Valsts vides dienests (VVD) Ventspilī nav konstatējis smaku koncentrācijas pārsniegumu, taču apstiprinājusies sūdzība par putekļiem, informēja VVD sabiedrisko attiecību vadītāja Kristīne Kļaveniece.

Viņa stāstīja, ka VVD šomēnes no ventspilniekiem saņēmis 54 sūdzības, tajā skaitā 53 par traucējošām smakām un viena sūdzība saņemta par putekļiem, kuri bija noklājuši apkārtni Ventspilī. Lielākā daļa jeb 22 sūdzības par traucējošām smakām saņemtas marta pirmajā nedēļā. Pēc Kļavnieces teiktā VVD veica saņemto sūdzību pārbaudes, kā arī apsekoja Ventspils ostas uzņēmumus. "Pārbaužu laikā VVD nekonstatēja, tajā skaitā, veicot mērījumus ar olfaktometru, smaku koncentrācijas pārsniegumu, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem noteikts kā traucējošas smakas mērķlielums, proti, piecas smaku vienības," skaidroja VVD pārstāve.

Savukārt sūdzība par putekļiem apstiprinājās un tiek izskatīta jau iepriekš ierosinātā administratīvā pārkāpumu procesā, kas ierosināts februārī, kad Ventspilī Lidotāju un Dzintaru ielas rajonā - zeme un automašīnas bija pārklātas ar lipīgiem putekļiem. Pēc Kļavnieces teiktā, reaģējot uz iedzīvotāju sūdzību, vides inspektors veica pārbaudi AS "Ventspils Grain Terminal", kuras laikā tika noskaidrots, ka krauta beramkrava - iesala granulas, un to putekļi dienvidrietumu vēja iespaidā izplatījušies uz blakus teritorijām. Lai noskaidrotu vai ir pārkāpti izsniegtās piesārņojošās darbības atļaujas nosacījumi, kā arī izvērtētu uzņēmuma veiktās darbības, VVD pieprasījis paskaidrojums no uzņēmuma, tajā skaitā uzņēmuma veikto mērījumu jeb monitoringa rezultātus.

Izvērtējot pārbaudēs iegūtos datus par traucējošu naftas produktu smaku, VVD konstatējis, ka marta pirmajā nedēļā iedzīvotāju labsajūtu traucējošas smakas avots bijis uzņēmums AS "Ventbunkers", kas, veicot mazuta noliešanu no cisternām, izmanto vagoncisternu nosegvākus, taču rezervuāri joprojām nav aprīkoti ar tvaika savākšanas iekārtām un tie nav pievienoti kravas izgarojumu kontroles sistēmai. Tieši šo darbību laikā, iestājoties nelabvēlīgiem apstākļiem, pūšot ziemeļu, ziemeļrietumu vējam vai pieturoties ilgstošākam bezvējam, iedzīvotāji izjūt naftas produktu smaku pilsētā. Vienlaikus konstatēts, ka marta pirmajā nedēļā laikapstākļi pilsētā bija īpaši nelabvēlīgi smaku izkliedei, jo ilgstoši saglabājās bezvējš, sacīja Kļaveniece.

VVD atgādināja, ka 2018.gadā, kad "Ventbunkers" veica grozījumus izsniegtajā atļaujā A kategorijas piesārņojošai darbībai, VVD, lai ierobežotu smaku traucējumus, izvirzīja stingrākus nosacījumus attiecībā uz piesārņojošo darbību veikšanu ziemeļu un ziemeļrietumu vēja laikā. Taču uzņēmums to apstrīdēja Vides pārraudzības valsts birojam, kas diemžēl izvirzīto nosacījumu atcēla.

VVD ieskatā vienīgais smaku izplatību samazināšanas risinājums "Ventbunkers" darbības gadījuma būtu mazuta uzglabāšanas rezervuāru aprīkošana ar tvaiku savākšanas tehnoloģijām, kas saskaņā ar "Ventspils brīvostas noteikumiem", uzņēmumam jāīsteno līdz šī gada beigām. Šāda norma iekļauta, pamatojoties uz VVD sagatavoto un starpinstitūciju saskaņošanas procesā aktīvi aizstāvēto priekšlikumu. Šādas izmaiņas kā risinājumu pilsētas iedzīvotāju labsajūtas traucējumu novēršanai jau 2019.gadā bija identificējusi Ventspils Brīvostas pārvalde un atbalsts izskanēja arī no pilsētas administrācijas, kas apliecina, ka kopīgiem spēkiem iespējams panākt rezultātu, informēja Kļavniece.

Par iepriekš minēto prasību ieviešanu, uzņēmums iepriekš vērsies VVD ar plānotās ieceres realizācijas projektu. VVD informējis uzņēmumu, ka tehniskie noteikumi minēto darbu veikšanai nav nepieciešami.

VVD rīcībā esošā informācija liecina, ka uzņēmuma izstrādātais projekts "Mazuta kravas izgarojumu kontroles sistēmas būvniecība. 2.kārta" ir iesniegts saskaņošanai un būvatļaujas saņemšanai Ventspils pilsētas Būvniecības administratīvajā inspekcijā. VVD aicina pašvaldību sekot līdzi būvprojekta saskaņošanas un būvniecības ieceres realizācijas gaitai, lai sekmētu pēc iespējas ātrāku iekārtu ekspluatācijas sākšanu, sacīja Kļaveniece.

Efektīvākai smaku izplatības kontrolei Ventspils pilsētā, kopš 2018.gada jūnija darbojas smaku pastāvīgā monitoringa sistēma, izmantojot tā saucamos elektroniskos degunus (e-deguni), kas uzstādīti uz naftas produktu pārkraušanas termināļu, dzīvojamās zonas robežas un pilsētas publiskajās ārtelpās. E- deguni sniedz iespēju VVD un pašiem uzņēmumiem operatīvi sekot smaku emisiju intensitātei un tās izplatībai, kā arī dod iespēju savlaicīgi reaģēt un veikt smaku ierobežojošos pasākumus.

Pagājušā gada nogalē visi e-deguni tika noņemti un nosūtīti pārbaudei, kalibrēšanai. Marta sākumā VVD saņēma informāciju no vides konsultāciju uzņēmuma SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" kā deviņu smaku monitoringa iekārtu - SIA "Ventspils nafta" termināls", SIA "Ventall Termināls" un AS "Ventbunkers" - uzturētāja un apkalpotāja, ka pie labvēlīgiem meteoroloģiskajiem apstākļiem, proti, ārgaisa temperatūra virs 0 grādiem Celsija iekārtas tiks uzstādītas līdz 31.martam.

Izvērtējot smaku pastāvīgās monitoringa sistēmas priekšrocības un faktu, ka ik gadu ir paredzami monitoringa sistēmas uzturēšanas darbi, kas aizņem vismaz trīs mēnešus, VVD pagājušajā nedēļā organizēja tiešsaistes sanāksmi. Tās laikā VVD ar iesaistītajiem operatoriem SIA "Ventall termināls", SIA "Ventspils nafta "Termināls"" un AS "Ventbunkers", kā arī Ventspils brīvostas pārvaldi un SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" diskutēja par iespējamiem risinājumiem efektīvākai darbu organizācijai un uzraudzībai laika posmos, kad esošiem e-deguniem tiek veiktas tehniskās apkopes, piebilda Kļaveniece.

Lasi vēl

Komentāri (1)

  • 0
    tiešām suns 25.03.2021, 14:13:38

    vai ir konkrēts cilvēks kurš seko līdzi putekļu daudzumam, vai tad kad cijvēki sūdzas ,tad arī ir. tā jau tas būs mūžīgi- putekļo ,bet pēc tam konstatē...

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: