Pašvaldības SIA ŪDEKA aicina sekot līdzi dzīvokļos esošo ūdens patēriņa skaitītāju verificēšanas datumam jeb derīguma termiņam.

Nepieciešamību veikt ūdens patēriņa skaitītāju verifikāciju vismaz reizi četros gados nosaka Ministru kabineta noteikumi nr. 40 Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu (ja vien pakalpojuma sniedzējam nav iesniegts dzīvokļu īpašnieku lēmums par uzstādīto skaitītāju citu ekspluatācijas termiņu). Pašvaldības SIA ŪDEKA atgādina, ka informācija par ūdens patēriņa skaitītāju verificēšanas datumu ir pieejama gan ikmēneša rēķinā, gan Klientu portālā www.klientiem.udeka.lv, gan arī verifikācijas aktā. Tāpat, tuvojoties verfikācijas termiņam, klientiem tiek nosūtīta arī atgādinājuma vēstule par to. Gadījumos, kad verifikācijas termiņš tomēr ir nokavēts, papīra formātā paziņotie ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi netiek ņemti vērā un arī Klientu portālā rādījumu paziņošana tiek liegta. Šādā gadījumā jārēķinās, ka tiks piemērota arī daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ūdens patēriņa starpība, ja tāda konkrētajā aprēķina periodā būs radusies.

Ko darīt, ja skaitītāja verifikācijas termiņš tuvojas beigām?

Tuvojoties skaitītāju verifikācijas termiņam, dzīvokļa īpašniekam nepieciešams izvēlēties pakalpojumu sniedzēju, kurš veiks skaitītāju verificēšanu, un savlaicīgi pieteikt šo pakalpojumu, lai iekļautos termiņos. Ūdens patēriņa skaitītāju verificēšanu un nomaiņu Ventspilī veic gan pašvaldības SIA ŪDEKA, gan vairāki citi komersanti. Pašvaldības SIA ŪDEKA piedāvā gan skaitītāju uzstādīšanu, gan nomaiņu pēc verifikācijas. Jāņem vērā, ka, izvēloties citu pakalpojuma sniedzēju, par to nepieciešams informēt ūdenssaimniecības uzņēmumu, divu darba dienu laikā iesniedzot attiecīgā pakalpojuma sniedzēja sastādīto aktu par skaitītāju verificēšanu. Lai saņemtu pašvaldības SIA ŪDEKA sniegtos ūdens patēriņa skaitītāju nomaiņas pakalpojumus, kā arī jautājumu gadījumā aicinām zvanīt pa tālruni 63607285 vai rakstīt uz e-pastu: udensmeritaji.udeka@ventspils.lv. Tāpat pakalpojumu iespējams pieteikt, ierodoties personīgi Ūdensmērītāju daļā, Talsu ielā 65, Ventspilī.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: