Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina darba devējus visā Latvijā pieteikt darba prakses vietas jauniešiem – bezdarbniekiem vecumā no 18 līdz 24 gadiem.

NVA apgalvo, ka drīzumā darba praksēm varēs pieteikties arī paši jaunieši.

Darba praksēs varēs piedalīties jaunieši ar pamata, vidējo vai augstāko izglītību, tajā skaitā arī profesionālo, kuri pēc izglītošanās nav sākuši strādāt vai strādājuši ne vairāk kā pusgadu un iepriekš nav bijuši iesaistīti nodarbinātības pasākumos, piemēram, simtlatnieku programmā, subsidētajā nodarbinātībā vai darba izmēģinājumos. Jaunieši darba praksēs varēs iesaistīties no sešiem mēnešiem līdz gadam, ik mēnesi saņemot arī 120 latu stipendiju. No stipendijas netiks aprēķināti nodokļi.

Darba devēji var doties uz to NVA filiāli, kuras teritorijā viņi paredzējuši izveidot darba prakses vietu vai vairākas prakses vietas jauniešiem.

Pasākumā var iesaistīties komersanti, pašnodarbinātās personas, biedrības vai nodibinājumi. Jauniešu darba prakses organizēšanai paredzētais finansējums ir jau minētā ikmēneša stipendija jaunietim, kā arī atalgojums darba prakses vadītājam (18 lati mēnesī par vienu apmācāmo jaunieti), kas strādā ar darba praksē iesaistītajiem jauniešiem.

Paredzēts arī līdz 300 latiem teorētisko apmācību izdevumiem uz vienu prakses vietu, finansējums izdevumu segšanai par veselības pārbaužu veikšanu jauniešiem.

Pasākumā ir padomāts par atbalstu arī jauniešiem ar invaliditāti – darba devēji varēs saņemt finansiālu atbalstu darba prakses vietas pielāgojumam atbilstoši ergoterapeita atzinumam, bet ne vairāk kā 500 latu apmērā par vienu darba prakses vietu. Tāpat tiks segti izdevumi par surdotulku, asistentu, ergoterapeitu un citu speciālistu pakalpojumiem bezdarbniekiem, kuriem noteikta invaliditāte.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: