Ūdeka

 • Sakārto ūdenssaimniecību Pārventā 0

  Izmantojot iespēju piesaistīt Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu, pašvaldības SIA ŪDEKA arī 2011. gadā turpina iesākto darbu, lai sakārtotu un paplašinātu Ventspils ūdenssaimniecības sistēmu.

 • Kā nolasīt aku skaitītāju rādījumus 0

  Pašvaldības SIA ŪDEKA, modernizējot patērētā ūdens uzskaites sistēmu, kopš 2006. gada rudens ievieš attālināto skaitītāju rādījumu nolasīšanu. Tādējādi jau šobrīd daudzu pilsētas privātmāju iedzīvotāji par patērēto ūdeni vairs nenorēķinās pēc ēkas iekštelpās uzstādītajiem skaitītājiem, bet gan pēc skaitītājiem, kas atrodas uz ielas speciāli izbūvētās ūdens patēriņa skaitītāju (turpmāk tekstā ŪPS) akās.

 • Lai aizmirstu rūsaino ūdeni 0

  Lai Ventspils kļūtu tik sakopta un skaista, kāda tā ir šodien, lai tās iedzīvotājiem tiktu nodrošināti mūsdienu prasībām atbilstoši dzīves apstākļi, pašvaldība ieguldījusi daudz darba.

 • Ūdeka uzsāk būvniecību vēl 6 ielu posmos 0

  Projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, III kārta” uzsākta pilsētas maģistrālā ūdensvada un kanalizācijas tīkla būvniecība pēdējos, no jauna izbūvējamajos un rekonstruējamos ielu posmos.

 • Tīrs dzeramais ūdens tavai dzīvībai 0

  Atsvaidzinošs ūdens malks slāpju dzesēšanai, ūdens saimnieciskām vajadzībām, ūdens – viela, bez kā cilvēks nevar iztikt.

 • Uzlabota pilsētas sadzīves kanalizācijas sistēmas darbība 0

  Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, III kārta” ietvaros pēc rekonstrukcijas ekspluatācijā nodotas piecas kanalizācijas sūkņu stacijas, tādējādi uzlabojot sadzīves kanalizācijas sistēmas darbību.

 • Konference Baltijas jūras aizsardzībai 0

  Pašvaldības SIA Ūdeka vadība piedalīsies starptautiskā seminārā No plānošanas līdz konkrētai darbībai – rīcības plāns Jūrmalā. 

 • Žāžciemā saved kārtībā ūdenssaimniecību 0

  Pašvaldības SIA „ŪDEKA”, realizējot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, III kārta”, nodrošinās iespēju pilsētas privātmāju rajona Žāžciema iedzīvotājiem saņemt kvalitatīvus ūdenssaimniecības pakalpojumus.

 • Ūdeka cīnās ar nemaksātājiem 0

  Pašvaldības SIA Ūdeka savus pakalpojumus sniedz vairāk nekā 15 000 klientiem. Diemžēl pēdējo pāris gadu laikā strauji audzis parādnieku skaits, tādēļ uzņēmumam nākas ķerties pie radikālām metodēm.

 • Ūdekā atbildēja uz jautājumiem 0

  Turpinās vērienīgi būvdarbi projektā „Ūdenssaimniecības attīstības Ventspilī III kārta”, tāpēc pašvaldības SIA „ŪDEKA” aicināja uz informācijas dienu par tēmu privātīpašumu pieslēgšana jaunizbūvēto tīklu atzariem.

 • "Ūdekā" būs informācijas diena 0

  Trešdien plkst. 17:30 pašvaldības SIA „ŪDEKA” aicina interesentus uz Informācijas dienu uzņēmuma administrācijas ēkas 2 .stāva konferenču zālē (Talsu 65).

 • Vēl vairāk ventspilniekiem tīrs ūdens 0

  Martā un aprīlī Ventspilī atsākti būvdarbi 19 ielu posmos, lai īstenotu Eiropas Savienības Kohēzija fonda līdzfinansēto projektu Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, III kārta un vēl lielākam skaitam ventspilnieku dotu iespēju saņemt centralizētus ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus.

 • Mazie ventspilnieki izpaužas mākslā 0

  Atzīmējot Starptautisko ūdens dienu, pašvaldības SIA „ŪDEKA” aicināja mazos ventspilniekus piedalīties zīmējumu konkursā par ūdens tēmu.

 • Paraksta līgumu par būvdarbiem 0

  Investīciju projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī III kārta” ietvaros pašvaldības SIA „ŪDEKA” parakstīja būvdarbu līgumu par ielu izbūvi un rekonstrukciju 2011.gadā.