Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome apstiprināja grozījumus Ventspils valstspilsētas pašvaldības 2022. gada budžetā. Saskaņā ar apstiprināto budžetu, naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu tika paredzēts 16,0 miljoni eiro, savukārt faktiskais atlikums uz 1. janvāri ir 18,7 miljoni jeb par 2,7 miljoniem lielāks nekā plānots.

Papildus budžetā tiek paredzēti ieņēmumi no valsts un ārvalstu finansējuma 748 tūkstošu apmērā, kurus plānots novirzīt atbilstoši ieņēmumu saņemšanas mērķim, t.sk.:
- lai kompensētu mājokļu pabalstu izmaksu pašvaldībām 50 procentu apmērā no faktiskajiem izdevumiem, kas radušies laika posmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 31. maijam;
- atlīdzības palielināšanai aprūpētājiem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās;
- Ventspils Pašvaldības policijas darbiniekiem piemaksu izmaksai par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos saistībā ar Covid-19 infekcijas slimības uzliesmojumu;
- investīciju projektu ar piesaistīto finansējumu realizācijai.

Grozījumu rezultātā tiek palielināti pašvaldības budžeta izdevumi par 3,3 miljoniem. Tie galvenokārt novirzīti investīciju projektu un citu pasākumu ar piesaistīto finansējumu realizācijai, kā arī tādu izdevumu segšanai, par kuriem darbu izpildes līgumi noslēgti 2021. gadā, bet kuru izpilde paredzēta 2022. gadā. Saskaņā ar investīciju projektu ar piesaistīto finansējumu realizācijas gaitu 2021. gadā, uz šo gadu tiek pārcelti arī aizņēmuma līdzekļi 618 tūkstošu apmērā.

Ņemot vērā, ka gada sākumā ir lielāks atlikums nekā sākotnēji budžetā paredzēts, papildus plānotos ieņēmumus un aizņēmumus, kā arī pašvaldības 2022. gada budžeta grozījumos iekļautos izdevumus, pašvaldības naudas līdzekļu atlikums uz 2022. gada beigām pieaug par 793 tūkstošiem.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: