Ikviens novada iedzīvotājs aicināts pieteikties projektu konkursā, kurā iespējams realizēt kādu sapni – izveidot pagastā bērnu rotaļu stūrīti, noorganizēt apmācību grupu vai paveikt kādu citu labu darbu. Šādu iespēju dod Hipotēku bankas klientu kluba Mēs paši organizētais projektu konkurss.  

Projektus var iesniegt gan fiziskas personas, kuras dzīvo Ventspils novadā, gan neformālas sabiedrības grupas, sabiedriskas organizācijas un arī izglītības, kultūras, sporta un tūrisma iestādes. Katra projekta realizācijai Hipoteku banka paredzējusi līdz Ls 400, bet kopējais finansējums projektu konkursam Ventspils novadā ir Ls 3500. Projektu pieteikuma iesniegšanas termiņš – līdz 2010.gada 5.novembrim, savukārt projektu īstenošanas termiņš – līdz 2011.gada 29.aprīlim.

Projektu konkursa līdzekļu summa tiks izlietota projektiem, kas saistīti ar apkārtnes labiekārtošanu, sakārtotas un drošas vides radīšanu, projektiem, kas vērsti uz kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, ar teritorijas (rajona, novada, pilsētas, pagasta) tēla veidošanu, patriotisku jūtu audzināšanu iedzīvotājos. Atbalstīti tiks arī projekti, kas veicina iedzīvotāju sociālo atbildību sabiedrībā, nodrošina papildus sociālos pakalpojumus iedzīvotāju grupām, projekti, kas paredz izglītošanu, apmācības, kuru rezultātā tiek veicināta iedzīvotāju pašnodarbinātība sociāli ekonomiskās situācijas uzlabošanai, jauniešu profesionālā orientācija un karjeras izvēles iespējas.

Projektu konkursa līdzekļi nevar tikt piešķirti nekustamā īpašuma iegādei, lieliem būvdarbiem, ārvalstu braucieniem, atalgojumiem, pabalstiem, peļņas pasākumiem, jau pabeigtiem darbiem, kā arī projektiem, kuriem ir politisks, reliģisks, militārs vai diskriminējošs raksturs.

Projektu izvērtēšanā Hipotēku banka pieaicinājusi Goda biedrus–ekspertus, viņu vidū ir arī Ventas Balss galvenā redaktore Gundega Mertena. Ekspertu pulkā ir arī zemnieku saimniecību vadītāji, piemēram, Andris Krūmiņš, Raimonds Klestrovs, novada lauku attīstības speciāliste Iluta Hemke, sieviešu biedrības Spārni vadītāja Zigrīda Krauze, Ances pagasta pārvaldes vadītāja un biedrības Zigate pārstāve Aira Kajaka u.c. Kā informē Hipotēku Bankas Ventspils filiāles vadītāja Inga Zemniece, ekspertu komisijā apzināti aicināti cilvēki ar dažādiem viedokļiem un kuri labi pārzina novadu. 

Viena no mūsu novada aktīvākajām sabiedriskajām organizācijām ir Puzes attīstības veicināšanas biedrība Niedre, kurai ir liela pieredze projektu īstenošanā. Tās pārstāve Niedra Indriksone domā, ka viņas organizācija noteikti pietieksies arī projektu konkursā Mēs paši, vien kopīgi vēl jāapspriežas, kas tieši šobrīd būtu aktuālākais.

Šoreiz malā nevajadzētu palikt nevienam – šī ir laba iespēja arī tiem novada cilvēkiem, kuriem ir labas idejas, bet pagaidām nav pieredzes projektu rakstīšanā. Sīkāk par projektu varat uzzināt Hipotēku bankas, kā arī novada domes mājas lapās.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: