Gaisa piesārņojumu mazinošu pasākumu īstenošanai, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir izsludinājusi atklātu projektu atlasi par Eiropas Savienības (ES) fondu atbalstu centralizētās siltumapgādes pieslēgumu ierīkošanai dzīvojamajās mājās.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātā ES fondu programma veidota, lai samazinātu gaisa piesārņojuma radīto negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, sekmējot dzīvojamo māju siltumapgādē izmantoto individuālo sadedzināšanas iekārtu aizstāšanu ar citām tehnoloģijām, kas būtiski samazina gaisa piesārņojumu.

Kopumā šajā ES fondu programmā būs četri uzsaukumi, tostarp pirmais uzsaukums paredzēts pieslēgumu izveidei pie centralizētās siltumapgādes sistēmas un, ja nepieciešams, tad arī apkures sistēmas ar sildelementiem un karstā ūdens sadales sistēmas pilnīgai atjaunošanai, pārbūvei vai izveidei.

Projektus CFLA var iesniegt fiziskas un juridiskas personas, kurām pilsētas teritorijā pieder:

 • viena dzīvokļa mājas – individuālās dzīvojamās mājas, vasarnīcas un dārza mājas;

 • divu dzīvokļu mājas – dvīņu, rindu un atsevišķu divu dzīvokļu mājas;

 • trīs vai vairāku dzīvokļu mājas – daudzdzīvokļu 1 - 5 stāvu mājas.

Kādiem nosacījumiem jāatbilst dzīvojamai mājai?

 • kopējā lietderīgā platība pārsniedz 50 m2;

 • dzīvojamā ēka nodota ekspluatācijā vismaz septiņus gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas un pastāvīgi tikusi ekspluatēta vismaz pēdējos trīs kalendāros gadus;

 • esošā siltumapgāde vismaz pēdējos trīs kalendāros gadus ir nodrošināta ar biomasas cieto kurināmo viena dzīvokļa vai divu dzīvokļu mājās, bet trīs un vairāk dzīvokļu mājās - vismaz 50 % dzīvokļu īpašumos siltumapgāde nodrošināta ar akmeņoglēm, kūdru vai biomasas cieto kurināmo;

 • apkures patēriņa E klase vai efektīvāka klase;

 • nepieciešamā siltumapgādes nomināla jauda nepārsniedz 50 kilovatus (kW)

Kas vēl jāņem vērā?

 • projektu var īstenot vienā vai vairākos dzīvokļu īpašumos, neaptverot dzīvojamās mājas visus dzīvokļa īpašumus, ja nodrošināts īpašnieku saskaņojums un projekta ietvaros katram dzīvokļa īpašumam tiek nodrošināts individuāls siltumapgādes risinājums;

 • projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī mājā jābūt deklarētai vismaz vienai personai katrā uz projektu attiecināmā dzīvokļa īpašumā;

 • vienā dzīvojamā mājā var īstenot tikai vienu projektu;

 • projektam paredzētais ERAF finansējums ir atkarīgs no siltumenerģijas pieprasījuma jaudas, taču nevarēs pārsniegt 4400 EUR uz vienu deklarēto iedzīvotāju īpašumā, kur tiks veikta siltumapgādes uzlabošana;

 • atbalsts pieejams arī tad, ja dzīvojamā mājā tiek veikta saimnieciskā darbība;

 • izmaksas attiecināmas no 2023. gada 7.aprīļa, taču projekts nedrīkst būt pabeigts pirms projekta iesnieguma iesniegšanas aģentūrā.

Projektu iesniegumu sagatavošanai un iesniegšanai atvēlēti divi mēneši: no šā gada 26. maija līdz šā gada 25. jūlijam. Projektu vērtēšana noritēs trīs mēnešu laikā, bet projektu īstenošana būs jāveic ne ilgāk kā divu gadu laikā.

Pirmajā uzsaukumā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums paredzēts līdz 95% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Šajā un nākamajā gadā tiks izsludinātas nākamas projektu atlases arī siltumsūkņu, granulu apkures katlu un dažādu siltumapgādes sistēmu veidu, tostarp saules paneļu ierīkošanai.

Plašāk par pieejamo atbalstu un projektu iesniegumu sagatavošanu ieinteresētās personas varēs uzzināt arī tiešsaistes seminārā 9. jūnijā, ko CFLA rīkos sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.

Detalizēta informācija par atlasi un pieteikšanās kārtību pieejama CFLA tīmekļvietnē ŠEIT!

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: