Tēma: Pabalsts

 • Trūcīgie un maznodrošinātie studējošie jaunieši var saņemt pabalstu 0

  Beidzoties mācību gadam un pavasara sesijai augstskolās un tehnikumos, Sociālais dienests aicina jauniešus no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm vecumā no 15 līdz 25 gadiem (ieskaitot), kuri savu dzīvesvietu ir deklarējuši Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā, saņemt pabalstu talantīgo trūcīgo un maznodrošināto jauniešu izglītībai.

 • Aicina skolu absolventus saņemt pabalstu 0

  Ventspils pilsētas pašvaldība šogad budžetā paredzējusi līdzekļus 669 eiro apmērā pabalstu izmaksai Ventspils vispārizglītojošo skolu 9. un 12. klašu absolventiem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kā arī bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem.

 • Sniedz neprecīzu informāciju par pabalstu izmaksāšanu 2

  Ventspils pilsētas Sociālais dienests informē iedzīvotājus, ka ziņu portālā un laikrakstā VENTSPILNIEKS.LV sniegta neprecīza informācija attiecībā uz Ventspils pilsētas pašvaldības pabalsta izmaksu Mātes dienā.

 • Sāks izmaksāt pabalstu Mātes dienā 0

  Ventspils pilsētas Sociālais dienests no šī gada 7. maija līdz 25. maijam trūcīgām un maznodrošinātām daudzbērnu ģimenēm, kuras savu dzīvesvietu deklarējušas Ventspilī un kuras audzina trīs vai vairāk nepilngadīgus bērnus, sāks izmaksāt pabalstu Mātes dienā.

 • Uzsākta Lieldienu pabalsta izmaksāšana 14

  Lai Ventspilī deklarētajiem pensionāriem, personām ar invaliditāti un bērniem ar invaliditāti sniegtu materiālu atbalstu Lieldienās, Ventspils pilsētas pašvaldībā ceturtdien, 1. martā uzsākta pabalsta izmaksa.

 • Aicina rakstīt iesniegumus Lieldienu pabalsta saņemšanai 0

  Lai atbalstītu Ventspils pilsētā deklarētos bērnus ar invaliditāti, pensionārus un personas ar invaliditāti, Ventspils pilsētas pašvaldība aicina iedzīvotājus, kuriem ir tiesības saņemt Lieldienu pabalstu, rakstīt iesniegumu pabalsta saņemšanai bankas kontā.

 • Var saņemt pabalstu piegulošās teritorijas kopšanai 61

  Vientuļajiem pensionāriem un vientuļajām personām ar invaliditāti, kuri veselības stāvokļa dēļ nespēj paši kopt nekustamajam īpašumam piegulošo publiskā lietošanā esošo teritoriju, ir iespēja saņemt Ventspils pilsētas pašvaldības finansiālo atbalstu.