Novadā

 • Statuss mainīts, problēmas – vecās 0

  Dzīvojamai mājai Rīgas šosejā 15, Ugālē, piešķirts sociālās mājas statuss. Tagad ēkas remontam varēs izmantot Eiropas Savienības līdzekļus.

 • Jauns dižakmens Ventspils novadā 0

  Pēc publikācijām par mūspuses lielākajiem akmeņiem, Ventas Balss saņēma uzaicinājumu no Māra Vekmaņa apskatīt vienu akmens milzeni, kas guļ pavisam netālu no Ventspils – Ogsilā.

 • Grib pārņemt piekrasti 0

  Ventspils novada dome pieņēmusi lēmumu par piekrastes teritorijas pārņemšanu no valsts un aizsūtījusi to Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.

 • Jaunzems maina ideju par akmeni 0

  Uzzinājis, ka Puzes pagastā savulaik uzstādītajā piemiņas akmenī jau izmantots loga motīvs, tēlnieks Pauls Jaunzems nolemj mainīt piemiņas akmens koncepciju un izstrādā citu skici.

 • Užavniece cīnās par zemi 0

  Pašvaldības un zemes īpašuma Ošnieki saimnieces Ivetas Žigalkinas pārliecība jautājumā par ceļa servitūtu atšķiras. Strīdā iejaukta mērniecības firma un pat policija.

 • Iepriecinošas finanses 0

  Līdz 31. maijam novada domes budžeta kopējie ieņēmumi ir Ls 1 644 722, kas ir par Ls 59 744 vairāk nekā plānots.

 • Miers dzīvnieku patversmes jautājumā 0

  Novada domes deputāti piekrituši noslēgt administratīvo līgumu ar pilsētas domi jautājumā par dzīvnieku patversmi un nekustamo īpašumu Jaunzīles Tārgales pagastā.

 • Neplūc, indīgs! 0

  Ne katrs pazīst visus pļavu, mežu un arī dārza augus.

 • Vasaru ieskandē odi 0

  Latvijā pavisam ir 26 odu sugas, kuru aktivitāte mainās. Patlaban aktīvi ir tie odi, kuri dzimuši pavasarī, skaidro Latvijas Dabas muzeja entomologs Jānis Dreimanis.

 • Darbs pie reformām turpinās 0

  Šodien novada domē tiekas darba grupa, kas strādā pie strukturālo reformu gaitas. Viens no aktuālākajiem jautājumiem reformu virzienā ir telpas izglītības pārvaldes izvietošanai.

 • Zemju izpircējiem jārīkojas 0

  Valsts zemes dienests (VZD) aicina zemes izpircējus zemes izpirkšanas procesam nepieciešamās darbības veikt savlaicīgi un neatlikt uz pēdējo brīdi.

 • Mācīsies no Ventspils novada 0

  Interesi par Ventspils novada darbu izrādījusi Dundagas novada pašvaldība, kas iecerējusi atbraukt pieredzes apmaiņas vizītē.