Gards un kvalitatīvs ūdens, videi draudzīga notekūdeņu attīrīšana un iespēja 98,5% iedzīvotāju pieslēgties centralizētiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem - tas ir mērķtiecīga un ilgstoša darba rezultāts.

Lai nodrošinātu ūdenssaimniecības pakalpojumu nepārtrauktību un teicamu to kvalitāti, darbs nekad neapstājas un ikdiena pašvaldības SIA ''ŪDEKA'' paiet - uzraugot, atjaunojot, analizējot, plānojot, kā arī ieguldot resursus. Jau kopš 2000. gada ir mērķtiecīgi strādāts, lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti un to pieejamību. Ventspils ūdenssaimniecības attīstības projektu ietvaros ir rekonstruēti un no jauna izbūvēti 235 km ūdensvada un kanalizācijas tīkli visā pilsētā. Īpaši jāatzīmē 2005. gadā izbūvētie nozīmīgie objekti - dzeramā ūdens attīrīšanas stacija un notekūdeņu attīrīšanas komplekss. Kopā no 2003. gada līdz 2018. gadam pilsētas ūdensaimniecības attīstībā ieguldīti 83,4 miljoni eiro.

Šobrīd ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras sakārtošana notiek daudz mazākā apmērā nekā iepriekšējos gados, jo ūdensaimniecības nozarei nav pieejams Eiropas Savienības līdzfinansējums un visi darbi tiek veikti par kapitālsabiedrības budžeta līdzekļiem.

Liels darbs ieguldīts ne tikai, lai nodrošinātu kvalitatīva dzeramā ūdens piegādi un videi drošu notekūdeņu novadīšanu un attīrīšanu, bet arī, lai saglabātu zemu tarifu. Pateicoties veiksmīgai izdevumu optimizācijai, iekārtu automatizācijai, ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu paveiktajam, kā arī 2016. gadā ieviestajām izmaiņām patēriņa uzskaitē un norēķinu kārtībā, Ventspilī jau 12 gadus ir izdevies ūdenssaimniecības tarifu saglabāt nemainīgi stabilu. Spēkā esošais tarifs spēkā stājās 2009. gada 1. februārī, un tas ir viens no vecākajiem un arī zemākajiem Latvijā. Uzņēmums lielu uzmanību pievērš resursu taupīšanai, piemēram, izvēloties risinājumus, kas ļauj samazināt elektroenerģijas patēriņus. Jāatzīmē, ka gadu gaitā, valstī kopumā cenas ir pieaugušas un tas ietekmē arī ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas izmaksas, piemēram, cenas degvielai (kāpums vidēji par 15%), elektroenerģijai (pieaugums par 63%), kā arī dažādām precēm un pakalpojumiem, kas nepieciešami uzņēmuma pārvaldībā esošo ūdenssaimniecības sistēmu uzturēšanai.

Šajā gadā PSIA ''ŪDEKA'' saskaras arī ar realizācijas apjoma kritumu. Samazinājums novērojams tieši juridisko klientu patēriņos, kas skaidrojams ar atsevišķu uzņēmumu dīkstāvi, uzņēmumu tehnoloģiju nomaiņu, kā arī ar epidemioloģiskajiem ierobežojumiem. Ūdenssaimniecības pakalpojumiem ir raksturīgi, ka, mainoties patēriņa apjomiem, lielākā daļa izdevumu nemainās, jo infrastruktūra, tāpat arī darbaspēks, kas nepieciešams pakalpojumu nodrošināšanai ir vajadzīgs arī situācijā, ja atsevišķu patērētāju patēriņa apjomi samazinās.

Jāņem vērā, ka ūdenssaimniecības pakalpojumu patēriņš ir viens no tarifa ietekmējošiem faktoriem, tādēļ situācijai nemainoties, var nākties pārskatīt esošo tarifu.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: