Tuvojoties gada izskaņai, Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas galvenais ārsts Eijs Ilziņš stāsta par slimnīcā īstenotajiem un uzsāktajiem projektiem, par jaunu speciālistu piesaisti, kā arī sniedz nelielu ieskatu nākamā gada iecerētajos darbos.

Gads paskrējis teju nemanot. Kāds tas ir bijis Ziemeļkurzemes reģionālajai slimnīcai?

– Gads patiešām paskrējis ļoti ātri. Attīstību varam vērot kā pilsētas, tā valsts un visas pasaules mērogā, un mūsu slimnīca nav izņēmums – Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca attīstās, pilnveido sniegto pakalpojumu klāstu gan cilvēkresursu attīstības ziņā, gan veicot nozīmīgus infrastruktūras uzlabojumus, no kuriem īpaši vēlos uzsvērt Neatliekamās palīdzības centra būvniecību.

Pirms gada sniedzot interviju Ventas Balsij par padarīto gada griezumā, pieskārāmies arī šī gada plāniem, un šobrīd varu teikt, ka 2022. gadā slimnīcā ir padarīts ļoti daudz, tostarp īstenoti divi apjomīgi projekti – pabeigts Kurzemes Rehabilitācijas centrs, proti, tā būvniecība, iekārtošana, pacientu plūsmas pārkārtošana, nodrošinot visu procedūru pieejamību, optimizējot darbinieku noslodzi un piesaistīšanu. Pakalpojumu pieejas nodrošināšana ir veikta ļoti ātri, profesionāli un kvalitatīvi. Kurzemes Rehabilitācijas centrs strādā, piesaistot arvien jaunus pacientus.

Otrs slimnīcas īstenotais projekts, ko vēlos pieminēt, ir ceturtās operāciju zāles būvniecība, kas bija ļoti svarīgs posms mūsu Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā. Būvniecības darbi notika nevis ārpus slimnīcas, bet tieši, ja tā var teikt, slimnīcas sirdī – struktūrvienībā, kuras darbība ir ārkārtīgi svarīga, līdz ar to bija jātiek galā ar dažādiem izaicinājumiem, ar kuriem būvnieki, kā arī visi pārējie iesaistītie veiksmīgi tika galā, un novembrī šī operāciju zāle tika atklāta. Jau šogad tā tiks iesaistīta operāciju nodrošināšanas procesā.

Tāpat vēlos pieminēt arī slimnīcas Ginekoloģijas un dzemdību profilu. Slimnīca strādā ne tikai lai sniegtu neatliekamo palīdzību ginekoloģijas jomā, bet palīdzētu arī jaunajām māmiņām, dzemdētājām, jaundzimušajiem. Ventspils slimnīcā gada sākumā notika paplašināto Dzemdību zāļu atklāšana. Jaunās iespējas tagad var izbaudīt un novērtēt māmiņas, un par uzlabojumiem gandarīts arī personāls. Tieši māmiņas un vecmātes bija tās, kuru viedoklis bija noteicošais uzlabojumu īstenošanā. Aicinu visas jaunās topošās māmiņas izmantot mūsu slimnīcas Dzemdību nodaļu kā vietu, kur laist pasaulē savu bērniņu.

Tas patiesi ir ļoti nozīmīgi, ka slimnīca rūpējas par savu attīstību. Lai uzsāktie projekti veiksmīgi darbotos, nepieciešams arī cilvēku resurss. Kas Ventspils slimnīcā notiek ar jauno speciālistu piesaisti?

– Tas ir vēl viens svarīgais jautājums, pie kura slimnīca nopietni strādā, proti, cilvēkresursu programma. Šī gada rudeni gribētu nosaukt par zelta rudeni – gan tēlainā, gan tiešā nozīmē. Slimnīcai ir izdevies piesaistīt četrus jaunus topošos ārstus, kas strādā uz pilnu slodzi slimnīcā. Runa ir par Ginekoloģijas un dzemdību bloka vadītāju Sergeju Tarasovu, traumatologu ortopēdu Valtu Boginski, anesteziologu reanimatologu Vadimu Zilu un uztura speciālisti Elīzu Madaru Treiju. Vēlos viņiem teikt paldies par to, ka viņi ir izvēlējušies par savu darba vietu mūsu slimnīcu. Šie ārsti pārceļas uz Ventspili strādāt, pārceļas kopā ar ģimenēm. Par to tiešām ir milzīgs gandarījums.

Pie nozīmīgiem jaunumiem noteikti akcentējama arī vēnu operāciju uzsākšana Ventspils slimnīcā. Jau iepriekš Ventspilī bija pieejamas asinsvadu ķirurga Dr. Pāvela Žibenko konsultācijas, un, ņemot vērā pacientu pieprasījumu, oktobrī radām iespēju uzsākt arī vēnu operācijas. Dr. Žibenko novērtēja, ka mums ir viss nepieciešamais aprīkojums šādu operāciju veikšanai, līdz ar to – pacientiem, kuriem šāds pakalpojums nepieciešams, vairs nav jādodas to saņemt uz Rīgu. Esam saņēmuši jau pirmās pozitīvās pacientu atsauksmes.

Ļoti svarīgi, lai ikviens, kas nolēmis strādāt mūsu slimnīcā, šeit justos gaidīts – viņam būtu sava darba vieta, atpazīstamība kolēģu vidū. Tā arī ir viena no slimnīcas koncepcijām – ja šeit darbu uzsāk jauns ārsts, ir svarīgi viņam nodrošināt šo māju sajūtu, lai viņš jūtas gaidīts. Personāla attīstības programma paredz arī aizvietojamību, kas nozīmē to, ka ikviens ārsts, kurš ir devies pensijā, ir jāaizvieto ar jaunajiem speciālistiem, lai nodrošinātu nepārtrauktu veselības aprūpes sniegšanu pacientiem.

Speciālistu piesaistes ziņā ražīgs būs arī nākamais gads – pavasarī rezidentūru pabeigs pneimonologs Gusts Ancāns un urologs Sandis Laizāns. Plānots, ka jau marta beigās viņi sāks pilnas slodzes darbu mūsu slimnīcā, pārceļoties uz dzīvi Ventspilī. Savukārt rudenī mūsu speciālistu komandai pievienosies ķirurģe Elīna Tauvēna. Jāatzīmē arī speciālisti, kuri šogad iestājušies rezidentūrā, un nākotnē pievienosies Ventspils slimnīcas kolektīvam – anesteziologs Jānis Cimmermanis un neirologs Jānis Dāvis Osipovs, savukārt jaunā speciāliste Kristīne Cēbere no internās medicīnas specialitātes ir pārgājusi uz valsts apmaksātu rezidentūru gastroenteroloģijā un endoskopijā.

Vai varat iezīmēt arī nākamā gada plānus?

– Runājot par nākamā gada plāniem, tad vislielākais izaicinājums neapšaubāmi ir Neatliekamās medicīniskās palīdzības centra un Laboratorijas būvniecība. Nākamajā gadā to ir plānots pabeigt. Kā zināms, neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana ir viens no slimnīcas galvenajiem uzdevumiem. Tas ir jānodrošina 24 stundas diennaktī, bez jebkādiem izņēmumiem. Mūsu slimnīca šo funkciju veic septiņās specialitātēs. Tas specialitāšu daudzums, kurā slimnīca strādā neatliekamajā palīdzībā, galvenokārt nosaka slimnīcas statusu, līmeni. Latvijas slimnīcu hierarhijā tas ir ceturtais līmenis, līdz ar to ir ārkārtīgi svarīgi, lai šīs septiņas specialitātes būtu nodrošinātas gan ar personālu, gan ar visu nepieciešamo aprīkojumu, turklāt sniegtie pakalpojumi būtu profesionāli, droši un efektīvi pacientam, tādēļ pilnīgi skaidrs, ka Neatliekamās medicīnas palīdzības centra būvniecība ir absolūta nākamā gada prioritāte, kurai pievērsīsim savu uzmanību, lai viss noritētu tā, kā ir plānots. Slimnīca veic diennakts neatliekamo palīdzību, kā jau minēju, septiņās specialitātēs: tā ir ķirurģija, traumatoloģija, dzemdību un ginekoloģijas specialitāte, intensīvā terapija un anestezioloģija, bērnu slimības, iekšķīgās slimības un neiroloģija. Un neviena no šīm specialitātēm nevar pastāvēt bez diagnostikas – datortomogrāfijas, ultrasonogrāfijas, rentgena un laboratorijas izmeklējumiem.

Neraugoties uz jaunās nodaļas izbūves darbiem, mēs joprojām nodrošinām visas iepriekšminētās funkcijas. Darām visu, lai slimnīcas dzīve noritētu paralēli celtniecības darbiem. Protams, ir jāsamierinās ar dažāda veida grūtībām, bet jebkurš celtniecības process, kas ir virzīts uz attīstību, ir jāizdzīvo. Nākamgad šo projektu esam iecerējuši pabeigt, lai jau rudenī atklātu jaunu Neatliekamās palīdzības centru. Un te gribētu piebilst, ka sabiedrībai pakāpeniski vajadzētu atteikties no jēdziena uzņemšanas nodaļa, jo, ņemot vērā straujo attīstību, šis jēdziens vairs patiesībā neizsaka neko – Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļa ietver visu iepriekš minēto specialitāšu profilus, kuros mēs uzņemam pacientus. Plānveida pacientu uzņemšana notiks paralēli neatliekamās palīdzības centra darbībai. Vēlos vēlreiz uzsvērt, ka neatliekamā medicīniskā palīdzība ir viena no slimnīcas prioritātēm, kuru mēs sniedzam Ziemeļkurzemes reģiona iedzīvotājiem, tādēļ ir svarīgi, lai šis pakalpojums būtu maksimāli efektīvs. Turklāt tas nenozīmē tikai jaunu telpu izveidi. Esam uzsākuši darbu pie tā, lai papildus vadlīnijām, noteikumiem un prasībām pilnveidotu arī individualizētu pieeju, kas nozīmē izmeklēšanas algoritmu izstrādi un ieviešanu jeb neatliekamās medicīniskās palīdzības standartu uzlabošanu.

Vai cilvēkresursu piesaiste un infrastruktūras izveide uzlabos arī pakalpojumu pieejamību?

– Šis jautājums nepārtraukti ir mūsu dienas kārtībā, un paralēli attīstības projektiem, slimnīca arī nākamgad turpinās strādāt pie tā, lai Ventspils un novada iedzīvotāji saņemtu pēc iespējas vairāk dažādu pakalpojumu, lai nebūtu kaut kādu medicīnisku apsvērumu dēļ jābrauc uz Rīgu, uz citām slimnīcām. Tas ietver gan dažādu speciālistu piesaisti, gan ambulatoro pacientu plūsmas pilnveidošanu.

Tāpat turpināsim veidot drošu, pacientam saprotamu, ātru un efektīvu ārstēšanas modeli dažādās situācijās.

Ko jūs novēlētu ikvienam šajā īpašajā laikā?

– Kā ik gadu, Ventspils mūs priecē ar brīnišķīgu svētku noformēju pilsētā, kas palīdz sajust Ziemassvētku noskaņu. Izmantojot iespēju, vēlos aicināt ikvienu piekopt veselīgu dzīvesveidu un atcerēties, ka, lai arī par kovidu runā arvien mazāk, tomēr ar šo vīrusa infekciju sabiedrība joprojām slimo daudz, un tas izraisa veselības traucējumus. Šobrīd ir arī gripas epidēmija, tāpēc aicinu cilvēkus būt piesardzīgiem un simptomu gadījumā palikt mājās, lai pasargātu citus.

Vēlos izteikt pateicību slimnīcas personālam, ārstniecības aprūpes un atbalsta personālam par profesionāli veiktajiem pienākumiem, par godprātību un augstu atbildības sajūtu, veicot savu darbu.

Novēlu visiem priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu! Un pats svarīgākais, protams, labu veselību!

Lasi vēl

Komentāri (1)

  • 0
    juris700 28.12.2022, 18:02:04

    Līdz šim domāju ka slimnīcas priotirātē ir pacientu veselība...kā izrādas ļoti maldījos

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: