Pašvaldības SIA ŪDEKA pilsētā veic sadzīves kanalizācijas tīklu inspekcijas, izmantojot dūmu ģeneratoru, lai noteiktu vietas, kur centralizētajā kanalizācijas sistēmā tiek novadīti lietus notekūdeņi.

Ventspilī ir divu veidu notekūdeņu sistēmas – šķirtsistēma, kur lietus un kanalizācijas sistēma darbojas atsevišķi, un kopsistēma, kur lietus un kanalizācijas sistēma darbojas kā viens vesels. Situācijā, kad lietusūdeņi tiek novadīti kopējā pilsētas kanalizācijas sistēmā, tie attiecīgi ir jāapsaimnieko tāpat kā sadzīves notekūdeņi, kas ietver to savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.

Pašvaldības SIA ŪDEKA jau ilgstoši lielāku lietavu laikā novēro būtisku (līdz pat desmit reizēm lielāku nekā parasti) centralizētajā kanalizācijas sistēmā nonākušo notekūdeņu apjomu, kas ir papildu slodze kanalizācijas sūkņu stacijām un rada būtiskas problēmas to darbībā, jo tās nav projektētas šāda apjoma notekūdeņu pārsūknēšanai.

Secināts, ka uzņēmuma rīcībā nav pilnīgas informācijas par publiskajos un privātajos īpašumos ierīkotajām lietusūdens novadīšanas sistēmām, pa kurām lietusūdens nonāk centralizētajā kanalizācijas sistēmā, tādēļ pērn novembrī tika uzsāktas un šobrīd aktīvi turpinātas sadzīves kanalizācijas tīklu inspekcijas visā pilsētā.

Sadzīves kanalizācijas tīklu pārbaudes tiek veiktas, darba procesā izmantojot speciālu ierīci – dūmu ģeneratoru, kas tiek pievienots sadzīves kanalizācijas akai un tiek aktivizēta dūmu ģenerēšana. Ja pēc dūmu ievades centralizētajā sistēmā tiek konstatēti dūmi privātā īpašumā, atkarībā no dūmu izvades vietas, tas var liecināt par nelegālu īpašuma lietusūdeņu novadsistēmas pieslēgumu centralizētajai sistēmai.

Gadījumos, kad īpašumā konstatēts nelegāls pieslēgums, tā īpašniekam tiek nosūtīta informatīva vēstule par nepieciešamību noteiktā termiņā šo pieslēgumu likvidēt vai legalizēt – ierīkot atsevišķu lietusūdens novadīšanas sistēmu vai noslēgt līgumu ar pašvaldības SIA ŪDEKA par lietus notekūdeņu novadīšanu sadzīves kanalizācijas tīklos un norēķiniem par šo pakalpojumu.

Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 174 Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu lietusūdeņu daudzums tiek iekļauts novadītajā kopējā notekūdeņu daudzumā un to apjomu nosaka, izmantojot Latvijas būvnormatīvā LBN 223-15 Kanalizācijas būves iekļauto formulu. Ventspils pilsētā maksa par 1 kubikmetru ir tāda pati kā sadzīves kanalizācijai – 1,11 eiro par m3, bez PVN.

Līdz šim uzņēmums konstatējis jau 44 nelegālus pieslēgumus, taču pārbaudāmo teritoriju vēl ir gana daudz, kas liek secināt, ka šis skaits varētu pieaugt. ŪDEKA aicina iedzīvotājus, kuri saņem vēstules par nelegāliem pieslēgumiem, savlaicīgi vērsties uzņēmumā un atrast piemērotāko risinājumu.

Tāpat pašvaldības SIA ŪDEKA vērš uzmanību, ka darba procesā var rasties sadūmojums gan no akām uz ielas, gan privātā īpašuma teritorijā. Protams, lieka piesardzība nekad nenāk par ļaunu, tomēr uzņēmums aicina objektīvi izvērtēt situāciju, pirms vērsties operatīvajos dienestos, un atzīmē, ka kanalizācijas tīklu inspekcijās izmantotie dūmi ir bez smakas un nekādā ziņā nav kaitīgi ne apkārtējai videi, ne cilvēku veselībai.

Apzinot visus šādus ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājus, plānots novērst esošās problēmas notekūdeņu apsaimniekošanā lietus laikā, uzlabot lietusūdens apsaimniekošanas sistēmu pilsētā, kā arī sakārtot uzskaiti un norēķinus par pilsētas tīklā novadītajiem lietusūdens apjomiem.

Apmaksāta informācija.

Lasi vēl

Komentāri (9)

 • -2
  nomaļnieks 18.02.2020, 17:18:54

  Sakārtot, tas ir labi. Būtu labi arī sakārtot ūdens piegādes uzskaiti. Kad dzīvojām ģimenē 4 cilvēki, patēriņš bija 4 m3/mēn., tagad dzīvojam 2 cilvēki, bet patērīņš 6 m3/mēn. Nopludes īpašuma pusē nav(tika baudīts).
  Sanāk, ka mēs arī mākslīgi noslogojam sūkņa staciju, jo papildus tiek aprēķināta maksa arī par kanalizāciju.

 • -5
  Normunds Birkhans 19.02.2020, 01:33:36

  Būtu labi Jūs pensionārus,kuri regulāri gružo bezjēgas forumu ,internetu izsūtīt uz Pultenes apakštaciju :) Tad Jūs tur varētu laist savu tizlo Zolīti

 • -1
  Pašvaldības SIA "ŪDEKA" 19.02.2020, 09:23:32

  Lai varētu komentēt kādu konkrētu gadījumu un sniegt atbildes uz interesējošiem jautājumiem, būtu vispirms jāzina, par kādu īpašumu ir runa - privātmāja vai daudzdzīvokļu māja, kā arī būtu nepieciešama adrese.

 • -2
  ventspilniece.lv 18.02.2020, 17:41:56

  Vai tad nav iespējams uzstādīt atsevišķu skaitītāju kanalizācijai?
  Ne viss patērētais ūdens tiek novadīts kanalizācijas sistēmā.

 • 0
  Pašvaldības SIA "ŪDEKA" 19.02.2020, 09:29:45

  Gadījumā, ja ūdens tiek izmantots dārza laistīšanai vai citur, kur ūdens netiek novadīts centralizētajā kanalizācijas sistēmā, ir jābūt uzstādītam papildus atsevišķam ūdens skaitītājam. Uzstādot ūdens skaitītāju dārza laistīšanai, patērētajam ūdens daudzumam netiek piemērots kanalizācijas pakalpojuma tarifs.

 • 0
  Rizhais mekijs nazis 18.02.2020, 18:06:11

  Vai taisnība, ka šādu pārbaudes darbu rezultātā, esot izsaukti ugunsdzēsēji?

 • -1
  Pašvaldības SIA "ŪDEKA" 19.02.2020, 09:33:16

  Jā, taisnība - pamanot sadūmojumu, kāda iedzīvotāja bija vērsusies operatīvajā dienestā. Taču jāatgādina, ka kaut gan lieka piesardzība nekad nenāk par ļaunu, tomēr aicinām objektīvi izvērtēt situāciju, pirms vērsties operatīvajos dienestos. Kanalizācijas tīklu inspekcijās izmantotie dūmi ir bez smakas un nekādā ziņā nav kaitīgi ne apkārtējai videi, ne cilvēku veselībai.

 • -3
  Kriska 18.02.2020, 20:03:53

  Pilsētā ir privātmāju rajoni,kur grāvju sistēma nedarbojas un pagalmi pārpludināti. Sanāk , ja tos ūdeņus kāds ir ievadījis kanalizācijā , par to būs jāmaksā. Stulbums!! Par lietu būs jāmaksā!!

 • -1
  666.Ventspils. 19.02.2020, 16:33:46

  Prātīgs namsaimnieks lietusūdeni kanalizācijā nenovadīs.
  To var uzkrāt mucās vai citos piemērotos tilpumos un izlietot saimnieciskām vajadzībām.

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: