Ventspils pilsētas pašvaldība augstu vērtē ikvienu nevalstisko organizāciju, kas darbojas Ventspilī un sniedz atbalstu ventspilniekiem, kā arī pašvaldība sadarbojas ar pakalpojuma sniedzējiem, lai sniegtu sociālo palīdzību un pakalpojumus ventspilniekiem, toskait sociāli mazaizsargātām personām un personām ar īpašām vajadzībām.

Ventspils pilsētas pašvaldība jau daudzus gadus sadarbojas ar nevalstiskajām organizācijām, kas darbojas sociālajā jomā. Virkne šādu nevalstisko organizāciju saņem līdzfinansējumu no pilsētas budžeta savu darbības mērķu sasniegšanai. 2020. gadā Ventspils pilsētas pašvaldība atbalsta 13 sabiedriskās organizācijas, kuras pārstāv dažādas iedzīvotāju grupu intereses.

Pašvaldības finansējuma saņēmēji:

 1. Pensionāru biedrība Ventspils liedags, kur tiek nodrošinātas dažādas aktivitātes pensijas vecuma personām, radošas, izglītojošas u.tml.;

 2. Biedrība Ventspils novada politiski represēto apvienība;

 3. Latvijas Neredzīgo biedrības Ventspils teritoriālā organizācija, kas sniedz sociālo rehabilitāciju, palīdz redzes invalīdiem ikdienas problēmu risināšanai;

 4. Latvijas Nedzirdīgo Savienības Ventspils reģionālā biedrība, kas sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un tulku nedzirdīgiem cilvēkiem;

 5. Ventspils invalīdu biedrība;

 6. Ventspils pilsētas veterānu biedrība LAKCA;

 7. Biedrība Diakonijas centrs Ventspilī, kas nodrošina drēbju apmaiņas punkta darbību, kā arī sniedz palīdzību maznodrošinātām un trūcīgām personām, pēc Sociālā dienesta izziņas;

 8. Biedrība Latvijas Samariešu apvienība, kas nodrošina šļirču apmaiņas punktu;

 9. Nodibinājums Ventspils lībiešu apvienība ''RĀNDA'', kas veicina lībiešu valodas, kultūras un tradīciju saglabāšanu;

 10. Biedrība Piecas izaugsmes formulas, kas nodrošina atbalstu audžuģimenēm, adoptētāju un aizbildņu ģimenēm, sniedz konsultācijas, psiholoģisko, pedagoģisko, atbalstu u.tml.;

 11. Biedrība Integrācijas inkubators, kas darbojas starptautiskā projektā Educathe +, kura mērķis ir sociālā integrācija personām ar kustību traucējumiem;

 12. Biedrība Pērļu pasaule, kas nodarbojas ar pērļošanas apmācību;

 13. Biedrība Latvijas Sarkanais Krusts, kas nodrošina dienas aprūpes centra darbību – palīglīdzekļu nomu, specializēto medicīnisko transportu, higiēnas centru, jauniešu nodaļu, sociālās aprūpes un rehabilitācijas centru.

Biedrībām un nodibinājumiem ik gadu tiek piešķirts finansējums no pašvaldības budžeta telpu nomas maksai, komunālo izdevumu, transporta pakalpojumu apmaksai, pasākumu organizēšanai, kā arī citu izdevumu segšanai organizāciju darbības nodrošināšanai.

Tāpat Ventspils pilsētas Sociālais dienests sadarbojas ar pakalpojumu sniedzējiem, lai nodrošinātu sociālo palīdzību un pakalpojumus, kā, piemēram:

 • nodibinājums Atbalsta centrs bērniem ar īpašām vajadzībām '''Cimdiņš''';

 • biedrība Latvijas Samariešu apvienība, ar kuru sadarbībā tiek iegādāts pakalpojums Drošības poga, Naktspatversmes pakalpojums pieaugušajiem un Sociālās aprūpes centra Vēji pakalpojumi;

 • biedrība Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem ''Paspārne'';

 • nodibinājums Sociālā atbalsta un izglītības fonds, kas nodrošina asistenta pakalpojumus ģimenēm ar bērniem u.c.

Ventspils pilsētas pašvaldība šogad nevalstiskajām organizācijām un dažādu veidu sociālo pakalpojumu sniedzējiem paredzējusi 524 tūkst. eiro budžeta līdzekļu. Savukārt 2019. gadā šim mērķim tika novirzīti 520 tūkst. eiro budžeta līdzekļu.

Plašāku informāciju par sociālā atbalsta iespējām un citiem jaunumiem Ventspils pilsētas iedzīvotājiem iespējams saņemt Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā, Raiņa ielā 10, tālr. 63601210, vai Ventspils pilsētas Sociālā dienesta Pārventas filiālē, Talsu ielā 39, tālr. 63663001, kā arī interneta mājaslapā https://www.ventspils.lv un sociālajā tīklā „facebook”.

Apmaksāta informācija.

Lasi vēl

Komentāri (1)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: