Gatavojoties jaunajai apkures sezonai, pašvaldības SIA Ventspils siltums katlumājās šovasar veikti ražošanas iekārtu tehniskās profilakses remontdarbi, kā arī organizēti iepirkumi par kurināmā piegādi katlumājām, lai klientiem varētu nodrošināt stabilu un nepārtrauktu siltumapgādes pakalpojuma pieejamību.

Savukārt, lai iedzīvotāju mājokļos būtu silti un komfortabli, tikpat svarīgi apkures sezonai sagatavot arī dzīvojamo māju iekšējās siltumapgādes sistēmas un individuālos siltummezglus, kas nodrošina ne tikai karstā ūdens sagatavošanu, apkuri un vēlamo temperatūru dzīvokļos, bet arī sniedz iespēju ekonomiski lietot siltumenerģiju, tādējādi samazinot izdevumus par apkuri un karstā ūdens sagatavošanu.

Regulāra apkope nepieciešama visai ēkas siltumapgādes sistēmai

Lai apkures sezonā mājas siltumapgādes sistēma strādātu efektīvi, ir nepieciešama regulāra tās apkope, tāpēc aicinām māju apsaimniekotājus un pārvaldniekus veikt pārbaudes un nepieciešamības gadījumā arī iekārtu profilaktiskos remontus, stāvvadu balansēšanu, hidrauliskās pārbaudes, siltummaiņu skalošanu u.c. nepieciešamās apkopes, lai visas iekārtas būtu labā tehniskā kārtībā un gatavas darbam. Tā kā apkures sistēmas darbības princips ir efektīva siltumenerģijas padeve un atdeve, pirms apkures sezonas sākuma būtu ieteicams iedzīvotājiem savos dzīvokļos pārbaudīt arī sildelementu – radiatoru un konvektoru tehnisko stāvokli, kā arī attīrīt tos no putekļiem.

Neatlieciet apkures sezonas uzsākšanu uz pēdējo brīdi

Lai arī ierasts, ka apkures sezona parasti tiek uzsākta agrāk vai vēlāk oktobrī, atkarībā no laika apstākļiem un māju iedzīvotāju vēlmēm, tomēr, pateicoties ēkā izbūvētajiem individuāliem siltummezgliem, šādu iespēju var nodrošināt jebkurā brīdī – arī tad, kad laiks jau kļuvis pietiekami drēgns, bet vēl šķiet, ka apkures sezonu nevajadzētu uzsākt, lai mazāk būtu jāmaksā par siltuma patēriņu. Bieži vien, pieņemot šādu lēmumu, tiek pieļautas kļūdas, jo māja paguvusi atdzist un tās apsildei jau ir nepieciešams lielāks siltumenerģijas patēriņš, rezultātā arī lielākas izmaksas par apkuri. Izvēloties pakāpenisku mājokļa apsildi, tiek radīti komfortabli apstākļi visiem mājas iedzīvotājiem, jo īpaši ģimenēm ar mazuļiem un senioriem. Lai to panāktu, aicinām māju īpašniekus un apsaimniekotājus pārdomāt siltuma taupīšanas pasākumus, ieregulējot automatizētos siltummezglus atbilstoši katras mājas vajadzībām, lai nodrošinātu vēlamo apkures temperatūru jau tad, kad mājokļos sajūtams drēgnums, tādējādi nepieļaujot, ka māja pilnībā atdziest.

Lai arī kāds būtu apkures sezonas sākums – ir labi, ja esam tam gatavi

Kā jau ik gadu, arī šovasar uzņēmums Ventspils siltums organizēja iepirkumus par regulārām kurināmā piegādēm katlumājām, lai ventspilniekiem nodrošinātu kvalitatīvu un nepārtrauktu siltumapgādi. Neskatoties uz to, ka kurināmā tirgus cena pieaugusi, jauno apkures sezonu uzņēmums uzsāks, saglabājot līdzšinējo tarifu – 54,90 eiro/MWh, kas ir stabils jau kopš 2017. gada marta. Ventspilī tarifu izdevies saglabāt joprojām nemainīgu, pateicoties gan veiktajām investīcijām siltumtrašu rekonstrukcijā, dūmgāzu kondensatoru būvniecībā un biomasas katlumāju modernizācijas procesā, gan labi plānotai un organizētai saimnieciskai darbībai, lai ilgtermiņā tiktu nodrošināta droša, efektīva, stabila un videi draudzīga siltumapgāde. Turklāt, lai ierobežotu kaitīgo vides faktoru ietekmi uz cilvēkiem un apkārtējo vidi, piegādātajām kurināmā kravām tiks veiktas arī pārbaudes ar speciālu radiācijas detektēšanas sistēmu, kas šogad tika ierīkota Pārventas katlumājas teritorijā.

Būtiski atcerēties, ka ne jau tikai siltumenerģijas tarifs ietekmē apkures izmaksas, bet arī iedzīvotāju patērētais siltumenerģijas daudzums, tāpēc tieši ikmēneša ēkas siltumenerģijas patēriņš ir noteicošais faktors tam, cik daudz mājas iedzīvotāji maksās par apkuri. Domājot par apkures izmaksu ietekmējošiem faktoriem un kā tos samazināt, uzņēmums Ventspils siltums aicina iedzīvotājus ikdienā pievērst uzmanību arī tam, kā ēkā tiek taupīts siltums – vai ir pietiekami noblīvētas ēkas ārdurvis, bēniņu lūkas un pagraba logi, vai koplietošanas telpās nav ilgstoši atvērti logi uz vēdināšanu, vai nav atstātas neaizvērtas kāpņu telpu ārdurvis utt. Pievēršot uzmanību šiem faktoriem un mainot savus ikdienas paradumus, samazināt siltumenerģijas patēriņu kaut daļēji iedzīvotājiem izdotos arī pašu spēkiem.

Nenoliedzami, ka galvenokārt ēkas siltuma patēriņš saistīts ar mājas siltumnoturību, tāpēc tajās daudzdzīvokļu mājās, kuru īpašnieki ir spēruši atbildīgu soli un veikuši ēkas atjaunošanu, ir vērojams būtisks siltuma patēriņa samazinājums. Neraugoties uz pašreiz pietiekami sarežģīto ekonomisko situāciju, esam gandarīti par to, ka Ventspilī tiek siltināti seši daudzdzīvokļu nami, kuru iedzīvotāji lēmuši arī par savu mājokļu siltumapgādes sistēmu sakārtošanu. Līdz ar to energoefektivitātes uzlabojumus šo māju iedzīvotāji varēs novērtēt jau šajā ziemas sezonā.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: