Pašvaldības SIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" izsludinājusi atklātu konkursu par kurināmā reģenerācijas iekārtu piegādi un ar to saistītās infrastruktūras izveidi Ventspilī, Talsu ielā 69. Darījuma paredzamā līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa ir 14 359 000 eiro.

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 29. oktobrim.

Pašvaldībā norādīja, ka mērķtiecīgi sadarbojoties "Ventspils labiekārtošanas kombinātam", PSIA "Ventspils siltums" un Ventspils pilsētas domei, ir radīts atkritumu atkārtotas izmantošanas, pārstrādes un reģenerācijas plāns, kas paredz Ventspilī izveidot no atkritumiem iegūtā kurināmā (NAIK) reģenerācijas iekārtu jeb katlu māju, kas tiks uzstādīta un laista ekspluatācijā Ventspilī, Talsu ielā 69, un kurā kā kurināmais tiks izmantots no sadzīves atkritumiem radīts vai atgūts kurināmais.

Jaunās katlu mājas paredzētā darbība plānota 7300 kvadrātmetrus lielā zemes gabalā.

Paredzētā darbība ietver reģenerācijas iekārtas uzstādīšanu un ekspluatāciju, ar nominālo ražošanas jaudu desmit megavati (MW), ražojot siltumenerģiju astoņus MW un elektroenerģiju 1,3 MW. Kā kurināmo paredzēts izmantot no atkritumiem iegūto kurināmo, līdz 21 210 tonnām gadā.

Tehnoloģiskās iekārtas tiks izvietotas slēgtā ražošanas ēkā jeb katlu mājā. Iegūtā siltumenerģija tiks novadīta centralizētajā siltumapgādes tīklā, bet iegūtās elektroenerģijas tiks izmantota NAIK reģenerācijas iekārtu un Ventspils siltums katlumāju pašpatēriņam.

Plānotās projekta izmaksas ir aptuveni 15 miljoni eiro, no tiem deviņi miljoni eiro būs Eiropas Savienības līdzfinansējums.

No atkritumiem iegūtais kurināmais uz katlu māju tiks piegādāts ar autotransportu slēgtos konteineros kā beramkrava, tādējādi izslēdzot smaku izplatību. Kurināmā pieņemšana paredzēta slēgtā telpā, kurā būs izvietots ielādes bunkurs ar iekraušanas mehānismiem. Kurināmā uzglabāšana ārpus katlu mājās telpām nav paredzēta, līdz ar to smaku izplatība apkārtējā teritorijā tiks maksimāli ierobežota, norādīja pašvaldībā.

Sadedzinot NAIK veidosies dūmgāzes, iekārtās ir paredzēta vairāku posmu dūmgāzu attīrīšanas sistēma, kas ir ar visaugstākajām vides aizsardzības prasībām, lai dūmgāzu attīrīšanas pakāpi nodrošinātu atbilstoši noteiktajiem robežlielumiem ar krietnu drošības rezervi. Dūmgāzu filtru sistēma ierobežos piesārņojošo vielu emisiju un smaku izplatību. Dedzinot NAIK, atmosfērā emisiju izplūde ir daudzkārt mazāka kā tradicionālajās katlu mājās, kurās tiek sadedzināta biomasa vai fosilie kurināmie, tādas kā akmeņogles, mazuts, gāze u.c. Lai novērotu atmosfēras emisijas daudzumu, dūmgāzu sistēma tik novērota nepārtrauktā online režīmā.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: