Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome nolēma apstiprināt rīcības programmu cilvēkresursu piesaistei Ventspils izglītības iestādēs 2023. - 2025. gadam. Programmas mērķis ir ilgtermiņā nodrošināt Ventspils izglītības iestādes ar augsti kvalificētiem pedagogiem.

Šobrīd pašvaldības izglītības iestādēs Ventspilī strādā 684 pedagogu, t.sk. pirmsskolas iestādēs 248 pedagogi, skolās 349 pedagogi, interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs 87 pedagogi. 2022. gada novembrī vakantas bija 22 pedagoģiskās slodzes jeb 3% procenti no nepieciešamo slodžu skaita. Vakances bija 13 izglītības iestādēs 19 dažādos mācību priekšmetos.

Pedagogu trūkums palielina darba slodzi profesijā palikušajiem, proti, 64% skolotāju skolās ir nodarbināti vairāk par vienu slodzi. Lielās pedagogu slodzes rada izdegšanas risku, kā arī neveicina darba kvalitāti. Jāpiemin, ka 11% pedagogu darba slodze ir mazāka par pusslodzi, kas skaidrojams, ka darbs šiem pedagogiem skolās nav pamatdarbs. Zems ir pedagogu īpatsvars vecumā līdz 40 gadiem, kas ilgtermiņā palielinās pedagogu trūkumu. Skolās lielākā daļa pedagogu ir vecumā no 40 līdz 60 gadiem, kas rada riskus nodrošināt laicīgu skolotāju paaudzes atjaunošanos. Pēc skolu direktoru aptaujas datiem tuvāko trīs mācību gadu laikā pensionēties varētu 24 pedagogi, tādēļ  jāvērš uzmanība  jaunu pedagogu piesaistei.
Pedagogu trūkums nav vērojams tikai Ventspilī, bet visā Latvijā. Pēc Latvijas Pašvaldību savienības apkopotās informācijas 2021. gada nogalē Latvijas skolās trūka 1 330 pedagogu. Pedagogu deficīts Latvijas skolās ar katru gadu top jūtamāks – darba attiecības pārtrauc liels skaits gados vecāko skolotāju, bet atrast vietā jaunus kļūst arvien grūtāk. Patlaban šī tendence pastiprinās, summējoties vairākiem nelabvēlīgiem apstākļiem – atalgojuma nepietiekamībai, pandēmijas laika epidemioloģiskajām prasībām, tostarp vakcinācijai, attālinātajam mācību procesam, kā arī jaunā mācību satura ieviešanai un pieaugošam tehnoloģiju pielietojumam izglītības procesā, kas nereti par aiziešanu no skolotāja darba liek izšķirties tieši vecākā gadagājuma pedagogiem.

Lai ilgtermiņā Ventspils izglītības iestādes nodrošinātu ar profesionāliem un augsti motivētiem pedagogiem, nodrošinātu mācību kvalitātes uzlabošanu, produktīvu, radošu, efektīvu pedagogu darbu, kas sekmētu skolēnu sasniegumu uzlabošanos Ventspils pilsētā, tiek realizēta virkne atbalsta pasākumu, tostarp stipendijas pedagoģijas studentiem, pedagogu apbalvošana un materiālā stimulēšana, pasākumi pedagoga profesijas popularizēšanai, profesionālā pilnveide pedagogiem, Pedagogu atbalsta dienesta darbība.

Apstiprinātā rīcības programma cilvēkresursu piesaistei Ventspils valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs tiks realizēta divos virzienos:
- atbilstošu jomu profesionāļu piesaiste – profesionāļu ar augstāko izglītību mācību priekšmetam atbilstošā zinātnes nozarē nodarbināšana uz nepilnu darba slodzi izglītības iestādē, organizējot un apmaksājot ar pedagoģiju saistītas studiju programmas apguves izmaksas;
- pedagogu uzrunāšana un piesaiste no citām pašvaldībām, nodrošinot ar dienesta dzīvokļiem un citiem individuāliem risinājumiem.

Par rīcības programmas īstenošanu atbildēs Ventspils Izglītības pārvalde un tiek sagaidīts, ka trīs gadu laikā tiks piesaistīti 25 pedagogi.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: