14. janvārī plkst. 14.00 Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes „Ventspils Komunālā pārvalde” telpās, Užavas ielā 8, 3. stāvā, Ventspilī, notiks mutiskā izsole ar augšupejošu soli, biroja nomas tiesībām Rūpniecības ielā 2.

Birojs atrodas Inovāciju centra 1A. stāvā, kur nākotnē tiks radītas ne mazāk kā 6 (sešas) jaunas darba vietas.

 

Nomas vieta

Kadastra numurs

 

Veids

Nomas platība, m2

Sākumcena

(bez PVN 21%),

(EUR /m2)

Izsoles solis EUR

Rūpniecības iela 2, Ventspils

27000080601

Biroja telpa

64,90

3,80

0,05

 

Izsoles dalībniekiem jāpiesakās izsolei, iesniedzot (vai nosūtot pa pastu) pieteikumu Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādē „Ventspils Komunālā pārvalde”, Ventspilī, Užavas ielā 8, 3.stāvā, 6.kabinetā, pie Investīciju daļas vadītāja R. Blumberga (tālr. uzziņām 63620960). To iespējams izdarīt katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00 (piektdienās līdz plkst. 16.00), līdz 2022. gada 13. janvāra plkst. 14.00 ieskaitot.

Pretendenti var piedalīties izsolē, ja pieteikums iesniegts šajos izsoles noteikumos minētajā termiņā, noteiktā kārtībā iesniegti nepieciešamie dokumenti un iemaksāta izsoles noteiktā nodrošinājuma nauda.

Ar izsoles nolikumu dalībnieki bez maksas var iepazīties, vēršoties Komunālajā pārvaldē pie Investīciju daļas vadītāja R. Blumberga vai arī izlasot to ŠEIT.

Nomas objektu var apskatīt dabā Rūpniecības ielā 2, Ventspilī. Paredzamais nomas līguma termiņš ir 20 (divdesmit) gadi, ar iespēju termiņu pagarināt.

Nomas objekta nomas tiesību pretendents var būt komersants, kurš saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Nolikumu var iegūt izsolāmās nomas tiesības, ja tas uz pieteikuma iesniegšanas dienu atbilst visām zemāk minētajām prasībām:

  • pretendentam nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR;

  • nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, tiesiskās aizsardzības process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

  • pretendenta  plānotās darbības Nomas objektā atbilst Nolikuma nosacījumiem;

  • pretendents Nolikumā noteiktajā termiņā un kārtībā iesniedzis pieteikumu dalībai izsolē;

  • pretendents samaksājis Nolikuma norādīto drošības naudu.

Inovāciju centra Rūpniecības ielā 2, Ventspilī, ēkas būvdarbi un teritorijas labiekārtošanas darbi tiek veikti ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu, projekta “Inovāciju centra un publiskās infrastruktūras izbūve Rūpniecības ielā 2, Ventspilī” Nr. 5.6.2.0/19/I/003 ietvaros.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: