Ventspils pilsētas pašvaldība pievērš īpašu uzmanību, lai Ventspils bērniem un jauniešiem būtu iespējas izglītoties, atklāt un attīstīt talantus, veicināt savas kreatīvās un inovatīvās spējas un prasmes.

Darbs ar apdāvinātajiem bērniem

Jau vairākus gadus Ventspilī notiek mērķtiecīgs darbs izglītības kvalitātes paaugstināšanā, tādēļ tiek īstenota Rīcības programma darbam ar apdāvinātiem Ventspils pilsētas izglītības iestāžu audzēkņiem.

Programma tiek īstenota četros pamatvirzienos: pirmsskolas vecuma bērniem, 1.–3. klašu audzēkņiem, skola Gudrinieks 4.–9. klašu audzēkņiem un ģimnāzijas skolēniem. Katram pamatvirzienam ir izstrādāta atbilstoša mācību un aktivitāšu programma, apmācīti pedagogi, kā arī iegādāta materiālā bāze, kas nodrošina iespēju skolotājiem nodarbības veidot daudzveidīgas – izmantot kvalitatīvas, izglītojošas, bērnu vecumam atbilstošas attīstošās spēles, mācību materiālus, uzskates līdzekļus un materiālus praktiskajiem darbiem un eksperimentiem.

Programma pirmsskolas vecuma bērniem tiek īstenota visos desmit Ventspils bērnudārzos. Audzēkņiem tiek organizētas dažādas interesantas nodarbības dabā. Mazie ventspilnieki darbojas ar mikroskopiem, smilšu pulksteņiem, kukaiņu izpētes ierīcēm, palielināmajiem stikliem, svariem, binokļiem un citiem instrumentiem.

Programma sākumskolas vecuma bērniem tiek organizēta katrā skolā 1.–3. klašu audzēkņiem – reizi nedēļā notiek fakultatīvas nodarbības Mazais pētnieks. Tajās bērni strādā praktiski dabaszinātnēs, lasītprasmē un matemātikā. Bērni nodarbībās pilnveido savas prasmes, strādājot ar dažāda veida tekstiem un atlasot informāciju pēc noteiktiem kritērijiem, kā arī ar pētījumu palīdzību meklē dažādu situāciju risinājumus.

Radošo spēju un intelekta attīstības skolā Gudrinieks mācās skolēni no visām Ventspils skolām. Tie ir darboties griboši bērni, kuriem skolotāji rekomendējuši ārpus mācībām vēl dziļāk izzināt dabas procesus. Nodarbībās skolēni uzzina daudz jauna un interesanta par procesiem dabā, veic eksperimentus bioloģijas, ķīmijas un fizikas laboratorijās, mācās saskatīt kopīgo un atšķirīgo sev apkārt un attīsta loģisko domāšanu.

Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas 10.–12. klašu skolēniem nodarbības tiek organizētas, lai padziļinātu teorētiskās zināšanas un pilnveidotu prasmes un pieredzi eksperimentālajā darbā. Audzēkņi, kas iesaistās programmā, padziļināti apgūst fiziku, bioloģiju un ķīmiju.

Visos programmas pamatvirzienos ieguvumi ir līdzīgi – motivēt bērnus un jauniešus pašiem mācīties, veicināt interesi par dabaszinātnēm un matemātiku, gūt augstākus rezultātus mācībās.

Ar katru mācību gadu skolēnu skaits, kas iesaistās nodarbībās, arvien aug – ja pirms pieciem gadiem visos programmas pamatvirzienos darbojās gandrīz 1900 bērni, tad šogad bērnu un jauniešu skaits jau sasniedz vairāk nekā 2600!

Padziļināti apgūst ķīmiju, fiziku, bioloģiju un tulkošanu

Jau vidusskolā jauniešiem ir iespēja attīstīt sev vēlamās prasmes, kas noderēs, iestājoties augstskolās un izvēloties savas nākotnes profesijas.

Jau vairākus gadus Ventspils vidusskolēniem ir iespēja padziļināti mācīties eksaktos mācību priekšmetus Jauno biologu, ķīmiķu un fiziķu skolā. Savukārt šogad Ventspils Izglītības pārvalde sadarbībā ar Ventspils Augstskolu īstenoja arī Jauno tulkotāju skolu tiem izglītojamajiem, kurus interesē humanitārie mācību priekšmeti.

Izglītības pārvaldei organizējot nodarbības, tiek aicināti tie skolēni, kurus īpaši interesē šie mācību priekšmeti, – nodarbībās jaunieši gūst jaunas zināšanas. Tāpat nodarbībās skolēni tiek informēti par profesijām un karjeras izaugsmes iespējām, kurās nepieciešamas attiecīgās zināšanas.

Karjeras skolotāji un pasākumi skolās

Kopš 2017. gada Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Ventspils Izglītības pārvaldi īsteno jaunu projektu Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, kura mērķis ir uzlabot skolēnu pieeju karjeras atbalstam. Projektā iesaistās Ventspils 1., 2. un Pārventas pamatskola, kā arī Ventspils 4. un 6. vidusskola un Ventspils Valsts 1. ģimnāzija.

Projekta ietvaros skolās strādā karjeras konsultanti, kas palīdz jauniešiem izzināt savas vēlmes karjeras un nākotnes veidošanas jautājumos. Tāpat skolās notiek dažādi karjeras pasākumi. Viens no lielākajiem pasākumiem bija diskusija Karjeras ceļš, kas norisinājās Ventspils Jauniešu mājā. Tajā vidusskolēni varēja uzzināt, kā savu karjeras ceļu veidoja dažādi profesiju pārstāvji: uzņēmējs un sportists, ārsts, lektors un pētnieks, skolotāja, policijas inspektore un mācītājs. Pasākumu apmeklēja vairāk nekā 20 vidusskolēnu, un visi bija vienisprātis, ka diskusija bijusi vērtīga, turklāt jaunieši cer, ka šāds pasākums varētu notikt arī citos gados.

Karjeras projekta gaitā skolēni apmeklē arī uzņēmumus un fabrikas, piemēram, pasākumā Profesiju kurpes jaunieši apmeklēja Pūres šokolādes ražotni, ziepju ražotni, maizes ceptuvi Lāči un pat kinopilsētiņu Cinevilla, kur iepazina aktiera profesiju. Pateicoties projektam, Ventspils skolēni ir iepazinuši tādas profesijas kā arhitekts, pilots, programmētājs, tulkotājs, ārsts, režisors un citas interesantas profesijas.

Jaunieši gūst atbalstu individuālo kompetenču attīstībai

Kopš šī gada maija skolās tiek īstenots vēl viens projekts – Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai, kuru īsteno Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Ventspils Izglītības pārvaldi. Projektā darbojas 1.–9. klašu skolēni un pedagogi. Tajā iesaistījušās astoņas Ventspils skolas: Centra sākumskola, Pārventas, 1. un 2. pamatskola, kā arī 2., 3., 4. un 6. vidusskola. Projekta mērķis ir atklāt bērnu talantus, ieviest alternatīvas mācību nodarbības, kas papildina jau esošās mācību priekšmetu stundas, kā arī sniegt atbalstu tiem skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības.

Nodarbībās akcents vērsts uz valodas, matemātisko, digitālo, pētniecisko prasmju uzlabošanu un pilnveidošanu, kā arī uzņēmējdarbības spēju paaugstināšanu. Ventspils bērniem tiek īstenotas nodarbības robotikā un inženierzinātnēs, radošās un tehniskās darbnīcas, vasaras skolas un mācību vizītes.

Tāpat skolās darbojas arī pedagoga palīgs darbam ar skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības, psihologs, logopēds un speciālais pedagogs.

Interesantas nodarbības notika šī gada vasarā – aizvadīts uzņēmējdarbības radošo darbnīcu cikls Biznesa vasara, kura laikā jaunieši mācījās, kā pilnveidot un attīstīt skolēnu mācību uzņēmumus, Bērnu vasaras kosmosa skola, kurā bērni strādāja pie stratosfēras zondes izveides, kā arī Ventspils Jaunrades nama vasaras nometne Maiznieku ielas prātnieki. Uzsākoties 2018./2019. mācību gadam, skolēni ir devušies dažādās interesantās mācību ekskursijās, piemēram, uz Rīgas Motormuzeju, Slīteres Nacionālo parku un Zinātnes centru Tehnoannas pagrabi.

Jaunieši izzina profesijas diskusijas pēcpusdienā Karjeras ceļš.

Skolēni iepazīst inženierzinātni mobilajā demonstrāciju laboratorijā TehnoBuss.

Tiek pacelta vasaras kosmosa skolā izveidotā stratosfēras zonde.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: