Pēc administratīvi teritoriālās reformas visos novados būs jāizveido pašvaldības policija, preses konferencē par jauno Pašvaldību likumu teica vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs.

Šim pienākumam ir noteikts pārejas periods, un tajās pašvaldībās, kurās nav izveidota pašvaldības policija, tas būs jāpaveic līdz 2024. gadam.

Ministrs gan atzina, ka pašlaik vēl nav pilnas skaidrības par iespējamo funkciju un finansējuma pārdali starp Valsts policiju un pašvaldību policijām, tas esot sarunu jautājums ar Iekšlietu ministriju.

Līdzīga situācija esot arī saistībā ar atskurbšanas pakalpojuma sniegšanu pašvaldībās, tas būs jānodrošina jaunveidojamām pašvaldībām. Pašlaik par šo pakalpojumu apmaksu lemj valdība, piešķirot līdzekļus pašvaldībām no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

Ministru kabinets akceptēja jauno Pašvaldību likumu. VARAM skatījumā, likumprojekts paredz lēmējvaras un izpildvaras skaidrāku nodalīšanu, pilnveidojot kompetenču un funkciju sadali, skaidrāku pašvaldību darba organizācijas modeļa un amatpersonu kompetences noteikšanu.

Ministrija likumprojektu papildinājusi arī ar pašvaldības izpilddirektora pienākumu izveidot iestādes iekšējās kontroles sistēmu. Tāpat noteikts, ka kandidātu atlase uz amatiem pašvaldības administrācijā notiek atklātā konkursā, izņemot gadījumus, ja persona piekritusi pārcelšanai. Likumprojektā ir precizēti domes deputāta amatu savienošanas ierobežojumi.

Pašvaldību likumā esot noteikti mehānismi plašai iedzīvotāju līdzdalības nodrošināšanai pašvaldības darbā, tādējādi paaugstinot pašvaldības darba kvalitāti un atbilstību tās iedzīvotāju interesēm.

Kā viena no iedzīvotāju iesaistes formām paredzēta līdzdalības budžeta ieviešana, tādējādi nodrošinot demokrātisku procesu, kas sniedz iespēju pašiem iedzīvotājiem noteikt to, kā tiek iztērēta daļa no pašvaldības budžeta teritorijas attīstības jautājumos. Tas veicināšot iedzīvotāju mērķtiecīgu sadarbību ar pašvaldību.

Likumprojekts paredz pašvaldībās organizēt iedzīvotāju padomes, kas tiktu ievēlētas iedzīvotāju kopsapulcēs un uzturētu dialogu starp iedzīvotājiem un domi. Tāpat noteikta arī iespēja pašvaldības iedzīvotājiem iesniegt domei kolektīvo iesniegumu.

Lai padarītu raitāku vietvaru darbu, kā arī mazinātu administratīvo slogu ministrijā, VARAM likumprojektā ir noteikusi jomas, kur veicama pašvaldību izdoto saistošo noteikumu pirmskontrole, vienlaikus ministrijai tiek saglabāta saistošo noteikumu tiesiskuma pēckontrole, tajā skaitā ministra tiesības apturēt prettiesisku saistošo noteikumu vai to punktu darbību.

Likumprojekts paredz noteikt vietvarām pienākumu saistošo noteikumu projektu un tā paskaidrojuma rakstu pirms izdošanas uz vismaz divām nedēļām publicēt pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē sabiedrības viedokļa noskaidrošanai.

Savukārt, lai ikviena persona zinātu savas tiesības un būtu ērti pieejams normatīvais akts, kas to nosaka, saistošajiem noteikumiem noteikta vienota spēkā stāšanās kārtība pēc publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", kā arī tos sistematizēs portālā "likumi.lv", kas atvieglos arī pašvaldību darbības uzraudzības iestāžu darbu.

Likumprojektā iekļauts arī precīzs pašvaldības informatīvo izdevumu skaidrojums.

Precizēti arī domes un komiteju darba organizācijas jautājumi, kas skar sēžu rīkošanu, kuru noregulējums šobrīd spēkā esošajā likumā ir neskaidrs, novecojis vai neatbilstošs citiem normatīvajiem aktiem.

Izstrādātajā likumprojektā ministrija ieviesusi skaidras norādes par to, kādos gadījumos domē var sasaukt ārkārtas sēdes, turklāt turpmāk, ārkārtas sēžu nepieciešamība būs skaidri jāpamato, norādot konkrētas nelabvēlīgās sekas jautājuma izskatīšanas atlikšanai.

Mūsdienīgu risinājumu pieejamība un arī Covid-19 radītie izaicinājumi ir ļāvuši likumprojektā īpaši atrunāt konkrētus gadījumus, kad, izmantojot tiešsaistes videokonferences sarunu rīku, domes sēde var notikt attālināti. Šādu gadījumu paredzēšana jau likumā nodrošinātu iespēju, piemēram, sabiedrības drošībai steidzamu lēmumu nekavējošu izskatīšanu, ja konkrētajā pašvaldībā iestājas ārkārtas situācija vai valstī ir izsludināti pulcēšanās ierobežojumi.

Jaunajā likumprojektā ir precizēts pašvaldību autonomo funkciju formulējums, pamatojoties uz nozaru ministriju sniegtajiem priekšlikumiem, kā arī tiek konkretizēta pašvaldību atbildība.

Likuma projektu kritizējusi Latvijas Lielo pilsētu asociācija, kura aicina to būtiski pilnveidot.

Likums vēl jāpieņem Saeimai.

Lasi vēl

Komentāri (4)

 • -1
  T.Montāns 17.03.2021, 12:15:55

  Nu tad beidzot! Citādi aiz Ventspils zīmes totāla anarhija.

 • -1
  Pipars 17.03.2021, 12:56:22

  Un ko saka Ventspils novada dome?

 • -6
  STOPVACZISM 17.03.2021, 13:57:57

  Anarhija ir kārtības māte!
  Nost ar policejisku valsti un policaju bezpreģelu!

 • -1
  Kaudzītes brālis 17.03.2021, 18:05:35

  Lauku apvidos švaki ar noteikto ierobežojumu ievērošanas kontroli.Pašvaldības policija varētu palīdzēt ar pārkāpumu atklāšanu.

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: