Pašvaldības SIA ''ŪDEKA'' atgādina, ka tuvojas decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanas termiņš. Līdz 2021. gada 31. decembrim visām individuālajām kanalizācijas sistēmām, kas nav pieslēgtas centralizētajai kanalizācijas sistēmai, ir jābūt reģistrētām un sakārtotām atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Prasību veikt decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 384 „Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”  un Ventspils valstspilsētas domes saistošie noteikumi Nr.5. Pienākums reģistrēt decentralizēto kanalizācijas sistēmu attiecas uz tām fiziskām un juridiskām personām, kuru īpašums atrodas Ventspils valstspilsētas administratīvajā teritorijā un tas nav pieslēgts centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai arī nav tehnisku iespēju to izdarīt.

Ventspilī decentralizēto sistēmu reģistru jau kopš 2019. gada veido un uztur PSIA ''ŪDEKA''. Liela daļa sistēmu jau ir reģistrētas, taču joprojām ir situācijas, kad īpašnieki nereaģē uz aicinājumiem veikt reģistrāciju vai arī jautājuma risināšana apstājas, kad jāorganizē sistēmu sakārtošana.

Kanalizācijas sistēmas, kas ir sliktā stāvoklī vai netiek atbilstoši apsaimniekotas, rada piesārņojuma risku. Iepriekš Latvijā decentralizētās kanalizācijas sistēmas netika pārraudzītas, taču reģistrs nodrošinās aktuālo informāciju par to, kādas decentralizētās kanalizācijas sistēmas tiek izmantotas, kādi ir tajās attīrīto vai uzkrāto notekūdeņu apjomi, kā arī dos iespēju pārliecināties, vai sistēmas tiek atbilstoši ekspluatētas. Jāatzīmē, ka sākot ar 2022. gadu neiekļaušanās vienotajā decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzskaitē tiks kvalificēta kā administratīvais pārkāpums, par kuru attiecīgajām instancēm būs tiesības sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu un lemt par soda piemērošanu.

Kā reģistrēt decentralizēto kanalizācijas sistēmu?

Lai reģistrētu savu decentralizēto kanalizācijas sistēmu, nepieciešams sazināties ar PSIA ''ŪDEKA'' speciālistiem un vienoties par īpašuma apsekošanu. Pēc objekta novērtēšanas īpašnieks saņems reģistrācijas paziņojumu vai arī atteikumu ar informāciju, kādi pārbūves vai sistēmas sakārtošanas pasākumi jāveic, lai decentralizētā kanalizācijas sistēma atbilstu normatīvo aktu prasībām un to varētu iekļaut vienotajā reģistrā. Informāciju var saņemt, sazinoties ar pašvaldības SIA ''ŪDEKA'' Tehnisko daļu pa tālruni 63607286 vai rakstot vēstuli uz e-pasta adresi udeka@ventspils.lv.

Detalizēta informācija par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanu un sistēmu apsaimniekošanas prasības pieejamas mājaslapā www.udeka.lv - sadaļā ''Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšana''.

PSIA ''ŪDEKA'' aicina būt atbildīgiem pret vidi un sabiedrības veselību un nekavēties ar decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju!

Lasi vēl

Komentāri (16)

 • 0
  Soross 24.11.2021, 14:08:45

  Sranska dēļ varbūt arī forums tur būs jāreģistrē?

 • 0
  reku 24.11.2021, 15:31:44

  Kā var Ministru kabinets izlemt,ka mani un manas ģimenes s*di turpmāk nepiederēs mums pašiem,bet būs jāatdod patvaldības uzņēmumam izsūknēšanai,piedevām pašiem būs jāpiemaksā?
  Atejas bedri taču var izsmelt reizi gadā (vai pēc nepieciešamības) katrs namīpašnieks pats un saturu izlietot mēslojuma pagatavošanai.Liekot bedrē kārtām ar kūdru,pēc 3-4 gadiem gatavs ideāls komposts.
  Bet tagad augstie kungi izsprieduši,ka neesot brīv?
  Izsmiekls,vairāk nekas...

 • -13
  Pašvaldības SIA "ŪDEKA" 25.11.2021, 10:06:42

  Labdien,
  Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācija un sistēmu apsaimniekošanas kontrole ir ieviesta, nevis, lai ierobežotu kāda tiesības, bet, tieši, lai nodrošinātu vides aizsardzību un aizsargātu sabiedrību kopumā. Gruntsūdeņu piesārņojums var apdraudēt cilvēku veselību un dzīvību, turklāt neattīrītu sadzīves notekūdeņu novadīšana vidē Ventspils pilsētas teritorijā ir aizliegta. Visas decentralizētas kanalizācijas sistēmas ir noteiktā veidā jāapsaimnieko, lai izskaustu jebkādus piesārņojuma riskus, tādēļ aicinām ikvienu pret šo jautājumu izturēties atbildīgi.

 • -14
  Sigurds 25.11.2021, 14:08:50

  Tie tavi sū** piesārņo zemi, nonāk gruntsūdeņos un tur arī sākas visas problēmas un nav pieejams tīrs ūdens. Lielais mēslojuma gatavotājs..

 • -14
  OlafsBerzzins 25.11.2021, 15:17:16

  Absurds! Ja Tu “noliksi uz ielas kluci” , tad ar neviens nebūs tiesīgs to novākt, jo redz tas ir tavs īpašums?! Runa taču ir par apkārtējās vides piesārņošanu, nevis par īpašumpiederību. Arī kompostu ir jāizstrādā pēc attiecīgām tehnoloģijām, nodrošinot drenāžas ūdeņu NEnonākšanu vidē…

 • -1
  Skuja ,Vilis 25.11.2021, 16:16:56

  OlafsBerzzins
  Nu gan salīdzināji!
  Klucis uz ielas...
  Mana ateja atrodas uz man piederošas zemes,kad bedre pilna,tad būdiņa tiek pārcelta uz citu vietu un iepriekšējā tiek aizbērta.Tāpat ar šmucūdeņu bedri.Kas cieš no gruntsūdeņu piesārņojuma,ja visiem kvartāla kaimiņiem centralizētā ūdensapgāde un kanalizācija?Manā zemesgabalā ūdens smeļamā aka atrodas maksimāli tālu no atejas un šmucbedres.Tā tas ir bijis daudzās paaudzēs un nu uzreiz vairs nedrīkstēs būt?

 • -9
  Sigurds 26.11.2021, 14:32:29

  Tas varētu būt viens briesmīgs īpašums. Ja saimnieks ar lepnumu savus izkārnījumus izstāda un tā sargā!
  Bail iedomāties, kādu traci saceltu pie daktera, ja šis liktu iesnigs paraugu analīzēm! Policijā iesniegumu uzrakstītu!

 • 0
  trakais oposums 25.11.2021, 18:27:22

  Starp citu Somijā ražo kompostējošās sausās tualetes. Ir viedoklis,ka tāda tualete nodara videi daudz mazāku kaitējumu nekā centralizētā kanalizācija. Nu vismaz Eiropā atzīts sertifikāts tām tualetēm ir.

 • 0
  trakais oposums 25.11.2021, 19:47:06

  Vēl mani uzjautrina kā Ūdeka fiksēs admistratīvo pārkāpumu. Ar pašvaldības policijas palīdzību? Pašvaldības policijai ir tiesības kontrolēt un sastādīt protokolus. Bet,kādos gadījumos policija drīkst iekļūt privātīpašumā strikti nosaka Likums par policiju. Protokols bez pārkāpuma vietas apskates? Nu tā...diezgan tā apšaubāms.

 • -10
  Sigurds 26.11.2021, 14:34:42

  Ja cilvēks pārkāpj noteikumus, tad ir tiesības iekļūt īpašumā, lai to novērstu. Citādi jau policija nevarētu arī iekļūt īpašumā arī, ja tur apzog vai kādam dara pāri!

 • 0
  trakais oposums 26.11.2021, 15:11:07

  Lūk,Sigurdiņ Marta, lai novērstu likumpārkāpumu policija ir tiesīga iekļūt īpašumā. Noteikumi un likums ir divas dažādas lietas.

 • 0
  Barons (Freiherr von ...) 26.11.2021, 05:13:07

  http://moralpain.blogspot.com/2008/11/dis-diranas-informcijas-sistma.html

 • -8
  pasvaldibas.policija@ventspils.lv 26.11.2021, 13:19:45

  Atbildot uz komentētāja “trakais oposums” izteikto komentāru www.ventasbalss.lv, Ventspils pašvaldības policija paskaidro, ka Ventspils pašvaldības policija kā valsts pārvaldes institūcija darbojas tai normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros.
  Ventspils pašvaldības policija aicina iedzīvotājus nepieciešamības gadījumos zvanīt Valsts policijai pa tālr. 110, vai Ventspils pašvaldības policijai pa tālr. 63680808; 28680808.

 • 0
  trakais oposums 26.11.2021, 15:18:38

  Pašvaldības policija,tad atbildiet kādos gadījumos policija ir tiesīga iekļūt privātā īpašumā?

 • -4
  Pašvaldības SIA "ŪDEKA" 26.11.2021, 17:07:18

  Labdien,
  Vēlamies uzsvērt, ka decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācija norisinās visā Latvijā un sistēmu kontroles mērķis ir vides aizsardzība. Administratīvā atbildība iestājas, ja decentralizētā kanalizācijas sistēma neatbilst normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām, tai skaitā nav reģistrēta reģistrā no 2022. gada 1.janvāra, un šajā gadījumā nav nepieciešams papildus veikt īpašuma apsekošanu. Reģistrs tiek veidots jau kopš 2019.gada un reģistrācijas veikšanai, kā arī individuālo kanalizācijas sistēmu sakārtošainai iedzīvotājiem ir bijis laiks vairāku gadu garumā.

 • -4
  Pašvaldības SIA "ŪDEKA" 26.11.2021, 17:07:55

  Centralizēta kanalizācijas notekūdeņu apsaimniekošana ir videi drošākais risinājums. Pašvaldības SIA “ŪDEKA” Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu kompleksā rūpīgi tiek kontrolēta attīrīšanas procesa kvalitāte, veicot analīzes gan pirms, gan pēc attīrīšanas. Attīrītie notekūdeņi atbilst visiem standartiem un Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
  Vēlamies piebilst, ka pieslēguma ierīkošana ilgtermiņā noteikti ir arī izdevīgākais un arī ērtākais risinājums. Nav jāsatraucas par regulāru notekūdeņu izvešanas organizēšanu un papildus izdevumiem.
  Šobrīd svarīgākais ir tieši veikt reģistrācijas procesu, lai iespējams apzināt visas decentralizētās kanalizācijas sistēmas Ventspils valstspilsētas administratīvajā teritorijā.

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: