Atkal klāt ir septembris un gandrīz  četri tūkstoši bērni skolās un vairāk nekā 1600 mazuļi bērnu dārzos uzsāks jauno mācību gadu. Kā allaž vasarā ir veikti apjomīgi darbi, lai sagatavotu mācību iestādes kvalitatīvam izglītības procesam.

Izremontētas grupiņu telpas ieguvušas bērnu dārzi “Saulīte” un “Margrietiņa”; “Eglītē” atjaunoti elektriskie tīkli un izbūvēta ugunsgrēka signalizācijas sistēma. Ļoti ceru, ka pēc paveiktajiem akustikas uzlabošanas darbiem 2. vidusskolas sporta zālē būs kvalitatīvas sporta nodarbības un 4. vidusskolā pilnvērtīgi darbosies aktu zāles ventilācija. Kopumā paveikti darbi par vairāk nekā 400 tūkst. EUR. Tomēr vasara izrādījusies par īsu, lai izdarītu visu ieplānoto. Apjomīgi būvdarbi turpināsies 1. pamatskolā, kur nepieciešams veikt pamata konstrukciju stiprināšanu pārejai starp diviem skolas korpusiem. Gribam lai, skolas simtgadi sagaidot, šī mums visiem negaidītā un neplānotā problēma būtu pilnībā atrisināta. Tāpat esam izmantojuši iespēju saņemt valsts piešķirto kredītu, lai izbūvētu jau sen vecāku gaidīto pagalma labiekārtojumu bērnu dārzā “Margrietiņa”. Šos darbus plānots pabeigt nākamā gada vasarā. Aicinu skolu vadību, pedagogus, vecākus, būvniekus un būvuzraugus  pievērst maksimālu vērību aptverošiem drošības pasākumiem visās izglītības iestādēs, kuru teritorijās vēl turpināsies būvdarbi.

Vērtējot pagājušā mācību gada centralizēto eksāmenu rezultātus, kā arī nesen publiskotos skolu reitingus, redzam, ka pandēmijas laiks nav nācis par labu pilsētas izglītības sistēmas kvalitātei. Atgūt daļēji zaudētās pozīcijas, iespējams tikai vienā veidā - pedagogu apmācība un jaunu talantīgu pedagogu piesaiste. Realizējot mūsu jauno Rīcības programmu cilvēkresursu piesaistei izglītības iestādēs, esam iedibinājuši stipendijas studentiem. Noslēgti pirmie pieci līgumi ar topošajiem pedagogiem, kuri studē Latvijas augstskolās, viņus atbalstot ar pašvaldības stipendijām. Šogad esam piešķīruši nebijušu skaitu - 15 dienesta dzīvokļus tiem pedagogiem, kuri piekrituši pārcelties darbam uz Ventspili. Būtiski, līdz 30%, palielināts pašvaldības finansiālais atbalsts tiem pedagogiem, kuri studē Latvijas augstskolās, lai iegūtu augstāka līmeņa vai otro augstāko izglītību. Cenšamies piesaistīt darbam skolās citu nozaru profesionāļus, kuri papildus pamatdarbam, pēc tam, kad pabeiguši pedagoģiskos kursus, var papildināt mūsu skolotāju saimi, īpaši eksaktajos mācību priekšmetos.

Rīcības programmā pašvaldība ir paredzējusi finansiālu atbalstu pedagogiem, kuri būtu gatavi pārcelties uz mūsu pilsētu un var uzrādīt savā līdzšinējā darbā izcilus rezultātus. Ikdienā gan jaunajiem pedagogiem, gan tiem, kas vēlas iegūt jaunas prasmes, palīdzēs pedagogu atbalsta dienests. 

Īpaši vēlos uzrunāt pirmklasniekus un viņu vecākus. Kopumā šogad 1.klasē skolas gaitas uzsāks 370 bērni. Jau ceturto gadu topošajiem pirmklasniekiem augustā organizējam skolas iepazīšanas nometnes. Ceru, ka tas palīdzēja bērniem labāk iepazīt skolas vidi, iepazīties ar skolotājiem, atrast pirmos draugus klases biedru vidū. Novēlu, lai jums ceļš uz skolu būtu patīkams un sniegtu prieku un jaunus atklājumus katru dienu. Vecākiem novēlu būt aktīviem, sadarboties ar pedagogiem un skolas vadību. Tas noteikti palīdzēs jūsu bērniem labāk iejusties skolas ikdienā un attīstīt savas prasmes. 

Šis mācību gads ir īpašs ar to, ka pilnībā jānodrošina pāreja uz izglītību valsts valodā. Mēs turpināsim sniegt gan metodiska rakstura palīdzību, gan apmaksātus valodas uzlabošanas kursus visiem tiem, kuriem nepieciešama palīdzība. 

Vēlreiz sveicu visus 1.septembrī! Lai jaunais mācību gads jums visiem ir radošu veiksmju un panākumu gads!   

Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs

Jānis Vītoliņš

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: