Ventspils brīvostas pārvaldes (VBP) vadītājā vides attīrīšanas projektā liela loma ir ne tikai pašiem sanācijas darbiem, kuru rezultātā Ventspils grunts tiks atbrīvota no vēsturiska naftas piesārņojuma, bet arī pieredzes apmaiņai ar ārvalstu speciālistiem kā vides projektu īstenošanas, tā sabiedrības izglītošanas jomā.

Vērienīgā projekta īstenošana iespējama pateicoties Norvēģijas granta finansējumam.

2023. gada 21. septembrī notika projekta Norvēģijas sadarbības partnera International Development Norway (IDN) atbildes vizīte Latvijā. IDN ir Ventspilī realizētā vides sanācijas projekta ārzemju partneris, un labākās prakses iepazīšana un ieviešana vides jomā ir viena no projekta būtiskām sastāvdaļām. Vizītes laikā tika apmeklēts VBP sanācijas objekts, kur norisinās vēsturiskā piesārņojuma attīrīšana - virs gruntsūdens peldošā naftas slāņa atsūknēšanas darbi, kā arī ir ierīkota filtrējošā-attīrošā barjera 300 m garumā paralēli Baltijas jūras krastam, kas nodrošinās piesārņojuma tālāku neizplatīšanos jūras virzienā. IDN pārstāvji tika iepazīstināti ar projekta Latvijas partnera, Ventspils Augsto tehnoloģiju parka (VATP) veiktajām praktiskajām aktivitātēm saistībā ar sabiedrības izpratnes veicināšanas kampaņu.

VATP telpās tika prezentēti sasniegtie rezultāti un plānotās aktivitātes līdz projekta ieviešanas beigām. IDN kopā ar citiem pasākuma dalībniekiem tika sniegta lekcija par Klimata pārmaiņām, bija iespēja izmēģināt interaktīvas aktivitātes, kā arī piedalīties praktiskā nodarbībā dizaina darbnīcā “RADE”.

Pasākumu kopā ar IDN apmeklēja arī pārstāvji no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Finanšu ministrijas, Klimata un Enerģētikas ministrijas, Valsts Kases, Norvēģijas vēstniecības, VBP valdes, un klātesoši bija arī projekta donorvalsts pārstāvji no Norvēģijas Vides aģentūras, tādejādi parādot un uzsverot projekta reģionālo nozīmību vides attīrīšanas jomā.

Lai paplašinātu iegūto pieredzi un zināšanas, pēc pasākuma Ventspilī IDN pārstāvji tika iepazīstināti arī ar vides sanācijas projektu, kas norisinās Liepājā, un ir saistīts ar sedimentu attīrīšanu Liepājas kanāla teritorijā, kas, līdzīgi kā Ventspilī, tiek realizēts ar Norvēģijas grantu programmas atbalstu.

Pasākuma dalībnieki Ventspils sanācijas objektā.

IDN projekta vadītājs Anders Stølan (centrā), Ventspils brīvostas pārvaldes projekta eksperte Daiga Mažrima un projekta vadītājs Māris Skudra dizaina darbnīcā “RADE”.

Savukārt, lai iepazītos ar Norvēģijas praksi dažādu ar vidi un klimata pārmaiņām saistītu projektu realizēšanā, pieredzes apmaiņas vizītē uz Norvēģiju pie IDN jau 2022. gada jūnijā devās Ventspils brīvostas pārvaldes projekta grupa kopā ar VATP pārstāvjiem. Vizītes laikā norvēģu partneri dalījās pieredzē par sabiedrības informēšanas un izglītošanas kampaņām saistībā ar klimata pārmaiņām, sniedza konkrētus piemērus par aktivitātēm, piemēram, skolās un vietējā sabiedrībā kopumā, un parādīja kā šī informēšana un izglītošana par klimata pārmaiņām norisinās Klimata mājā Dabas vēstures muzejā Oslo.

No kreisās: IDN pārstāve Hilde Myrvold; VATP projektu vadītāja Sandra Rožkalne, VATP sabiedrības izpratnes veicināšanas speciāliste Līna Indriksone, Ventspils brīvostas pārvaldes projekta vadītājs Māris Skudra, IDN projekta vadītājs Anders Stølan.

Projekta dalībniekiem bija iespēja apskatīt objektus, kuri ir bijuši saistīti ar vides attīrīšanu, sakopšanu un kopējās sabiedrības un pilsētas attīstības uzlabošanu – Drammenes ostu, upes posmu, kurā vēsturiski veikta sedimentu jeb nogulumu attīrīšana, un Oslo ostu. Ar savu pieredzi vides projektu realizēšanā dalījās kompānijas Ramboll pārstāvji.

Iegūtās zināšanas, notikusī pieredzes apmaiņa starp iesaistītajām pusēm un jauniegūti kontakti bija noderīgi gan Ventspils brīvostas pārvaldes realizētajā sanācijas projektā, gan saistībā ar iespējamu sadarbību nākotnē saistībā ar vides uzlabošanu un klimata pārmaiņām.

Projektu "Vēsturiski piesārņoto ar naftas produktiem vietu Ventspilī – bijusī NAI "Ūdeka" (Kad.Nr. 27000290133) teritorija un naftas produktu maģistrālo cauruļvadu trase (Kad. Nr. 27000290007) – sanācija" īsteno Ventspils brīvostas pārvalde sadarbībā ar Norvēģijas partneri – nodibinājumu "International Development Norway AS" un Latvijas projekta partneri – nodibinājumu "Ventspils Augsto tehnoloģiju parks". Projekta budžets: 5 117 000 EUR. Norvēģijas finanšu instrumenta (Norvēģijas grants) līdzfinansējums ir 4 349 450 EUR. Projekta īstenošanas periods ir no 2021.gada 1.jūlija līdz 2024.gada 30.aprīlim.

Strādājam kopā zaļai Eiropai!

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: