no pašiem iedzīvotājiem. Kaimiņi nolikuši uz palodzēm istabas augus, un sievietes par tiem rūpējas. Tagad ir koka margas, ko īpaši spēj novērtēt pensionāri, kuri, kāpjot uz savu stāvu, parasti turas pie margām. Tāpat patīk flīzes uz grīdas – sētniekiem tās ir vieglāk kopjamas, līdz ar to arī kāpņu telpā ir kļuvis tīrāks. Novēlu visiem daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem tādas kāpņu telpas, kāda ir mūsējā!

Lasi vēl

Komentāri (6)

 • -4
  reku 19.04.2018, 05:13:15

  Reklāmas raksts.

 • -4
  asd. 19.04.2018, 15:24:15

  Ar to gaišumu gan vietām tiek pārspīlēts.Nu nevar krāsot sienas tik gaišos toņos trepju telpās,kur ik dienas desmitiem cilvēku kursē abos virzienos!Cits nes bērnu ratiņus,cits velosipēdu,vēl bērneļi ar netīriem pirkstiem novelk gar sienām-uz tumšāka fona tas tā neizceļas.

 • -2
  default 16.06.2018, 02:07:08

  tev tak privātmājā nav k-telpa. atslābsti

 • -2
  ttt 19.04.2018, 19:54:37

  devenes kapnu telpas ozz nelaagi

 • -2
  Nif nifs 20.04.2018, 08:47:24

  Izremontētās kāpņu telpas tiešām patīkamas un mājīgas, tā nav nekāda reklāma.

 • 0
  default 16.06.2018, 02:06:22

  ko tā Skraidīte un Guntis lieto?

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: