Daudzdzīvokļu mājās Rūpnīcas ielā 1 un Rūpnīcas ielā 2 Ugālē šobrīd nevarēs saņemt aizņēmumu finanšu institūcijā Altum, lai atjaunotu ļoti sliktā stāvoklī esošos balkonus, jo pret to iebilda Ventspils novada dome. Pašvaldībai pieder lielākā daļa dzīvokļu šajās mājās.

Abās mājās ir līdzīga situācija – katrā no tām 18 dzīvokļi ir privatizēti, bet pārējās dzīvojamās un nedzīvojamās telpas pieder pašvaldībai. Vienā mājā četri, otrā – seši dzīvokļi šobrīd nav izīrēti. Vairāki pašvaldībai piederošie dzīvokļi nodoti atsavināšanā vai tiks izsolīti.

Pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs Gatis Landmanis pastāstīja, ka ar dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu ir nolemts veikt abu dzīvojamo māju balkonu atjaunošanu. Rūpnīcas ielā 1 tas izmaksās 58 tūkstošus eiro, ieskaitot PVN, bet Rūpnīcas ielā 2 – nepilnus 65 tūkstošus eiro. Ja veic šādus ieguldījumus, apsaimniekošanas maksa palielināsies no pašreizējiem 40 centiem par kvadrātmetru līdz attiecīgi 60 un 62 centiem par kvadrātmetru. Tā kā mājām tāda uzkrājuma nav, apsaimniekotājs SIA VNK Serviss plāno ņemt aizņēmumu Altum.

Nepatīk aizdevuma nosacījumi

Domes priekšsēdētāja 1. vietnieks Guntis Mačtams piekrita, ka balkoni jāremontē, bet iebilda pret aizņēmumu ar fiksētu procentu likmi, kas turklāt esot augsta – 5,9%. Deputāte Dace Vašuka sacīja, ka piekrīt Mačtamam par likmēm. «Bet, ja situācija ir tāda, ka balkoni ir bīstami, vai mēs gaidīsim likmes un nerisināsim? Mēs jau atbildam arī par drošību, ja pieņemsim lēmumu neko nedarīt,» sacīja deputāte, lūdzot izpilddirektoram Jurim Krilovskim skaidrojumu par to, kādā stāvoklī ir balkoni abās mājās. Krilovskis sacīja, ka situācija ir kritiska un ar īpašniekiem un īrniekiem noslēgta vienošanās par nekāpšanu uz balkoniem. Izpilddirektors arī norādīja, ka pašvaldībai pastāv iespēja savu daļu samaksāt no budžeta, neņemot kredītu.

Domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks uzsvēra, ka ir pret aizdevumu, jo nevēlas, lai pašvaldība atbilstoši tai piederošajam dzīvokļu skaitam uzņemtos jaunas kredītsaistības par 100 tūkstošiem eiro. Viņš salīdzināja Altum piedāvāto procentu likmi ar nesenu aizņēmumu Valsts kasē – kad pašvaldība aizņēmusies līdzekļus Buku ceļam, procentu likme bijusi 3,9%. Deputāte Ilva Cērpa bažījās, vai iedzīvotāju maksātspēja būs pietiekama, lai samaksātu pieaugušo maksu par apsaimniekošanu. Turpmākā šī jautājuma apspriešana bija samērā asa un diezgan redzami iezīmēja konfliktu starp pašvaldības politisko vadību un izpilddirektoru. To rezumēja Vašuka, sakot: «Mēs redzam, ka ir ieslēdzies savstarpējais konflikts starp domes vadību un izpilddirektoru. Visi pārējie droši vien ir kaut kur pa vidu. Arī par šiem balkoniem runājot, skaidrs, ka ir šī situācija, ka tie ir bīstami. Bet ne dārgie tarifi, ne visas problēmas, kas mums ir komunālās saimniecības un mājokļu apsaimniekošanas jomā, nav sākušās kaut kad nesen. Tam visam ir ļoti sena pagātne. Vienkārši būsim godīgi – daudzreiz to noklusēja, neķērās klāt. Tagad visu netīro veļu sāk mazgāt vienkārši tādēļ, ka tam apakšā ir arī citi konflikti. Manuprāt, mums ir jāatrod kaut kāds risinājums balkoniem, ja tie ir bīstami, nevis tagad jāmeklē vainīgie.»

Debates noslēdzās ar balsojumu, kurā par sagatavoto lēmumprojektu nenobalsoja neviens. Gan pozīcijas, gan opozīcijas deputāti vai nu balsoja pret, vai atturējās.

Pēcsēdes video opozīcijas deputāts Ints Apsītis piekrita, ka fiksētā un salīdzinoši augstā procentu likme radītu papildu slogu pašvaldības budžetā. Vienlaikus viņš uzsvēra – jārēķinās, ka Altum procentu likmes būs par pāris procentiem augstākas nekā tiem aizņēmumiem, ko pašvaldība ņem Valsts kasē. Vašuka piebilda, ka diemžēl kapitālsabiedrība nevar aizņemties Valsts kasē uz tik izdevīgiem noteikumiem, kādi ir pašvaldībām. Viņa sacīja, ka diskusijas laikā nav guvusi pārliecību, ka pašvaldībai nebūtu iespējams aizdevumu pārkreditēt. Vašuku arī nepārliecina risinājums – sarunāt ar iedzīvotājiem, ka viņi nekāps uz balkoniem. Viņa atgādināja, ka visas domē ievēlētās partijas vēlēšanu programmās solījušas domāt par dzīvojamā fonda sakārtošanu. «Mēs ceram, ka šis konflikts tiks atrisināts un dome un administrācija kļūst par vienu komandu, kas strādās iedzīvotāju labā,» sacīja deputāte.

Dome pārdomā

To, ka situācija ar balkoniem ir slikta, Ventas Balsij apstiprina VNK Serviss apsaimniekošanas nodaļas vadītāja Kristīne Uļevataja-Koščejeva. Balkonu sliktais tehniskais stāvoklis konstatēts vizuālās apsekošanas laikā. Pirmais apsekojums veikts 2007. gadā. Ņemot vērā konstatēto, iedzīvotāji lūgti parakstīties, ka ir informēti par balkonu stāvokli un ieteikumu tos nelietot. 2023. gada aprīlī arī saņemts atzinums par būves ekspluatācijas pārbaudi, ko veikusi novada būvinspekcija.

Tā kā iedzīvotāji izteikuši vēlmi atjaunot balkonus, apsaimniekotājs veicis cenu aptauju, lai izstrādātu būvniecības ieceres dokumentāciju. Mājas īpašnieku kopība atbalstījusi pieteikšanos Altum programmai. Būvniecības izmaksas noskaidrotas iepirkumā, diemžēl pieteicies tikai viens pretendents.

Krilovskis Ventas Balsij skaidro, ka VNK Serviss kā apsaimniekotājs, kas atbild par ēkas drošību, vērsies pašvaldībā, lūdzot atbalstīt pieteikšanos Altum aizdevumam. Pērn oktobrī Finanšu komiteja ieceri atbalstījusi un pilnvarojusi domes priekšsēdētāju parakstīt apliecinājumus, kas nepieciešami Altum programmai. Šī gada sākumā priekšsēdētājs apliecinājumus abām mājām arī parakstījis, bet tad izrādījies, ka Altum mainījušies uzstādījumi un tiek prasīts apliecinājums par katru dzīvojamo platību. Tajā brīdī domes politiskā vadība uzdevusi jautājumu vēlreiz skatīt komitejā, un domes sēdē rezultāts jau bijis pretējs.

Komitejās sprieduši – lai neņemtu Altum kredītu, varētu nofinansēt no budžeta to izmaksu daļu, kas skar pašvaldībai piederošās telpas. Krilovskis neizslēdz, ka arī kāds no privatizēto dzīvokļu īpašniekiem varētu būt gatavs uzreiz samaksāt savu daļu, lai nav jāņem kredīts. Taču šādu risinājumu deputāti nav akceptējuši.

Līdzīgs liktenis piemeklējis jautājumus par jumtiem un skursteņiem vairākās daudzdzīvokļu mājās Vārvē, kur arī būtu jāņem Altum aizdevums. Politiķi komitejā sprieduši, ka cenas ir par augstu. VNK Servisam uzdots trīsreiz izsludināt iepirkumu, taču nekādas būtiskas izmaksu izmaiņas nav iegūtas, tikai iztērēts laiks un darbs.

Pagaidām norobežos

Krilovskis uzskata, ka par šo jautājumu vēlreiz būtu jālemj mājas īpašnieku kopībai, jo apsaimniekotājs ir izdarījis visu, ko varēja. Savukārt Uļevataja-Koščejeva norāda, ka balkoni tiks norobežoti ar lenti un izvietotas brīdinājuma zīmes, ka zem balkoniem pārvietoties nav droši. «Tas ir viss, ko šobrīd no savas puses varam izdarīt, jo māju pieejamie finanšu līdzekļi ir nepietiekami, lai veiktu kaut viena balkona remontu. Visi pieejamie līdzekļi tiek ieguldīti ūdens un kanalizācijas stāvvadu un guļvadu avāriju novēršanai,» skaidro apsaimniekotāja pārstāve.

Lasi vēl

Komentāri (11)

 • 0
  Nobody Pirms 4 nedēļām

  Vajag aizņemties no Altum, lai samaksātu labi pelnošai firmai un iegrūztu parādos piespiedu kārtā iedzīvotājus. Tā ,ja, VB domā tendenciozi rakstot šo rakstu?
  Neba tā pirmā un vienīgā vajadzība mājas apsaimniekošanā. Par tādu nesamērīgi lielu piķi muļķim jābūt, lai parakstītu sev aizņēmumu jūgu. Skaisti jau pateikts, bet tikai pusvārds. Aizdevums katram pašam jāatdot un tas tiek dots ar procentiem, kuru apmērs nav nosakāms. Un kurš tad to maksās par bezīpašumu dzīvokļiem?
  Uztaisīs lielu maksu un tur vispār visi aizmuks kā žurkas.
  Kas vainas balkoniem? Plāksnes nesmukas? Pārkrāso, aizšpaktelē. To pašu jau arī vien izdarīs , ne vairāk pārāk dārgi nolīgtā firma, kura gādā sev lielu peļņu .
  Izspiešana.

 • 0
  Nobody Pirms 4 nedēļām

  Monopols nav konkurss. Pie tam šī viena firma, kura visur "uzvarējusi" jau atspoguļota internetā žurnālistu pētījumā celtniecības uzņēmumu karteļa lietā.
  Nevajag mistiskus neesošus konkursus, bet gan normālu tirgu: mēs pērkam pakalpojumu (preci), kurš maksā tik cik maksā, nevis tik cik pircējs grib par to dabūt.
  Nekas nonotiks, ja '\so darbiņu paveiks tad, kad kritīsies cenas! Un, pašvaldībām, valstij, privatizācijas likumā noteikts, ka ir iegūtie līdzekļi no tās jāiegulda tālāk remontos. Bet, nu , jā, atlika jau tikai starpība, jo lielākā daļa aiziet un izmesta priekšnieciņu dārgo uzturēšanā. Tagad sanāk dzīvojamo māju izsaimniekošanas -apsaimniekošanai un vēl tālākai korumpētībai (uzvarētājfirmas peļņas uzvārīšanai , un, neba bez kukuļiem) noslauc no palikušajiem un pensiķiem.
  Nu un kāpēc nesaka , kas tad uzvarēja? Un kādu garantiju sniedz šī firma, kura savu darbību var izbeigt kaut rīt?

 • -3
  Kriska Pirms 4 nedēļām

  Nobody, ja nav naudas , konkursu nevar sludināt. Uzvarētāja vēl nav. Aptuvenas remonta izmaksas aprēķina pasūtītājs .
  Balkoni neizskatās tik slikti- betons nav izdrupējs , armatūra nav redzama
  Ja, vienīgais , kā pie mums pieņemts , smukuma pēc

 • 0
  Janis Zvejnieks Pirms 4 nedēļām

  Bilde viss labi redzams.VB zurnalugas iekap masina,aizbrauc lidz Ugalei,uzkapj otraja stava un pajauta(otraja stava,no kreisas puses,dzivokla ipasniekam)cik vinam ir izmaksajis vina balkona remonts.

 • 0
  mernigors Pirms 4 nedēļām

  Divas lietas. var uztaisīt specifikāciju, kur darbi veicami pie balkoniem un to publicēt mājas lapā. Tālāk veikt remontu pēc reāla ipirkuma un atsijājot piedāvājumus, kas pārsniedz īpašnieku akceptēto cenu. Tālāk Novads savos dzīvokļos veic remontu pēc saviem noteikumiem ar "saviem"remontētājiem, otkatiem un t.t.Privātais veic remontus ar savu izvēlēto vai VNK piedāvāto remontētāju atsevišķi risinot finanšu jautājumu. Mačtama muļķībās nav ko klausīties, viena lieta procenti, otra termiņi, tā rezultātā maksājuma lielums u.t.t. Nejēgas spriež par lietām, no kurām neko nesaprot.

 • 0
  mernigors Pirms 4 nedēļām

  Otra lieta. Daudzus gadus, kad Ugālnieki maksāja pilnu tarifu par visiem komunālajiem pakalpojumiem, pārējos pagastos novads tos dotēja vismaz 30% apjomā un vairāk. Arī pašlaik nosakot piem ūdenim vienotu cenu savus 10 % ugālnieki slēptā formā dotē ūdenssaimniecības pakalpojumus citos pagastos. To varēja izkaklkulēt pēc tiem grafikiem, ko Domēs sēdē prezentēja "speciāliste".Līdz ar to spriedelēt par to, ka tas ir dārg var, bet līdz zināmai robežai. Novadam ir pienākums atdot šo starpību, un tā nav maza, apjātajiem klientiem - novada iedzīvotājiem....nodokļu maksātājiem. Un naudu, ko varēja iedot remontiem ar Mačtama priekšlikumu izsvieda atalgojuma palielinājumā....Pamatojums (līdzīgi kā ar kredītu) bija impozants - citi saka, kamums mazas algas.....

 • 0
  Nobody Pirms 3 nedēļām, 6 dienām

  Prihvatizācija. 2.sērija

 • 0
  Elviss22 Pirms 3 nedēļām, 6 dienām

  Tie balkoni nemaz nav vajadzīgi, ārdiet nost nevis iegrūzt cilvēkus mūža parādnieka lomā.

 • 0
  Nobody Pirms 3 nedēļām, 5 dienām

  Vēl šajā:
  1. Atjaunos balkonus. Nu zem šī jāsaprot uzlikt plasmasas sietu un nošpaktelēt? Tā nav atjaunošana, bet piemālēšana. Ļooti dārga. Bet varbūt priekšas plāksnes par šo summu būs apzeltītas!
  2. Kopīpašnieku lēmums, paraksts. Nu tie ļautiņi, jebkurās sapulcēs redzams, ka nemaz nesaprot par ko savu parakstu uzlikuši. Un tas nu ir pretrunā jebkuram darījumam CL izpratnē. Uzlikt parakstu, ka vajag nezinot pat ko, par kādu summu, kādiem materiāliem un kā vispār, ir faktiski parakstu izspiešana ar viltu no tiem nedaudzajiem, kas neapzinās sekas. Arī šeit tekstā teikts: " Ja veic šādus ieguldījumus, apsaimniekošanas maksa palielināsies no pašreizējiem 40 centiem par kvadrātmetru līdz attiecīgi 60 un 62 centiem par kvadrātmetru." īsti neatbilst patiesībai, jo: tad vajadzēs fasādes remontu, avārijas, kanalizācijas, šuvju aiztaisīšanu starp blokiem (tās arī, redzams ir katastrofālas)u.c., kas kopā sadārdzinās līdz absolūti nezināmai nesamērīgai summai šodienas soc.situācijā.

 • 0
  Nobody Pirms 3 nedēļām, 5 dienām

  Kriska Pirms 1 dienas, 23 stundām
  Nobody, ja nav naudas , konkursu nevar sludināt. Uzvarētāja vēl nav. Aptuvenas remonta izmaksas aprēķina pasūtītājs .

  Kriska , es priecātos uz kādu atsauci aktos, jo kā zināms, konkursus sludina un vienīgais uzvarētājs atrodas.

 • 0
  Spīdola Pirms 3 nedēļām, 3 dienām

  Man patīk formulējums “uz balkoniem NEKĀPS. Balkons ir dzīvokļa daļa, tajā var atrasties, uz tā var iziet…, bet nekāpt var uz piem.jumta, nekāpt var kokā un kur vēl, bet ne jau uz sava balkona.

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: