Pašvaldības SIA Ūdeka informē, ka klientiem, kuriem skaitītāju verificēšanas termiņš vai pieļaujamais skaitītāju nomaiņas beigu termiņš beidzas ārkārtējās situācijas periodā, proti, no 12. marta līdz 12. maijam, šis termiņš tiks pagarināts.

Ņemot vērā izsludināto ārkārtējo situāciju visā valstī saistībā ar vīrusinfekcijas Covid-19 izplatīšanos, Ministru kabinets steidzamības kārtā 2020. gada 31. martā pieņēmis grozījumus Ministru kabineta 2015. gada 15. septembra noteikumos nr. 524 Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem.

Grozījumi paredz, ka no šiem noteikumiem izrietošos pienākumus veikt skaitītāju uzstādīšanu, nomaiņu un to atkārtoto verificēšanu dzīvokļos, nedzīvojamās telpās un mākslinieka darbnīcās, nepiemēro ārkārtējā situācijā, kuru Ministru kabinets izsludinājis saistībā ar epidēmiju vai pandēmiju. Grozījumi paredz izmaiņas ūdens patēriņa skaitītāju verifikācijas termiņu noteikšanā un līdz ar to arī izmaiņas norēķinos par ūdenssaimniecības pakalpojumiem daudzdzīvokļu mājās uz pandēmijas laiku. Pašvaldības SIA Ūdeka jau no 16. marta nesniedz ūdens patēriņa skaitītāju nomaiņas un uzstādīšanas pakalpojumus.

Minētās izmaiņas uzņēmuma klientus galvenokārt skars sekojošā veidā:

klientiem, kuriem rēķinā norādītais skaitītāju verificēšanas datums beidzas periodā no 2020. gada 12. marta līdz 2020. gada 12. maijam (šobrīd noteiktais ārkārtējās situācijas periods), šis datums tiks nomainīts uz datumu pēc ārkārtējās situācijas beigām, tas ir, uz 2020. gada 13. maiju, un pieļaujamais laiks skaitītāju nomaiņai, kā līdz šim, būs papildu 3 mēneši no šī datuma (saskaņā ar pašlaik spēkā esošo tas ir: 13. maijs + 3 mēneši = līdz 13. augustam).

Līdz tam tiks ņemti vērā šo klientu paziņotie skaitītāju rādījumi un starpības par neverificētu skaitītāju piemērotas netiks.

Klientiem, kuriem rēķinā norādītais skaitītāju verificēšanas datums + pieļaujamais 3 mēnešu periods (skaitītāju nomaiņas termiņš) skaitītāju nomaiņai beidzas periodā no 2020. gada 12. marta līdz 2020. gada 12. maijam, pieļaujamais skaitītāju nomaiņas termiņš tiks pagarināts par tik dienām, cik bija periods no 12. marta līdz iepriekšējam skaitītāju nomaiņas termiņam.

Piemērs:

  • skaitītāju verificēšanas termiņš (norādīts rēķinā): 6. janvāris;

  • pieļaujamais skaitītāju nomaiņas termiņš: 6. aprīlis (6. janvāris + 3 mēneši = 6. aprīlis, kas ir 25 dienas no 12. marta pēc ārkārtējās situācijas izsludināšanas);

  • jaunais skaitītāju nomaiņas termiņš: 13. maijs + 25 dienas pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas = 6. jūnijs.

Līdz tam tiks ņemti vērā šo klientu paziņotie skaitītāju rādījumi un starpības par neverificētu skaitītāju piemērotas netiks.

Jāņem vērā, ka pienākums verificēt skaitītājus netiek atcelts, bet gan tiek pagarināts tā termiņš klientiem, kuriem nav bijusi iespēja to izdarīt ārkārtējās situācijas izsludināšanas dēļ.

Jaunie skaitītāju verificēšanas termiņi tiks norādīti arī rēķinos un Klientu portālā, kā arī iespēju robežās klienti tiks apzināti un pabrīdināti par termiņa izmaiņām individuāli. Ja radušās kādas neskaidrības, aicinām sazināties pa tālruni: 636 63010 vai rakstot e-pastu: abon.udeka@ventspils.lv

Pašvaldības SIA Ūdeka atgādina, ka klientu klātienes apmeklējumus nepieņems līdz 12. maijam. Ierobežojums attiecas uz abām klientu pieņemšanas vietām – Talsu ielā 65 un Pils ielā 12, kā arī uzņēmuma Tehnisko daļu un Administrāciju Talsu ielā 65.

Šajā periodā pašvaldības SIA Ūdeka klienti tiek aicināti iespēju robežās pēc iespējas vairāk izmantot:
- saziņu telefoniski un ar e-pasta starpniecību;
- skaitītāju rādījumu paziņošanu Klientu portālā;
- rēķinu saņemšanu elektroniski uz e-pasta adresi;
- rēķinu apmaksu ar pārskaitījumu, izmantojot internetbankas.

Klientu daļas kontakti: 63663010, abon.udeka@ventspils.lv

Tehniskās daļas kontakti: 63607286, udeka@ventspils.lv

Administrācijas kontakti: 63661495, udeka@ventspils.lv

Tāpat kā līdz šim, ārkārtējās situācijas periodā uzņēmuma darbība netiks traucēta attiecībā uz kvalitatīvu centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu ventspilniekiem, tāpat tiks sniegti asenizācijas un citi pakalpojumi, kuri nav pretrunā ar valdības noteiktajiem ierobežojumiem, ievērojot noteiktos piesardzības pasākumus.

Apmaksāta informācija.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: