Ventas Balsī jau bija iespējams iepazīties ar pašvaldības vēlēšanās pilsētā startējošo politisko spēku programmām, bet tagad ieskatījāmies arī Ventspils novadā dotajiem solījumiem.

Pašvaldības vēlēšanām Ventspils novadā iesniegti trīs saraksti, kas ir par vienu mazāk, nekā startēja pirms četriem gadiem. Starp pretendentiem uz krēsliem novada domē vairs nav sociāldemokrātiskās partijas Saskaņa kandidātu, bet šogad startē visas trīs partijas, kas jau šobrīd strādā pašvaldībā – Latvijas Reģionu apvienība, Latvijas Zemnieku savienība (iepriekšējās vēlēšanās startēja kā Zaļo un Zemnieku savienība) un Nacionālā apvienība Visu Latvijai!-Tēvzemei un Brīvībai/LNNK.

Pirmo kārtas numuru pirms šīm vēlēšanām izlozēja Reģionu apvienība, kas savu programmu sāk ar paziņojumu, ka tic – «ir iespējams veidot tādu Ventspils novadu, no kura nevis aizbrauc, bet kur atgriežas, kur paliek dzīvot, kur iespējams daudz ko piedzīvot». Partija uzsver, ka sarakstā apvienoti dažādi cilvēki, kas ļauj «redzēt tālāk, domāt plašāk un laikmetīgāk». Solījumi nākamajiem četriem gadiem sadalīti vairākās lielās grupās: novada pārvaldība, uzņēmējdarbība, kultūra, izglītība un sports, veselība un sociālā aizsardzība, jaunieši, dabas aizsardzība. Pie pārvaldības uzlabošanas darbiem tiek minēta iespēja iedzīvotājiem tiešraidē sekot līdzi domes sēdēm un došanās viedas pašvaldības virzienā, izveidojot «digitālo lietotni ērtai informācijas apmaiņai». Tiek uzsvērts, ka pašvaldībai jābūt uzņēmēju atbalstam, nevis slogam, un piedāvāta konkrēta rīcība: piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus bioloģiskajiem lauksaimniekiem, izglītības iestāžu pārtikas iepirkumos dot priekšroku vietējās izcelsmes produkcijai, «profesionāli veidot novada tēlu un atpazīstamību kā pašvaldības atbalstu tūrisma, mājražotāju, amatnieku un radošo industriju uzņēmējiem» un citi. Reģionu apvienība uzskata, ka nepieciešams ieviest līdzdalības budžetu katrā pagastā, uzturēt un atjaunot pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmas, ar bezmaksas pusdienām nodrošināt visus pirmsskolas un sākumskolas audzēkņus, ārtelpu sporta infrastruktūru aprīkot ar apgaismojumu drošai lietošanai tumšajā laikā, izveidot rezidenta stipendiju ģimenes ārstiem, lai nodrošinātu veselības aprūpes pēctecību un pieejamību visos novada pagastos un īstenot arī citas iniciatīvas dažādās jomās. Garām nav palaista arī pēdējā laikā sevišķi aktuālā vēja parku tēma, par kuru šajā programmā teikts: «Nepieļaut, ka tiek īstenoti tādi vēja parku projekti, kas samazina novada dabas daudzveidību, negatīvi ietekmē vidi un iedzīvotāju veselību.» Darāmo darbu un realizējamo ieceru saraksts noslēgts ar savdabīgu saukli: ASNI – ar saknēm novadā ieauguši. Par jauniem asniem!.

Ventspils novada vēlēšanās ar otro numuru startēs Latvijas Zemnieku savienība. Savu vēlēšanu programmu tā ievada ar saukli Kopā savā novadā – Ventspils novadā. Partija, kurai šajā Ventspils novada domē pieder vairākums, ar lepnumu atzīst, ka arī administratīvi teritoriālās reformas laikā izdevies nosargāt Ventspils novadu tādās pašās robežās, kā līdz šim. Tāpat tiek uzsvērts, ka pildīti pirms četriem gadiem dotie solījumi, tāpēc šis politiskais spēks ir gatavs «turpināt labi iesāktos darbus, analizējot neveiksmes, realizējot jaunas ieceres, lai novadā mums visiem būtu drošāk, ērtāk un patīkamāk». Programma tāpat sadalīta vairākās tēmās, kas gan pasniegtas brīvā tekstā, nevis kā stingrs uzskaitījums. Tas tiek sākts ar uzņēmējdarbības jomā paveicamo, vispirms uzsverot, ka tieši politiķiem jāuzņemas atbildība par to, gādājot par dažādiem atbalsta mehānismiem un jomas attīstīšanai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošanu. Izglītības sadaļā tiek runāts gan par izglītības, gan mācību apstākļu kvalitāti, kā arī solīts palielināt «finansējumu skolēnu aktivitātēm vasaras brīvlaikā un nodarbinātības organizēšanai». Lielākā atkāpe veltīta infrastruktūras un vides sakārtošanai, solot turpināt iesāktos darbus dažādās jomās, galu galā nonākot pie sakārtotas, zaļas un dinamiskas apkārtnes, lai būtu iespējas «ātri nokļūt, ērti dzīvot». Tāpat solīts ieviest pabalstu veselības aprūpes pieejamības palielināšanai pensijas vecuma personām un vienreizēju pabalstu senioriem Ziemassvētkos, īstenot jau izstrādāto jaunatnes politiku, atbalstīt labākos sportistus, sakārtot un padarīt pieejamu ikvienam sporta infrastruktūru, dažādos veidos rūpēties par drošību novadā un tā tālāk. Tāpat kā citās priekšvēlēšanu programmās, iespaidīgākais tiek sataupīts noslēgumam: «Tikai strādājot kopā ar iedzīvotājiem, ar lepnumu sirdī par savu pagastu mēs varam veidot Ventspils novadu par vietu, kurā vēlēsies dzīvot mūsu bērni un mazbērni!»

Trešais numurs ticis Nacionālajai apvienībai Visu Latvijai!-Tēvzemei un Brīvībai/LNNK, kura savas programmas ievadā, runājot par Ventspils novadu, atzīst, ka vēlas «šeit vairāk dzirdēt bērnu smieklus, redzēt laimīgus cilvēkus, kas jūtas droši par savu nākotni, atceras un ciena kopīgo pagātni». Darāmo darbu sarakstu partija sāk ar paveicamo pārvaldes jomā, kā pirmo norādot nepieciešamību panākt, lai «pagastu pārvaldēm būtu iespēja pieņemt lēmumus par savas teritorijas attīstību». Lielāko rindkopu izpelnījusies sadaļa Izglītība, kultūra un sports. Izglītības jomā tiek runāts gan par mācību vides, gan kvalitātes uzlabošanu, kā arī solīts sarūpēt bezmaksas ēdināšanu visās novada izglītības iestādēs. Nacionāļi sola atbalstīt «jauniešu iniciatīvas grupu veidošanu Ventspils novadā, jauniešu aktivitātes pagastos, lai visi varētu pilnvērtīgi un jēgpilni pavadīt brīvo laiku», kā arī pārskatīt «amatiermākslas kolektīvu vadītāju atalgojuma kritērijus, veidojot līdzīgu atalgojumu arī novada sporta treneriem». Tāpat tiek solīts atbalstīt zemniekus un visus citus uzņēmējus, izmantojot Eiropas Savienības fondus, sakārtot infrastruktūru, kas arī veicinātu uzņēmējdarbības attīstību. Partija uzskata, ka nepieciešams atbalstīt videi draudzīga tūrisma attīstību un «turpināt sadarbību ar pilsētas tūrisma centru, popularizējot tūrismu Ventspils novadā». Tāpat tiek solīts ar ES līdzekļu palīdzību sakārtot pašvaldības dzīvojamo fondu un veidot jaunu, plānveidīgi veidot bērnu rotaļu laukumus pagastos, samazināt nekustamā īpašuma nodokli 1991. gada barikāžu, kā arī nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, atbalstīt patriotiskās organizācijas, pārskatīt sociālās palīdzības sistēmu un uzlabot dzīves kvalitāti tiem, kam nepieciešama aprūpe mājās, nodrošināt veselības aprūpes un ārstu speciālistu pieejamību tuvāk dzīvesvietai. Nacionālā apvienība arī uzskata, ka nepieciešams veicināt «novada iedzīvotāju līdzdalību pašvaldības darbā, aicināt iedzīvotājus uz sapulcēm, kā arī veidot aptaujas par novadam svarīgiem jautājumiem, lai novadnieki varētu paust savu viedokli vēl aktīvāk».

2017. gada vēlēšanu rezultāti*

Zaļo un Zemnieku savienība 2050 (51,51%) 8

Nacionālā apvienība 991 (24,90%) 4

LRA, Vienotība 795 (19,97%) 3

Saskaņa 88 (2,21%) 0

Balsstiesīgie: 9326

Nobalsojušie: 3984 (42,72%)

Derīgās zīmes: 3924 (98,59%)

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: