Ventspils pilsētas dome pieņēma lēmumu noslēgt deleģēšanas līgumu ar nodibinājumu ''Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām ''Cimdiņš'''' un nodot tam bezatlīdzības lietošanā pārbūvēto ēku Kuldīgas ielā 4, lai veicinātu sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu pieejamību bērniem, jauniešiem un pilngadīgām personām ar īpašām vajadzībām.

Ventspils pilsētas dome, realizējot projektu ''Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Ventspils pilsētas pašvaldībā'', atjaunojot Ventspils vecpilsētas ēku un apkārtējo vidi, pārbūvēja ēku Kuldīgas ielā 4, lai radītu jaunu dienas centru ar 373 m2 lielu platību. Jaunā ēka ekspluatācijā nodota 2020. gada 3. decembrī, un tā ir divas reizes plašāka nekā līdz šim Atbalsta centra ''Cimdiņš'' rīcībā esošās telpas Atpūtas ielā 16.

Paredzēts, ka jaunajās telpās ventspilniekiem nodrošinās sociālo palīdzību, sniedzot sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus, t.sk. dienas aprūpes centra pakalpojumus un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus vismaz 40 pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un vismaz 55 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, vienlaicīgi uzņemot 20 bērnus ar funkcionāliem traucējumiem un 30 pilngadīgas personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Ventspils pilsētas dome arī iepriekš, 2012. gada 12. martā, ir slēgusi deleģēšanas līgumu ar Atbalsta centru ''Cimdiņš''. tomēr, palielinoties klientu lokam, telpas Atpūtas ielā 16 kļuva par mazu - ja sākotnēji tajā darbojās 20 bērni, tad šobrīd to par savām otrajām mājām sauc jau 260 bērni un pilngadīgas personas ar īpašām vajadzībām.

Atbalsta centrs ''Cimdiņš'' ir organizācija, kas tika izveidota 2010. gada 1. novembrī Latvijas Bērnu fonda un Ventspils pilsētas domes realizētā projekta ''Multifunkcionālā atbalsta centra izveide bērniem ar īpašām vajadzībām''. Kopš 2011. gada 3. februāra Nodibinājumam ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss un 2011. gada 14. janvārī tas ir reģistrēts Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā kā dienas aprūpes centra pakalpojuma sniedzējs (pārreģistrēts 2020. gada 21. aprīlī).

Atbalsta centra ''Cimdiņš'' bērniem, jauniešiem un pilngadīgām personām ar īpašām vajadzībām arī turpmāk būs iespējams saņemt psiholoģisku, informējošu, izglītojošu, medicīnisku, sociālu atbalstu, kā arī sociālos un rehabilitācijas pakalpojumus bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm. Centrs arī darbojas, lai veicinātu bērnu, pieaugušo un ģimeņu labklājību, nodrošinot attīstošas, informatīvas un preventīvas programmas, izstrādājot un organizējot izglītības programmas, veicinot pilsoniskās sabiedrības attīstību bērnu un pieaugušo tiesību jomā.

Lasi vēl

Komentāri (2)

  • -5
    Arnis Junge 22.02.2021, 10:18:24

    Pēc ilgiem gadiem mums bija kārtīga ziema, ar sniegu un salu. Tomēr, šis gads un šī ziema daudziem nāca ar mazākiem ienākumiem, jo šajos laikos, izrādās, valdība var aizliegt pat strādāt! Vai ir kāds atbalsts vai pabalsts, kas palīdz segt apkures rēķinus, vai malciņas iegādi? Kur un kā tādam var pieteikties, ja tāds ir? Un vai ir pirms tam jānokārto status vai kā to izvērtē kam piešķirs un kam ne?

  • -4
    Ventspils Sociālais dienests 23.02.2021, 15:43:23

    Ventspils pilsētas pašvaldība sniedz atbalstu kurināmā iegādei un centrālapkures patēriņa daļējai kompensēšanai. Pabalstu var saņemt ģimenes (personas), kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss, kā arī atsevišķi dzīvojoši pensionāri un atsevišķi dzīvojošas personas ar invaliditāti, kuru ienākumi pēdējo 3 mēnešu laikā nepārsniedz 340 eiro mēnesī. Par pabalsta saņemšanas nosacījumiem varat iepazīties apmeklējot saiti https://likumi.lv/doc.php?id=245445, kā arī vēršoties Sociālajā dienestā pa tālr. nr. 63601210 vai 63663001.

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: